Directeur Markus Verbeek Praehep: “Wij zijn bezig met een grote verbeteringsslag”

Volgend jaar viert Markus Verbeek Praehep zijn 120-jarig jubileum. Het instituut kijkt dan vol trots terug op meer dan een eeuw verantwoordelijkheid als het gaat om kennisontwikkeling en -borging in de boeiende wereld van de financiële dienstverlening. Helaas lopen momenteel een aantal zaken niet zoals verwacht mag worden van een instituut als Markus Verbeek Praehep. Precies sprak hierover met Frank Bakker, directeur van Markus Verbeek Praehep, en vroeg hem wat hij gaat doen om de problemen op te lossen.

Overname door NCOI Groep

Wat is er nu precies aan de hand? Frank legt uit: "We zijn in 2014 overgenomen door NCOI Groep. We zijn blij dat we op deze manier ook de komende decennia een belangrijke[KM1] kunnen blijven spelen in ons vakgebied. Maar wij blijken tijdens de overname te veel gefocust te zijn geweest op de interne organisatie. Natuurlijk hebben we alles geprobeerd om nadelige gevolgen hiervan voor onze studenten te voorkomen, maar er zijn toch dingen echt misgegaan. Studenten kregen veel te laat een reactie op hun vragen, er was onduidelijkheid over hoe de kosten van onze opleidingen tot stand kwamen en er stonden soms fouten in externe literatuur."

Verbeteringsslag

Inmiddels is Markus Verbeek Praehep gestart met een grote verbeteringsslag. Frank: "We hebben in november gesprekken gevoerd met onze studenten en hun werkgevers, om te achterhalen wat er goed, en vooral, wat er fout gaat. De betrokkenheid van de deelnemers was erg groot, daar zijn we erg blij mee. Uit de gesprekken bleek dat men nog steeds erg tevreden is over de kwaliteit van onze opleidingen en het docentenkorps, maar dat het op het gebied van de organisatie en de communicatie te vaak misgaat."

Meest voorkomende vragen en klachten

Frank geeft aan het erg belangrijk te vinden dat studenten en hun werkgevers weer vertrouwen krijgen in Markus Verbeek Praehep: "Wij gaan hard aan de slag om dat vertrouwen terug te winnen en hebben ook al een aantal acties ondernomen naar aanleiding van de gesprekken die gevoerd zijn."

Hieronder vindt u de meest voorkomende vragen en klachten en wat Markus Verbeek Praehep hiermee gedaan heeft en nog gaat doen.

1. Reactiesnelheid

Mensen ergerden zich vooral aan de reactiesnelheid op sommige vragen. Hoewel het vaak ging om de wat ingewikkelde procedures rondom de verstrekking van getuigschriften en vrijstellingen, is het waar dat de reactiesnelheid fors moet verbeteren. Hiervoor zijn inmiddels maatregelen genomen binnen de organisatie. Zo zijn er extra externe deskundigen ingeschakeld om vrijstellingen te beoordelen en is de verwerking van alle aanvragen van getuigschriften zo goed als voltooid.

2. Lesuren

Markus Verbeek Praehep probeert bij het bepalen van het aantal lesuren de out-of-office tijd zo veel mogelijk te beperken. Een aantal studenten en docenten gaf echter aan dat de hoeveelheid lesuren bij sommige modules aan de krappe kant is. Het aantal lesuren bij deze modules zal na inventarisatie opgehoogd worden. Ook is bij een beperkt aantal modules gebleken dat het aantal lesuren aan de ruime kant is. Ook deze lesprogramma's zullen beter in balans gebracht worden.

3. Levering en prijzen van het lesmateriaal

Veel studenten vroegen zich af waarom zij verplicht zijn hun literatuur via Markus Verbeek Praehep af te nemen. Dit heeft drie redenen:

  • Iedereen beschikt op tijd over de juiste literatuur, tenzij deze niet op tijd leverbaar is bij de uitgever.
  • Als een module in een bepaalde opleidingsplaats niet doorgaat en studenten op grond hiervan niet willen beginnen met de studie, blijven ze niet met de literatuur zitten.
  • Veel studenten en werkgevers waarderen het dat deze zorg hun uit handen wordt genomen.

Daarnaast was een veelgehoorde klacht dat de prijzen van het lesmateriaal bij Markus Verbeek Praehep hoger zouden zijn dan de gebruikelijke marktprijzen. Deze prijzen zijn echter inclusief het gebruik van de online leeromgeving. Markus Verbeek Praehep hanteert de prijzen van Managementboek.nl en brengt daarnaast een bedrag van € 30,- (bij kleine modules € 15,-) in rekening voor het gebruik van de online leeromgeving. Soms was de literatuurprijs bij het tot stand komen van de studiegids nog niet definitief en moest er een inschatting gemaakt worden die in enkele gevallen hoger uitviel.

Markus Verbeek Praehep snapt dat dit soort bijkomende kosten het lastig maken om prijzen met elkaar te vergelijken. Vanaf startmoment februari 2016 worden dan ook de onderstaande maatregelen van kracht:

  • De kosten voor het gebruik van de online leeromgeving komen te vervallen.
  • Kandidaten die zich per module inschrijven hoeven geen reprorechten meer te betalen.
  • De boekenprijzen worden gelijk aan de prijzen op managementboek.nl (NB. Ten behoeve van de studiegids wordt er soms een reële inschatting gemaakt als de prijs op dat moment niet bekend is).

Daarnaast waren er onder meer vragen over de interne examens, de opleidingslocaties en vrijstellingsverzoeken.

E-mailadres voor specifieke vragen

Tijdens de gesprekken met de studenten en hun werkgevers bleek dat velen ook nog met onbeantwoorde, specifieke vragen zitten. Bijvoorbeeld vragen over diploma's die ze nog niet ontvangen hebben. Frank nodigt iedereen die zo'n vraag heeft uit deze direct naar hem te sturen op fbakker@mvp.nl. Frank: "Ik zorg er dan persoonlijk voor dat deze vragen snel worden beantwoord." Op wat voor reactietermijn kan men rekenen? "Wij streven ernaar vragen binnen 48 uur te beantwoorden," aldus Frank, "het verwerken van aanvragen van getuigschriften, vrijstellingen of het afhandelen van deficiëntieonderzoeken duurt meestal meerdere dagen."

Contact met MVP

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

035 - 5 280 811
06 - 82346819

Ma t/m Vr: 08.30 - 17.00 uur