Current ratio berekenen in 3 stappen

Het financieel gezond houden van een organisatie is essentieel. Om te kijken of de organisatie financieel gezond is kun je o.a. kijken naar de current ratio. Bereken regelmatig je current ratio om te vermijden dat je voor onverwachte financiële uitdagingen komt te staan. Wij vertellen je wat de current ratio inhoudt, waarom deze belangrijk is en hoe je in drie eenvoudige stappen zelf een current ratio berekening maakt. 
 

Current ratio berekening maken? De belangrijkste termen uitgelegd 

Wat is de current ratio? De Current ratio (CR) is een van de ratio’s om de liquiditeit van de organisatie te beoordelen. Liquiditeit is de mate waarin een organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen kan volden. Het is dus een ratio waarmee je kunt beoordelen of de organisatie op korte termijn de rekeningen kan betalen. Om de current ratio te kunnen berekenen heb je inzicht in de vlottende activa en passiva nodig. Deze informatie vind je bijvoorbeeld op de balans van de onderneming. Uit de berekening komt vervolgens een kengetal dat je informatie geeft over de liquiditeit van jouw onderneming. 
 

Activa 

Vlottende activa zijn de activa (bezittingen) waarvan wordt verwacht dat deze op korte termijn (binnen een jaar) kunnen worden omgezet in geld. Dit zijn bijvoorbeeld kasgeld, banktegoeden, vorderingen, inventarissen of debiteuren. 
 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden verplichtingen die binnen een jaar moeten worden voldaan. Dit zijn bijvoorbeeld te betalen belastingen, schulden aan leveranciers, een kortlopende bankschuld of verplichtingen zoals goederen die geleverd moeten worden. 
 

Waarom een current ratio berekening maken? 

Current ratio wordt in de boekhouding als financiële graadmeter gebruikt en geeft een indicatie van de financiële gezondheid van een onderneming. Voor het voortbestaan van een onderneming is het van groot belang dat je liquide bent. Het gebruik van de current ratio geeft inzicht in je liquiditeit en helpt je problemen vroegtijdig te signaleren. 
 

Current ratio berekenen in 3 stappen 

In drie stappen kun je zelf gemakkelijk de current ratio van jouw onderneming bepalen. Tip: bereken de CR op verschillende momenten om de werkelijke liquiditeit van de onderneming te kunnen bepalen. 

Stap 1: Breng alle vlottende activa en passiva in kaart
Zorg dat je een goed overzicht hebt van alle financiële gegevens. Je hebt de vlottende activa en passiva nodig om de current ratio te kunnen berekenen. 

Stap 2: Gebruik de current ratio formule 
Gebruik de volgende formule: vlottende activa / kort vreemd vermogen = current ratio. 

Stap 3: Beoordeel de current ratio 
Wat is een goede current ratio? Een gezonde waarde ligt boven de 1. Veelal wordt er een waarde tussen 1,5 en 2 nagestreefd. Wanneer je een te hoge current ratio hebt, heb je te veel liquide middelen waar niks mee wordt gedaan. 
   

Slim investeren? Volg een opleiding bij Markus Verbeek Praehep 

Een goede investering betaalt zich altijd uit. Als financieel professional weet je dit als geen ander. Het ontwikkelen van de juiste kennis en vaardigheden zorgt dat je relevant blijft in een snel veranderend vakgebied. Bekijk ons ruime aanbod opleidingen in boekhoudkunde. 

Wil je weten hoe anderen een studie bij Markus Verbeek Praehep hebben ervaren? Laat je inspireren door het verhaal van onze studente Nasira Hassani-Ikan of bekijk direct ons brede aanbod aan opleidingen in bedrijfsadministratie. Bij Markus Verbeek Praehep hebben we meer dan 125 jaar ervaring in het opleiden van financieel professionals. 

Contact met MVP

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

035 - 5 280 811
06 - 82346819

Ma t/m Vr: 08.30 - 17.00 uur