Over Markus Verbeek Praehep

Over Markus Verbeek Praehep

Financieringsmogelijkheden

Wil je een opleiding volgen? Dan is het goed om te weten dat er op het gebied van financiering veel mogelijkheden zijn. Je kunt hierbij denken aan vergoedingen, subsidies, regelingen, leningen en scholingsbudgetten. We hebben de mogelijkheden voor je op een rij gezet. 

Alle financieringen en subsidies in één overzicht?

Wil jij alle financieringen en subsidies overzichtelijk bij elkaar, zodat je dit rustig kunt bekijken in je eigen tijd? Vraag dan direct de brochure Financiering en Subsidie aan.

Vraag de subsidiebrochure aan

Voor de student 

Ontdek de mogelijkheden.

LLLK (levenlanglerenkrediet) 

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een studielening van de overheid bedoeld voor volwassenen die hoger onderwijs volgen. Je kunt jaarlijks een krediet aanvragen dat overeenkomt met je studiekosten. Dit met uitzondering van literatuur- en arrangementskosten. Met het LLLK heb je de mogelijkheid om gedurende maximaal vijf jaar geld te lenen. Na het voltooien van je opleiding heb je vijftien jaar de tijd om het geleende bedrag terug te betalen tegen een gunstige rente. 

Bij Markus Verbeek Praehep komen alle HBO- en Associate-degreeopleidingen in aanmerking voor deze regeling. Dit geldt ook voor losse modules en programma’s die onderdeel zijn van OCW-erkende opleidingen. Lees meer over het levenlanglerenkrediet.

Studiefinanciering (jonger dan 30 jaar) 

Je komt in aanmerking voor studiefinanciering wanneer je ingeschreven staat als student voor een duale Associate degree of HBO Bachelor. Deze financiering bestaat uit een rentedragende lening, aanvullende beurs en collegegeldkrediet. Je kunt zelf bepalen welke van de onderdelen je aanvraagt. 

Het aanvragen van studiefinanciering hoef je maar één keer te doen. DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) bekijkt jaarlijks of je recht hebt op studiefinanciering voor het komende studiejaar. De exacte bedragen vind je op de website van DUO. Het is belangrijk om te weten dat studiefinanciering geen gift is; in veel gevallen moet je het geleende geld later terugbetalen. Lees meer informatie over studiefinanciering.

Transitievergoeding

Je hebt recht op een transitievergoeding van je werkgever wanneer je onvrijwillig ontslagen wordt (via UWV of de kantonrechter). De transitievergoeding is bedoeld om je positie op de arbeidsmarkt te versterken. Je kunt de vergoeding gebruiken om jezelf verder te ontwikkelen door bijvoorbeeld een opleiding, training of cursus te volgen. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Voor de werkgever

Ontdek hoe werknemers met zakelijk voordeel kunnen studeren.

Belastingvoordeel

Als werkgever kun je de studiekosten van je medewerkers belastingvrij betalen. Dit is alleen toegestaan als er geen andere partij is die de kosten betaalt en als de scholing bedoeld is voor de ontwikkeling van de werknemer op persoonlijk of vakinhoudelijk vlak. Wil je meer informatie? Bekijk de pagina Scholingskosten in de loonheffingen van de Belastingdienst.

SLIM-subsidieregeling

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt een subsidie beschikbaar voor medewerkers van een mkb-onderneming (van maximaal 250 medewerkers) of wanneer je organisatie actief is in toerisme, horeca en landbouw. Met deze subsidie willen zij leren en ontwikkelen stimuleren. Het is mogelijk om subsidie aan te vragen voor:

  • Het inventariseren van de scholingsbehoefte in jouw organisatie.
  • Het opstellen van een opleidings- of ontwikkelplan.
  • Het adviseren van werknemers over hun (loopbaan)ontwikkeling.
  • Het uitwerken of implementeren van methodes om werknemers te stimuleren zich te ontwikkelen.
  • Het aanbieden van een praktijkleerplaats bij een erkend leerbedrijf. Dit voor (delen van) een MBO-opleiding in de derde leerweg. Bekijk meer informatie over de SLIM-regeling.

MDIEU (Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden)

De MDIEU van de overheid biedt steun aan sectoren die zich willen inzetten voor duurzame inzetbaarheid. Werkgevers kunnen de regeling aanvragen voor activiteiten die de inzetbaarheid vergroten. Hiermee wordt de deelname aan korte trainingen en workshops gestimuleerd. De regeling is bedoeld om zo veel mogelijk mensen te helpen om gezond en productief te blijven tot hun pensioengerechtigde leeftijd. Ontdek de mogelijkheden van de MDIEU.

Sectoren & branches 

Er zijn ook subsidiemogelijkheden binnen de verschillende sectoren van de arbeidsmarkt. In Nederland zijn er ongeveer honderd opleidings- en ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) actief. Deze O&O-fondsen ondersteunen werkgevers en vakbonden op het gebied van opleiding en ontwikkeling van werknemers. Daarnaast ondersteunen de fondsen werknemers bij hun (loopbaan)ontwikkeling en het op niveau houden van hun vakbekwaamheid met behulp van scholingsbudgetten. De O&O-fondsen zijn op de hoogte van de afspraken die er gemaakt zijn met werkgevers over de scholingsbudgetten (cao’s). Het overzicht van alle O&O-fondsen kun je terugvinden op OOverzicht.nl

Vragen? Neem gerust contact op

Heb je vragen over de hierboven genoemde mogelijkheden om voordeliger te studeren? Of wil je graag weten welke mogelijkheid het best bij jouw persoonlijke situatie past? Neem dan contact op met een van onze opleidingsadviseurs via 035 – 5 280 811.

Wij hebben elke maand een digitale open avond!
Wil jij alles weten over onze opleidingen? Meld je dan aan voor één van onze digitale open avonden. Wij vertellen over klassikaal studeren, e-Learning en de virtual classroom. Daarnaast krijg je informatie over onze manier van lesgeven en kun je direct vragen stellen.