Solvabiliteit berekenen: meer dan cijfers 

Solvabiliteit is een bekend begrip als het gaat om het meten van de financiële gezondheid van een organisatie. Solvabiliteit berekenen is meer dan alleen een formule gebruiken. Het is belangrijk dat je de uitkomsten correct interpreteert, beoordeelt en presenteert. Je moet de cijfers in het juiste kader plaatsen waardoor het beeld dat je schetst ook daadwerkelijk correct is. In deze blog geven wij antwoorden op vragen als: wat houdt solvabiliteit nu exact in, hoe kun je de solvabiliteit berekenen en wat is een goede solvabiliteit? 
 

Solvabiliteit: de betekenis 

Wat is solvabiliteit? Solvabiliteit zegt iets over de mate waarin een onderneming aan haar verplichtingen kan voldoen. Er zijn verschillende ratio’s (waar een getal uitkomt) die kunnen worden gebruikt om een oordeel te geven over de solvabiliteit van een onderneming. 

Wil je meer leren over solvabiliteit en andere aspecten bij het beoordelen van de financiële gezondheid van de organisatie? Volg de driedaagse praktijkgerichte training Financieel Management voor de Niet-financiële Manager en krijg inzicht in en kennis van financieel management. 
 

Solvabiliteit berekenen 

Er zijn meerdere ratio’s waarmee je de solvabiliteit van een bedrijf kunt beoordelen. 

Veelgebruikte ratio’s zijn bijvoorbeeld: 

  • Eigen vermogen/ totaal vermogen 
  • Totale activa/ vreemd vermogen 
  • Vreemd vermogen/ totaal vermogen (dit wordt ook wel de debt ratio genoemd) 

Er zijn ook nog andere solvabiliteitsratio’s die veel in de praktijk gebruikt worden. 

  • Bezittingen/ schulden = solvabiliteit 
  • Balanstotaal/ schulden = solvabiliteit 
  • Totaal vermogen/ vreemd vermogen = solvabiliteit 
  • Eigen vermogen/ vreemd vermogen = solvabiliteit 
  • Vreemd vermogen/ eigen vermogen = solvabiliteit 

Kun je de solvabiliteitsratio al berekenen en interpreteren of overweeg je om een training in financieel management te volgen? Bekijk het verhaal van Ype Starreveld, hij is docent financieel management bij Markus Verbeek Praehep. 
 

Wat is een goede solvabiliteit? 

De solvabiliteitsratio’s geven inzicht in de mate waarin een onderneming in staat is aan haar verplichtingen te voldoen. Er is geen algemene harde eis te stellen aan de solvabiliteitsratio’s, deze eis is namelijk afhankelijk van de branche waarin een onderneming zich bevindt en de mate waarin activa van de onderneming eenvoudig om te zetten zijn in liquide middelen. 

Bestuurders stellen zelf vaak wel eisen, omdat zij de situatie in de branche en de organisatie goed kennen. Ratio’s worden daarnaast vaak gebruikt voor een vergelijking in de tijd. Als je als bestuurder ziet dat het vreemd vermogen een steeds groter aandeel krijgt in het totaal vermogen (oftewel als de schulden relatief toenemen), dan zie je dat de solvabiliteit verslechtert in de loop van de tijd. Dit is een signaal om te kijken naar de wijze van financiering van de organisatie. Ook vergelijkingen tussen divisies of filialen kunnen extra besturingsinformatie opleveren. 
 

De solvabiliteitsratio: de betekenis achter de getallen 

Er worden veel verschillende ratio’s gebruikt om de solvabiliteit te berekenen. Het is daarom belangrijk om bij solvabiliteitsratio’s altijd te kijken op welke manier deze ratio’s zijn berekend. Als je weet welke formule er achter een ratio zit krijgt het getal betekenis. 

Stel bijvoorbeeld dat een onderneming € 40.000 aan eigen vermogen heeft en € 60.000 aan vreemd vermogen. Het totale vermogen bedraagt dan € 100.000. Van dit vermogen is 40% eigen vermogen en 60% vreemd vermogen. De ratio eigen vermogen/ totaal vermogen heeft nu als uitkomst 0,4. Terwijl de debt ratio (vreemd vermogen/ totaal vermogen) als uitkomst juist 0,6 heeft. De ratio’s hebben dus een andere uitkomst, maar geven allebei hetzelfde weer, namelijk 40% van het vermogen is eigen vermogen en 60% is vreemd vermogen. Hoe kleiner het aandeel vreemd vermogen (en dus hoe groter het aandeel van het eigen vermogen) hoe beter de organisatie in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen en hoe beter de solvabiliteit is. 
 

Meer weten over solvabiliteit? Volg een opleiding bij Markus Verbeek Praehep 

Zoek je verdieping van je financiële kennis? Bij Markus Verbeek Praehep hebben we meer dan 125 jaar ervaring in het opleiden van financieel professionals. Bekijk ons ruime aanbod opleidingen die naadloos aansluiten op jouw praktijk. 

Contact met MVP

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

035 - 5 280 811
06 - 82346819

Ma t/m Vr: 08.30 - 17.00 uur