Samenstellingsverklaring NOW 1, 2 en 3 - Voorbereiding en Aandachtspunten

Richt je op het voorbereiden van de NOW-samenstellingsopdracht - 1,5 uur
Trainingen en Korte Cursussen

Duur

Erkenning

NVAO-geaccrediteerd

Eerstvolgende startmoment

Contact met MVP

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

035 - 5 280 811
06 - 82346819

Ma t/m Vr: 08.30 - 17.00 uur
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

De NOW is een bijdrage in de loonkosten op basis van de omzetdaling bij de onderneming. Zo moet de werkgelegenheid zoveel als mogelijk behouden blijven. Op accountants en andere financieel dienstverleners wordt in het kader van deze regeling een beroep gedaan voor toezicht en controle op de rechtmatigheid van de NOW-subsidie. Specifiek voor de ‘accountantsopdrachten’ heeft het ministerie van SZW controleprotocollen ontwikkeld. Op basis van deze protocollen heeft de NBA standaarden gemaakt. Een van de opdrachtvormen betreft de samenstellingsopdracht. Veel accountants in het mkb krijgen hiermee te maken. Hoe ga je hiermee om en waar moet je op letten? Deze training, van onze businesspartner Fiscount, richt zich specifiek op de voorbereiding van de opdracht en de aandachtspunten.

Voor wie?

De training is bedoeld voor tekenbevoegde accountants in het openbaar beroep en hun assistenten.

Aanpak

Je gaat, onder begeleiding van Fiscount professionals, aan de slag met de NOW-regelingen 1.0, 2.0 en 3.0. Je verdiept je in verdere werkzaamheden van de accountantsopdrachten en het samenstellen (ins en outs van standaard 4415N). Tevens leer je enkele specifieke attentiepunten en valkuilen. Tijdens de training hanteren we diverse voorbeeldwerkprogramma’s en komen allerlei verschillende praktijkvoorbeelden aan bod. Er is ook genoeg ruimte voor vragen van deelnemers over specifieke casussen. Na de training weet je wat de risico’s zijn van de NOW-samenstellingsopdracht en heb je voldoende kennis om deze uit te kunnen voeren.

Permanente educatie

Permanente educatie (PE) is van essentieel belang. Met deze training van Fiscount kun je ook aan je PE-verplichting werken en blijft je kennis actueel. De training sluit aan op de vereisten van de RB en NOAB. Bovendien maakt deze training je onmiddellijk succesvoller in de dagelijkse praktijk.

Contact met MVP

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

035 - 5 280 811
06 - 82346819

Ma t/m Vr: 08.30 - 17.00 uur