Praktijkopleiding AA - Accountancy MKB (exclusief contactdagen)

Officieel erkend programma voor het behalen van jouw AA-titel
Praktijkopleiding AA en Stagebureau

Duur

35 maanden

Erkenning

NVAO-geaccrediteerd

Eerstvolgende startmoment

05-08-2021

Contact met MVP

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

035 - 5 280 811
06 - 82346819

Ma t/m Vr: 08.00 - 18.00 uur

Meer weten over de AA-opleiding?

We organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten over de route naar je AA-titel en de opleidingen die wij hiervoor aanbieden. Bekijk snel wanneer de volgende bijeenkomst plaatsvindt en meld je aan.
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Na het afronden van de Praktijkopleiding AA - Accountancy MKB zet je de stap om je te kunnen registreren als MKB Accountant (AA) bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De Praktijkopleiding AA - Accountancy MKB is gericht op accountants die met name samenstel- en advieswerkzaamheden verrichten voor het mkb. Het doel van de Praktijkopleiding AA - Accountancy MKB is je te ontwikkelen tot een beginnend beroepsbeoefenaar zoals voorgeschreven door de NBA. Na afronding van zowel je theoretische opleiding als je praktijkopleiding behaal je je AA-titel.

Praktijkopleiding AA - Accountancy MKB

Door wijzigingen van de landelijke eindtermen van de Praktijkopleiding AA - Accountancy MKB door de CEA (Commissie Eindtermen Accountantsopleiding) is er een grote rol weggelegd voor stagebureaus. Als erkend stagebureau heeft Markus Verbeek Praehep de nieuwe eindtermen op een zeer praktijkgerichte manier, die past bij de persoonlijke ontwikkeling van de aankomend AA-accountant, ingevuld. We verzorgen het jaarlijkse trainingsprogramma in kleine groepen. De begeleiding bij de intervisiegroepen, referaatgroepen en contactdagen vindt plaats in groepjes van 5-9 trainees met coaches die het beroep goed kennen. Je wordt door ons extra begeleid in de slotfase van het praktijkprogramma, zodat je het slotexamen met vertrouwen tegemoet gaat.

AA-register

De Praktijkopleiding AA - Accountancy MKB voldoet aan de eindtermen, zoals die door de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) en de Raad voor de Praktijkopleidingen zijn vastgesteld.

Inschrijving in het accountantsregister kan plaatsvinden nadat je naast de theoretische opleiding ook de praktijkopleiding van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) met succes hebt afgerond. Na afronding van de Praktijkopleiding AA kun je officieel in het accountantsregister worden opgenomen en mag je de titel AA voeren.

Post HBO AA Accountancy - MKB

Als je je Post HBO AA Accountancy - MKB nog niet hebt afgerond, adviseren we je te kiezen voor de geïntegreerde opleiding Post HBO AA Accountancy - MKB. Je rondt dan zowel de praktijk- als de theorieopleiding in 3 jaar af.

Uiteraard blijft het mogelijk om de praktijkopleiding te volgen nadat je de Post HBO AA Accountancy - MKB hebt afgerond. Dit kan zowel met als zonder contactdagen (begeleidingsdagen). Het studeren zonder begeleidingsdagen raden we alleen aan bij zeer ervaren assistent-accountants met vele jaren werkervaring. Onze ervaring is echter dat ook zij veel baat hebben bij het volgen van begeleidingsdagen.

Voor wie?

Deze praktijkopleiding sluit aan op de Post HBO AA Accountancy - MKB en is bedoeld voor werknemers op een accountantskantoor die als accountant klanten uit het midden- en kleinbedrijf willen bedienen.

Aanpak

De opleiding sluit volledig aan bij de actuele exameneisen van de Raad voor de Praktijkopleiding. Je zoekt binnen je kantooromgeving of in bijzondere situaties buiten je werkkring een certificeringsbevoegd accountant (AA of RA) die wil optreden als praktijkbegeleider. Tijdens de opleiding heb je toegang tot een professionele online leeromgeving van de NBA.

Je kunt elke maand starten met deze opleiding. Na inschrijving bij de NBA en het stagebureau van Markus Verbeek Praehep wordt er een nulmeting gedaan om het vertrekpunt in je persoonlijke ontwikkeling tot beginnend beroepsbeoefenaar te kunnen vaststellen. Vervolgens maak je een persoonlijk ontwikkelplan waarin je een groei in functioneren laat zien en een planning maakt van de uit te voeren werkzaamheden gedurende de 3-jarige praktijkstage. De groei en ontwikkeling die je als trainee moet laten zien hebben betrekking op 4 componenten: groei in verantwoordelijkheidsniveau, verbreding van de scope van werkzaamheden, toename van de complexiteit van de uit te voeren opdrachten en groei in vaardigheden en bewustwording van de beroepshouding. Uiteindelijk groei je toe naar het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar.

Je volgt 3 trainingsdagen per jaar om je competenties verder te ontwikkelen. De trainingen Persoonlijk Inzicht en Beïnvloedingsvaardigheden, Feedback Geven en Ontvangen en Professioneel Adviseren zijn daarbij verplicht. Ze worden uitgevoerd in samenwerking met onze businesspartner en specialist op dit gebied Boertien Vergouwen Overduin. Je neemt in het eerste en tweede jaar deel aan de intervisiegesprekken en in het derde jaar aan de referaatgroepen.

Door onze focus op individuele training en persoonlijke coaching bereiden deze workshops je uitstekend voor op het afsluitende eindgesprek. In overleg met je werkgever zoek je een praktijkbegeleider en rapporteer je halfjaarlijks over de begeleidingsgesprekken met je praktijkbegeleider en in de jaarrapportages over je voortgang. Daar waar nodig worden planningen bijgesteld. Nadat er is vastgesteld dat je aan alle eisen van de opleiding hebt voldaan, kun je in een eindgesprek bij de NBA aantonen dat je in staat bent als accountant te functioneren in de praktijk.

Vooropleiding

Je bent toelaatbaar met een getuigschrift van de HBO Bacheloropleiding Accountancy of een getuigschrift van de Post Bacheloropleiding tot AA, waarin wordt verwezen naar art. 46 van de Wet op het accountantsberoep. Daarnaast ben je toelaatbaar met een verklaring van de HBO-instelling (waar je de Post Bacheloropleiding tot AA volgt) waaruit blijkt dat je aan de toelatingseisen voor de praktijkopleiding voldoet.

Indien je bij aanvang van de praktijkopleiding je Post Bacheloropleiding tot AA langer dan 6 jaar geleden hebt afgerond, dien je een entreetoets af te leggen.

Belangrijk: op de Praktijkopleiding AA Accountancy - MKB zijn de CEA-eindtermen voor de accountantsopleiding van 2016 van toepassing. Als je de theoretische opleiding hebt afgerond of afrondt onder 'oudere' eindtermen, moet je een deficiëntieprogramma Gedrag, ethiek en besluitvorming (GEB) volgen. Markus Verbeek Praehep biedt deze module aan.

Voorbereiding en studiebelasting

De meeste werkzaamheden verricht je in je eigen werkomgeving. De studiebelasting kan per onderdeel van de praktijkopleiding verschillen.

Vervolgopleiding

 • Master Finance & Control (MFC)

Praktijkopleiding AA - Accountancy MKB

De praktijkopleiding dient te worden uitgevoerd op een door de NBA goedgekeurde praktijkopleidingsplaats. Ook de praktijkbegeleider moet voldoen aan de voorwaarden die de NBA heeft gesteld. Het stagebureau van Markus Verbeek Praehep is erkend door de Raad voor de Praktijkopleiding. Na inschrijving bezoekt het stagebureau je kantoor om tijdens een gesprek te beoordelen of het kantoor en de praktijkbegeleider aan de vereisten voldoen. De praktijkopleiding kent een nominale studieduur van 3 jaar.

De activiteiten die je uitvoert, staan vermeld in het praktijkopleidingsplan. Daarnaast is het een vereiste dat je ook overige assuranceopdrachten kunt maken. Doordat de theoretische opleiding en de praktijkopleiding gedurende 2 jaar parallel kunnen lopen, kun je het praktijkgedeelte al na 1 jaar afronden na de afsluiting van het theoretische deel. Je ontvangt bij aanvang van deze praktijkopleiding uiteraard alle specifieke informatie die je nodig hebt.

Klassikaal of virtual classroom

Je kunt dit programma klassikaal volgen op een locatie naar keuze. Onze leslocaties zijn gevestigd door heel Nederland. Geef je de voorkeur aan lessen op vaste tijden, met een docent én digitaal? Dan biedt virtual classroom je de uitkomst. Voor meer informatie over onze opleidingsvarianten, zie de pagina Opleidingsvarianten op onze website.

Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

Programma

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

Fase 1

Persoonlijk Inzicht en Beïnvloedingsvaardigheden

(6 bijeenkomsten)

 • Zelfinzicht
 • Inzicht in de ander
 • Effectieve communicatie
 • Beïnvloedingsvaardigheden

POP Schrijven

(2 dagen)

 • Belang van een goede POP
 • Rol van praktijkbegeleider en beoordelaar
 • Structuur POP
 • Ist en Soll positie
 • Leerdoelen
 • Schrijfstijl
 • CEA-eindtermen
 • Beroepsvaardigheden
 • Kennisontwikkeling
 • 4 componenten van groei

Rapportage Schrijven

(2 dagen)

 • Structuur en aandachtspunten halfjaarrapportages en jaarrapportages
 • Rol van praktijkbegeleider en beoordelaar
 • Leerdoelen
 • Dilemma’s
 • Beschrijven uitgevoerde werkzaamheden
 • Streams en toepassing model Korthagen
 • Toelichting 4 componenten van groei
 • Uitspraken Accountantskamer
 • Begeleiding praktijkbegeleider, gemaakte afspraken
 • Schrijfstijl
 • CEA-eindtermen

Intervisiebijeenkomsten

(2 bijeenkomsten van 3 uur)

 • Persoonlijke problemen in de werksituatie bij werkdruk
 • Te weinig aandacht voor de trainee
 • Moeite met het voeren van gesprekken met klanten
 • Slechte werksfeer
 • Niet de goede klanten toebedeeld krijgen

Fase 2

Jaarplan voor de Praktijkopleiding AA MKB

(2 dagen)

 • Structuur en aandachtspunten jaarplan en bijstellen POP
 • Rol van praktijkbegeleider en beoordelaar
 • Leerdoelen
 • Relatie met POP
 • Beschrijving planning praktijkopleidingsjaar
 • Schrijfstijl

Feedback Geven en Ontvangen

(1 dag)

 • Persoonlijke intake
  • Persoonlijke leerdoelen
  • Jouw ontwikkelvraag
  • Het positieve effect van feedback
  • Voorbeelden en praktijksituaties
  • Belemmerende en helpende overtuigingen
  • Transparant zijn en aanspreken
  • Vaardigheden voor het geven van constructieve feedback
  • Vaardigheden voor het ontvangen van feedback
  • Omgaan met de reactie van de ander
  • Praktijksituaties oefenen met acteur
  • Complimenteren
  • SMART afspraken maken
  • Kenmerken van de adviseur
  • Positie van de interne en externe adviseur
  • Adviescompetenties en -stijlen
  • Je eigen adviesstijl
  • De adviesrelaties
  • Adviesrollen
  • Doelstellingen van het advies
  • Fases in het adviesproces
  • Gespreks- en luistervaardigheden op proces- en relatieniveau
  • Flexibiliteit in je eigen (advies)stijl
  • Herkennen van weerstand bij de adviesvrager
  • Omgaan met weerstand
  • Omgaan met belangentegenstellingen
  • Omgaan met lastige situaties
  • De beïnvloedingsstrategie
  • Overtuigend presenteren
  • Draagvlak en acceptatie
 • De kracht van feedback
 • Praktische vaardigheden

Keuzetraining Praktijkopleiding AA - Accountancy MKB

 • Schriftelijk Rapporteren
 • Commercieel Onderhandelen en Beïnvloeden
 • Projectmanagement
 • Assertief en Zelfverzekerd Communiceren
 • Mindfulness
 • Overtuigingskracht
 • Persoonlijke Effectiviteit
 • Persoonlijke Kracht en Uitstraling
 • Timemanagement
 • Conflicthantering
 • Effectief Beïnvloeden
 • Effectief Communiceren met NLP
 • Effectief Vergaderen
 • Effectieve Gespreksvaardigheden
 • Overtuigend en Inspirerend Presenteren
 • Zelfverzekerd Presenteren

Intervisiebijeenkomsten - jaar 2

(2 bijeenkomsten van 3 uur)

 • Persoonlijke problemen in de werksituatie bij werkdruk
 • Te weinig aandacht voor de trainee
 • Moeite met het voeren van gesprekken met klanten
 • Slechte werksfeer
 • Niet de goede klanten toebedeeld krijgen

Fase 3

Jaarplan Slotjaar

(1 dag)

 • Structuur en aandachtspunten jaarplan slotjaar en bijstellen POP
 • Rol van praktijkbegeleider en beoordelaar
 • Leerdoelen
 • Relatie met POP
 • Beschrijving planning praktijkopleidingsjaar
 • Schrijfstijl

Rapportage Schrijven Complexe Opdrachten

(1 dag)

 • Structuur en aandachtspunten halfjaarrapportages en jaarrapportages met betrekking tot complexe opdrachten
 • Rol van praktijkbegeleider en beoordelaar
 • Leerdoelen
 • Beschrijven uitgevoerde werkzaamheden
 • Streams en toepassing model Korthagen
 • Toelichting 4 componenten van groei
 • Uitspraken Accountantskamer
 • Wet- en regelgeving beschrijven
 • Begeleiding praktijkbegeleider, gemaakte afspraken
 • Schrijfstijl
 • CEA-eindtermen

Professioneel Adviseren

(3 dagen)

 • De rol van de adviseur
 • Context van het advies
 • Het adviesproces
 • Weerstand
 • Belangentegenstellingen
 • Effectief beïnvloeden

Referaat

(3 dagen)

 • Omgaan met situaties waarin de theorie en/of de wet- en regelgeving niet direct voorziet
 • Complexe dilemma’s
 • Schriftelijke voorbereiding met mondelinge verdediging

Workshop Geïntegreerd Slotexamen

(1 bijeenkomst van 3 uur)

 • Programma op maat
 • Persoonlijke begeleiding voor het eindgesprek

Examens en officieel diploma

De praktijkopdrachten worden beoordeeld op inhoud en niveau door je praktijkbegeleider en de beoordelaar die wordt aangesteld door het stagebureau. Na afronding van alle verplichtingen volgt een geïntegreerd slotexamen. Het geïntegreerd slotexamen wordt afgenomen door 2 examinatoren die door de Raad voor de Praktijkopleidingen (RPO) zijn aangesteld. Bij een voldoende beoordeling van het slotexamen ontvang je het getuigschrift ‘Praktijkopleiding AA MKB’ van de NBA.

Planning
Planning
Planning
Planning
Planning

Opleidingsvarianten

Deze opleiding kun je overdag volgen. Het bijeenkomstenoverzicht wordt ruim op tijd bekendgemaakt.

Wil je voor of na de zomer starten met deze opleiding?

Wij actualiseren elk jaar ons opleidingsaanbod. Dat betekent dat bijvoorbeeld het studieprogramma, de opleidingsvariant of de startdatum herzien kan worden. Onder het tabblad Lesplanning vind je nu de startmomenten van na deze zomer. Wil je liever een eerder startmoment kiezen? Klik dan op de knop Start voor de zomer hieronder.

Start voor de zomer
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kosten tot 01 september 2021

Bij dag variant, bij betaling in 1 termijn

Lesgeld
€ 9.290,-
Studiemateriaal
€ 220,-
Arrangementen (Food & Beverage)
€ 500,-
Reprorechten
€ 15,-
Totaalprijs (exclusief BTW)
€ 10.025,-
Kosten vanaf 01 september 2021

Bij dag variant, bij betaling in 1 termijn

Lesgeld
€ 9.290,-
Studiemateriaal
€ 220,-
Arrangementen (Food & Beverage)
€ 500,-
Reprorechten
€ 15,-
Totaalprijs (exclusief BTW)
€ 10.025,-
Wil jij een kostenoverzicht in jouw mailbox ontvangen?
Kostenoverzicht aanvragen

Factuurmoment klassikale opleiding: facturatie vindt plaats drie weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.

Locatie- en arrangementskosten

Markus Verbeek Praehep regelt voor je een arrangement, bestaande uit onbeperkt koffie, thee en ijswater. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Staat er een verwijzing naar locatie- en arrangementskosten? Dan brengen we naast arrangementskosten ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- (excl. btw) per avond.

Reprorechten en hand-outs

Voor alle opleidingen brengen wij de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Het betreft hier een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw).

Btw

Kies je voor wettelijk erkend onderwijs, MBO-niveau 2, 3 of 4, HBO Associate degree, HBO Bachelor of volledige Master, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn belast met 21 % btw.

Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er bovenop de prijs exclusief btw 10% opslag. Dat betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaal je de opleiding zelf? Dat geldt de opslag van 10% niet.

Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn belast met 9% btw. De btw op arrangementskosten is niet verrekenbaar.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

Ervaringen
Ervaringen
Ervaringen
Ervaringen
Ervaringen
Modulair studeren
Modulair studeren
Modulair studeren
Modulair studeren
Modulair studeren

Zoekresultaten

Contact met MVP

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

035 - 5 280 811
06 - 82346819

Ma t/m Vr: 08.00 - 18.00 uur