Praktijkopleiding AA - Accountancy MKB (inclusief contactdagen)

Officieel erkend programma voor het behalen van je AA-titel
Praktijkopleiding AA en Stagebureau

Duur

35 maanden

Erkenning

NVAO-geaccrediteerd

Eerstvolgende startmoment

05-08-2021

Contact met MVP

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

035 - 5 280 811
06 - 82346819

Ma t/m Vr: 08.00 - 18.00 uur
Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

Programma

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

POP en Halfjaarrapportage Schrijven voor de Praktijkopleiding AA MKB

(4 bijeenkomsten)

 • Belang van een goede POP en halfjaarrapportage
 • Rol van praktijkbegeleider en beoordelaar
 • Structuur POP en halfjaarrapportage
 • Ist en Soll positie
 • Leerdoelen
 • Schrijfstijl
 • CEA-eindtermen
 • Beroepsvaardigheden
 • Kennisontwikkeling
 • Vier componenten van groei

Persoonlijk Inzicht en Beïnvloedingsvaardigheden (Praktijkopleiding AA MKB)

(6 bijeenkomsten)

 • Zelfinzicht
 • Persoonlijke sterkten en zwakten
 • Kernkwaliteiten
 • Hoe kom je over op anderen?
 • Persoonlijke ontwikkelpunten
 • Inzicht in de ander
 • Empathisch vermogen
 • Motivatie en belangen van de ander
 • Praktijksituaties lezen en begrijpen
 • Inzicht in één oogopslag: wat speelt er?
 • Optreden in een groep
 • Effectieve communicatie
 • Verbale en non-verbale communicatie
 • Jouw persoonlijke houding en optreden
 • Effectieve gesprekstechnieken
 • Sfeer: rust en spanning
 • Weerstand en emoties
 • Beïnvloedingsvaardigheden
 • Invloedstijlen
 • Jouw natuurlijke beïnvloedingsstijl
 • Beïnvloedingsstijlen toepassen in verschillende situaties
 • Je doel bereiken

Contactdagen jaar 1 - Set 1

(5 bijeenkomsten)

 • Inbreng assuranceopdrachten
 • Bespreking voorbereiding op opdrachten (wettelijk kader, regelgeving)
 • Terugkomdag na uitvoering opdrachten
 • Beslispunten en dilemma's van de uitgevoerde opdracht worden plenair gepresenteerd door de trainee en in de groep bediscussieerd

Intervisiebijeenkomsten - jaar 1

(2 bijeenkomsten)

 • Over persoonlijke problemen in de werksituatie bij werkdruk, te weinig aandacht voor de trainee, moeite met het voeren van gesprekken met klanten, de slechte werksfeer, niet de goede klanten toebedeeld krijgen in het kader van de praktijkopleiding.

Contactdagen jaar 1 - Set 2

(4 bijeenkomsten)

 • Inbreng assuranceopdrachten
 • Bespreking voorbereiding op opdrachten (wettelijk kader, regelgeving)
 • Terugkomdag na uitvoering opdrachten
 • Bespreking opdrachten met de groep en coach

Jaarrapportage en Jaarplan Schrijven voor de Praktijkopleiding AA MKB

(4 bijeenkomsten)

 • Structuur en aandachtspunten halfjaarrapportages en jaarrapportages
 • Rol van praktijkbegeleider en beoordelaar
 • Leerdoelen
 • Dillemma’s
 • Beschrijven uitgevoerde werkzaamheden
 • Streams en toepassing model Korthagen
 • Toelichting 4 componenten van groei
 • Uitspraken Accountantskamer
 • Begeleiding praktijkbegeleider, gemaakte afspraken
 • Schrijfstijl
 • CEA-eindtermen

Keuzetraining Praktijkopleiding AA - Accountancy MKB

 • Schriftelijk Rapporteren
 • Commercieel Onderhandelen en Beïnvloeden
 • Projectmanagement
 • Mindfulness
 • Overtuigingskracht
 • Persoonlijke Effectiviteit
 • Persoonlijke Kracht en Uitstraling
 • Timemanagement
 • Effectief Beïnvloeden
 • Effectief Vergaderen
 • Effectieve Gespreksvaardigheden
 • Assertief en Zelfverzekerd Communiceren
 • Effectief Communiceren met NLP
 • Conflicthantering
 • Overtuigend en Inspirerend Presenteren
 • Zelfverzekerd Presenteren

Contactdagen jaar 2 - Set 1

(4 bijeenkomsten)

 • Inbreng assuranceopdrachten
 • Bespreking voorbereiding op opdrachten (wettelijk kader, regelgeving)
 • Terugkomdag na uitvoering opdrachten
 • Bespreking opdrachten met de groep en coach

Feedback Geven en Ontvangen (Praktijkopleiding AA MKB)

(2 bijeenkomsten)

 • Persoonlijke intake
 • Persoonlijke leerdoelen
 • Jouw ontwikkelvraag
 • De kracht van feedback
 • Het positieve effect van feedback
 • Voorbeelden en praktijksituaties
 • Belemmerende en helpende overtuigingen
 • Transparant zijn en aanspreken
 • Praktische vaardigheden
 • Vaardigheden voor het geven van constructieve feedback
 • Vaardigheden voor het ontvangen van feedback
 • Omgaan met de reactie van de ander
 • Praktijksituaties oefenen met acteur
 • Complimenteren
 • SMART afspraken maken

Updatesessie Fiscale Advisering Praktijkopleiding AA MKB

(1 bijeenkomsten)

 • Actualiteiten vermogensplanning DGA
 • Terugkeer uit de BV via vof/maatschap of geruisloze terugkeerfaciliteit?
 • Excessief lenen DGA
 • Wijziging box-3 heffing
 • Beperking liquidatie- en stakingsverlies
 • Beperking zelfstandigenaftrek
 • Coronareserve
 • Baangerelateerde investeringskorting voor het MKB

Updatesessie Externe Verslaggeving Praktijkopleiding AA MKB

(1 bijeenkomsten)

 • Update voorzieningen
 • Update opbrengstverantwoording

Intervisiebijeenkomsten - jaar 2

(2 bijeenkomsten)

 • Over persoonlijke problemen in de werksituatie bij werkdruk, te weinig aandacht voor de trainee, moeite met het voeren van gesprekken met klanten, de slechte werksfeer, niet de goede klanten toebedeeld krijgen in het kader van de praktijkopleiding.

Contactdagen jaar 2 - Set 2

(4 bijeenkomsten)

 • Inbreng assuranceopdrachten
 • Bespreking voorbereiding op opdrachten (wettelijk kader, regelgeving)
 • Terugkomdag na uitvoering opdrachten
 • Bespreking opdrachten met de groep en coach

Contactdagen jaar 3 - Set 1

(4 bijeenkomsten)

 • Inbreng assuranceopdrachten
 • Bespreking voorbereiding op opdrachten (wettelijk kader, regelgeving)
 • Terugkomdag na uitvoering opdrachten
 • Bespreking opdrachten met de groep en coach

Professioneel Adviseren (Praktijkopleiding AA MKB)

(6 bijeenkomsten)

 • De rol van de adviseur
 • Kenmerken van de adviseur
 • Positie van de interne en externe adviseur
 • Adviescompetenties en -stijlen
 • Je eigen adviesstijl
 • Context van het advies
 • De adviesrelaties
 • Adviesrollen
 • Doelstellingen van het advies
 • Het adviesproces
 • Fases in het adviesproces
 • Gespreks- en luistervaardigheden op proces- en relatieniveau
 • Flexibiliteit in je eigen (advies)stijl
 • Weerstand
 • Herkennen van weerstand bij de adviesvrager
 • Omgaan met weerstand
 • Belangentegenstellingen
 • Omgaan met belangen­tegenstellingen
 • Omgaan met lastige situaties
 • Effectief beïnvloeden
 • De beïnvloedingsstrategie
 • Overtuigend presenteren
 • Draagvlak en acceptatie

Contactdagen jaar 3 - Set 2

(4 bijeenkomsten)

 • Inbreng assuranceopdrachten
 • Bespreking voorbereiding op opdrachten (wettelijk kader, regelgeving)
 • Terugkomdag na uitvoering opdrachten
 • Bespreking opdrachten met de groep en coach

Klankbordsessie Jaarrapportage ter Voorbereiding 3e Jaar

(2 bijeenkomsten)

 • Aandachtspunten jaarrapportage laatste praktijkopleidingsjaar
 • Leerdoelen
 • Beschrijven uitgevoerde werkzaamheden
 • Streams en toepassing model Korthagen
 • Toelichting 4 componenten van groei
 • Uitspraken Accountantskamer
 • Wet- en regelgeving beschrijven
 • Niveau beginnend beroepsbeoefenaar
 • Schrijfstijl
 • CEA-eindtermen

Referaat

(8 bijeenkomsten)

 • Omgaan met situaties waarin de theorie en/of de wet- en regelgeving niet direct voorziet
 • Complexe dilemma’s
 • Schriftelijke voorbereiding met mondelinge verdediging

Workshop Geïntegreerd Slotexamen

(1 bijeenkomsten)

 • Programma op maat
 • Persoonlijke begeleiding voor het eindgesprek

  Contact met MVP

  Heb je vragen?

  Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

  035 - 5 280 811
  06 - 82346819

  Ma t/m Vr: 08.00 - 18.00 uur