Ruimtelijke Ordening, Energie en Milieu binnen de Agrosector

Verdiep je in de uitwerking van agrarisch-fiscale vraagstukken - 1,5 uur
Trainingen en Korte Cursussen

Duur

Erkenning

NVAO-geaccrediteerd

Eerstvolgende startmoment

Contact met MVP

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

035 - 5 280 811
06 - 82346819

Ma t/m Vr: 08.30 - 17.00 uur
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Het wijzigen in buitengebieden van de agrarische bestemming naar een woonbestemming, de sloop van agrarische bedrijfsopstallen door deelname aan de ‘Ruimte voor ruimteregeling’ of de verkoop van agrarisch vastgoed in verband met stadsuitbreidingen zijn situaties die vragen om fiscaal-agrarische begeleiding. Daarnaast is de opkomst van het afstaan van landbouwgrond in verband met de aanleg van zonneparken duidelijk merkbaar. Dit betekent dat in een aantal gevallen fiscale keuzes moeten worden gemaakt. Welke, dat leer je onder meer tijdens deze training van onze businesspartner Fiscount.

Voor wie?

De training is geschikt voor de fiscaal-agrarisch adviseur.

Aanpak

Je gaat, onder begeleiding van Fiscount professionals, aan de slag met de EIA en MIA/VAMIL investeringen in de land-en tuinbouw en de toepassing van de landbouwvrijstelling bij waardeveranderingen van toekomstige bouwgrond. Je verdiept je in de vestiging van het opstalrecht op landbouwgrond en de vraag of je het kunt aanhouden als bedrijfsvermogen of (verplicht) overbrengt naar het privévermogen. Deze training is inclusief een praktijkopdracht over de fiscale aandachtspunten en valkuilen bij investeringen in zonneparken op voormalige landbouwgrond. Er is ook genoeg ruimte voor vragen van deelnemers over specifieke casussen. Na deze training ken je de fiscale aandachtspunten bij vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening, energie en milieu binnen de agrosector.

Permanente educatie

Permanente educatie (PE) is van essentieel belang. Met deze training van Fiscount, kun je ook aan je PE-verplichting werken en blijft je kennis actueel. De training sluit aan op de vereisten van de NOAB en RB. Bovendien maakt deze training je onmiddellijk succesvoller in de dagelijkse praktijk.

Contact met MVP

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

035 - 5 280 811
06 - 82346819

Ma t/m Vr: 08.30 - 17.00 uur