• Home
  • Updatesessie Fiscale Advisering Praktijkopleiding AA MKB

Updatesessie Fiscale Advisering Praktijkopleiding AA MKB

Onderdeel van Praktijkopleiding AA - Accountancy MKB - 1 dagdeel
Praktijkopleiding AA en Stagebureau

Duur

1 dag

Erkenning

NVAO-geaccrediteerd

Eerstvolgende startmoment

12-11-2021

Contact met MVP

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

035 - 5 280 811
06 - 82346819

Ma t/m Vr: 08.00 - 18.00 uur

Meer weten over de AA-opleiding?

We organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten over de route naar je AA-titel en de opleidingen die wij hiervoor aanbieden. Bekijk snel wanneer de volgende bijeenkomst plaatsvindt en meld je aan.
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

In deze updatesessie wordt jouw fiscale kennis opgefrist. Op basis van de kabinetsplannen die tijdens Prinsjesdag worden gepresenteerd, wordt nagegaan wat er verandert op het gebied van fiscale regelgeving. De nieuwe fiscale plannen worden tijdens deze updatesessie nader toegelicht. Na afloop van de updatesessie ben je geïnformeerd over de ontwikkelingen op het fiscaal gebied. Je weet wat er gaat veranderen en hoe dit de uitoefening van jouw beroep mogelijk kan beïnvloeden.

Voor wie?

Je volgt de Praktijkopleiding AA - Accountancy MKB en wilt je goed voorbereiden op de slotfase. Deze updatesessie biedt je de goede voorbereiding.

Aanpak

In je jaarplannen geef je aan welke werkzaamheden je gaat verrichten om door te groeien naar het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. Daarnaast kun je je POP (Persoonlijk Ontwikkelingsplan) bijstellen of aanvullen in je jaarplan. Voor het tweede jaar heb je al ervaring opgedaan met het schrijven van een jaarplan. Dit laatste jaarplan schrijf je aan het begin van het derde praktijkopleidingsjaar. Tijdens deze training komen de structuur en aandachtspunten van het jaarplan van het slotjaar aan bod. Op welke wijze kun je je POP bijstellen? Wat zijn de specifieke aandachtspunten voor het jaarplan van het slotjaar?

Aan het einde van het tweede jaar maken je praktijkbegeleider en beoordelaar een inschatting hoeveel tijd je nog nodig hebt om op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar te komen. Met deze inschatting dien je rekening te houden bij het opstellen van dit jaarplan. Hoe je dit doet, komt aan de orde tijdens de training.

De updatesessie wordt gegeven door een docent die ruime ervaring heeft met de Praktijkopleiding AA - Accountancy MKB.

Toelatingsvoorwaarden

Je bent toelaatbaar met een getuigschrift van de HBO Bacheloropleiding Accountancy of een getuigschrift van de Post Bacheloropleiding tot AA, waarin wordt verwezen naar artikel 46 van de Wet op het accountantsberoep. Daarnaast ben je toelaatbaar met een verklaring van de HBO-instelling (waar je de Post Bacheloropleiding tot AA volgt) waaruit blijkt dat je aan de toelatingseisen voor de praktijkopleiding voldoet.

Indien je bij aanvang van de praktijkopleiding je Post Bacheloropleiding tot AA langer dan 6 jaar geleden hebt afgerond, dien je een actualiteitstoets af te leggen.

Let op: op de Praktijkopleiding AA - Accountancy MKB zijn de CEA-eindtermen voor de accountantsopleiding van 2016 van toepassing. Als je de theoretische opleiding hebt afgerond of afrondt onder 'oudere' eindtermen, moet je een deficiëntieprogramma Gedrag, ethiek en besluitvorming (GEB) volgen. Markus Verbeek Praehep biedt deze module aan.

Klassikaal of virtual classroom

Je kunt dit programma klassikaal volgen op een locatie naar keuze. Onze leslocaties zijn gevestigd door heel Nederland. Geef je de voorkeur aan lessen op vaste tijden, met een docent én digitaal? Dan biedt virtual classroom je de uitkomst. Voor meer informatie over onze opleidingsvarianten, zie de pagina Opleidingsvarianten op onze website.

Contact met MVP

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

035 - 5 280 811
06 - 82346819

Ma t/m Vr: 08.00 - 18.00 uur