HBO OP MAAT

HBO OP MAAT is een studievariant waarbij je een flexibele leerroute volgt die volledig is afgestemd op jouw achtergrond en werk- en leerervaring. Eerder behaalde certificaten en diploma’s en opgedane kennis uit werkervaring kun je inbrengen om modules uit de opleiding te valideren. Wat je al kent, kunt en doet hoef je niet opnieuw te leren. HBO OP MAAT is toepasbaar op alle HBO Bachelor en HBO Associate degree opleidingen en stelt je in sommige gevallen in staat om een opleiding versneld en met minder studiebelasting te doorlopen.
 

Toepasbaar op HBO Bachelor en Associate degree opleidingen

HBO OP MAAT kan worden toegepast op de volgende HBO Bachelor en Associate degree opleidingen van Markus Verbeek Praehep:


Daarnaast kun je HBO OP MAAT toepassen op een financiële HBO Bachelor of Associate degree opleiding die wordt uitgevoerd door onze businesspartner NCOI: 

 

Toelatingsprocedure

Met behaalde erkenningen en met wat je al weet en beheerst, kun je met HBO OP MAAT in een flexibele leerroute je getuigschrift behalen. Tijdens de toelatingsprocedure bepalen we of je in aanmerking komt voor HBO OP MAAT. Hiervoor heb je een passende werkplek nodig en moet je relevante werkervaring hebben in het vakgebied van je opleiding. Wanneer uit de toelatingsprocedure blijkt dat je in aanmerking komt voor HBO OP MAAT, krijg je toegang tot een online leeromgeving. Een studiecoach bespreekt met jou welke mogelijkheden er zijn.
 

Wat zijn jouw mogelijkheden?

Per module bepaal je of je deze wilt behalen door onderwijs te volgen of door de module te valideren.

Valideren
Valideren is het leerwegonafhankelijk waarderen van (leer)prestaties. Deze (leer)prestaties kunnen formeel, non-formeel en informeel verworven zijn. Je hebt bijvoorbeeld relevante ervaringen in de praktijk die aansluiten bij een of meerdere modules. Of je beschikt over formele bewijzen (opleidingen/diploma’s) die niet zijn meegenomen in de toekenning van vrijstellingen, bijvoorbeeld omdat deze onvoldoende aansloten op de gestelde eisen. Ook trainingen of cursussen die je hebt gedaan, vallen hieronder. Oftewel: je beschikt bij een of meerdere modules al over kennis en ervaringen. Met de flexibele leerroute is het mogelijk jouw leerprestaties uit het verleden – door formeel, non-formeel en informeel leren – te gebruiken voor validatie van modules. Samen met jou stellen we een leerroute op maat op.

Volgen van onderwijs
Iedere module die niet middels valideren wordt afgerond kun je behalen door deze klassikaal, in een virtual classroom of via e-learning te volgen. Je volgt de lessen met medestudenten die dezelfde leerwens hebben voor deze specifieke module. Dit maakt het mogelijk om interessante discussies te voeren en van elkaar te leren. Je rondt iedere module af met een digitaal of mondeling examen of je maakt een moduleopdracht. De vorm van het examen is bij iedere module vastgesteld.
 

Persoonlijke begeleiding, van start tot getuigschrift

Gedurende de opleiding word je persoonlijk begeleid door onder andere je studieadviseur. Samen met je studieadviseur maak je keuzes passend bij jouw situatie. Misschien wil je, bijvoorbeeld door persoonlijke omstandigheden, je studietempo tijdelijk verlagen of juist verhogen. Bij HBO OP MAAT kun je je studietempo altijd aanpassen.
 

Meer weten over de mogelijkheden van HBO OP MAAT?

Wil je weten hoe jij HBO OP MAAT kunt inzetten voor jouw opleiding? Onze opleidingsadviseurs sparren graag met je over de mogelijkheden. Je kunt hen bereiken via 035 – 5 280 811 of via info@mvp.nl.