HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie Algemeen

NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding - nominale duur 4 jaar, gemiddeld 5 jaar
HBO Bacheloropleiding

Duur

Langer dan 36 maanden

Eerstvolgende startmoment

November 2019

Contact met MVP

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

035 - 5 280 811
06 - 82346819

Ma t/m Do: 08.00 - 18.00 uur / Vr: 08.00 - 17.00 uur
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Met deze erkende Bachelor groei jij uit tot dé specialist in bedrijfsadministratie en informatievoorziening. Je leert onder meer de administratieve organisatie vorm te geven en informatiesystemen in te richten. Na afloop kun jij een leidinggevende functie vervullen in de bedrijfsadministratieve, bedrijfseconomische of fiscale sector. Je studeert af met het officiële getuigschrift HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie van Hogeschool Markus Verbeek Praehep.

Studiefinanciering voor volwassenen

Voor deze opleiding is het mogelijk om in aanmerking te komen voor studiefinanciering in het kader van levenlanglerenkrediet. Zie Fiscaal voordeel voor meer informatie.

Studeren zonder passende baan

Onze opleidingen zijn zeer gericht op de beroepspraktijk. Die praktijk is belangrijk, omdat je daar veel leert. Meestal kun je dit combineren vanuit je baan. Heb je geen (passende) baan, dan kun je toch deelnemen aan deze opleiding. In die situatie pas je de praktijkopdrachten toe op actuele en algemene praktijksituaties. Je loopt 3 maanden stage om specifieke beroepscompetenties te ontwikkelen. Dat kan aan het eind van de studie, waarbij je dit combineert met het afstuderen. Als je eerder stage wilt lopen, is dat ook mogelijk. Heb je dan al wel een baan die past bij het werkveld? Dan is een stage niet meer nodig.

Voor wie?

Je bent ambitieus en wilt je op HBO-niveau verder ontwikkelen binnen het financieel-economisch werkgebied.

Toelatingsvoorwaarden

Je kunt aan deze HBO Bacheloropleiding deelnemen met een diploma HAVO, VWO of volledig MBO. Ben je niet in het bezit van een van deze diploma’s en ben je minimaal 21 jaar? Dan kun je instromen op basis van de 21+ ­regeling van Markus Verbeek Praehep.

Enige voorkennis van de basisprincipes van boekhouden is gewenst wanneer je start met de inleidende module MBA Bedrijfsadministratie in fase 1. Je kunt je kennis testen met de MBA-tool op onze website. Als je score hoger is dan 80%, is je voorkennis voldoende. Indien je niet beschikt over voldoende voorkennis adviseren wij je de 2-daagse opleiding Inleiding Boekhouden voor MBA te volgen.

Als je het diploma Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) al hebt, dan doorloop je een verkort programma.

Aanpak

De opleiding richt zich direct op de kern van bedrijfsadministratie. In elke module rond je steeds een onderwerp af. Daarmee heb je een zeer overzichtelijk en goed georganiseerd programma. De meeste modules zijn bovendien ook op basis van e-learning te volgen. Door deze modulaire opbouw kun je je opleiding flexibel indelen. Je zult merken dat het behalen van een HBO Bachelorgraad daardoor prima te combineren is met je drukke baan.

De opleiding wordt verzorgd door ervaren docenten, die zelf actief zijn in de praktijk. Zo kun je praktijksituaties aan hen voorleggen en overleggen over mogelijke oplossingen of benaderingen. Tijdens inspirerende bijeenkomsten ga je in kleine groepen aan de slag met opdrachten en cases. Je koppelt dit direct aan je eigen werkomgeving.

Ook volg je een keuzeprogramma in een richting die je aanspreekt. Kijk voor een volledig overzicht van de specialisatiemogelijkheden in het programma.

Online leeromgeving

Wij maken altijd gebruik van de meest actuele literatuur. Tijdens de studie heb je toegang tot onze moderne online leeromgeving.

Vervolgopleidingen

 • Post HBO AA Accountancy - MKB
 • MKB Belastingadviseur
 • Master Finance & Control (MFC)

Praktische informatie en kosten

Deze opleiding kun je zowel overdag als ’s avonds op diverse locaties volgen. Afhankelijk van je keuze is het mogelijk dat je soms enkele bijeenkomsten volgt op een andere dag of avond. Het bijeenkomstenoverzicht wordt ruim op tijd bekendgemaakt.

Je kunt je opleidingskosten aftrekken van het belastbaar inkomen bij je belastingaangifte. Zie Praktische informatie voor meer informatie.

Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

Programma

Programma 240 EC

Fase 1

MBA Bedrijfsadministratie 8 EC

MBA Belastingwetgeving 8 EC

MBA Financiering 8 EC

MBA Kostencalculatie 8 EC

Algemene economie 8 EC

Statistiek en onderzoek 8 EC

Praktijkprogramma 12 EC

Fase 2

Jaarrekening 10 EC

Financial accounting 1 8 EC

SPD Consolidatie 8 EC

Recht 12 EC

Strategie, leiderschap en organisatie 1 8 EC

Internal control & accounting information systems 1 8 EC

Praktijkprogramma 6 EC

Fase 3

Management accounting & control 2 8 EC

Internal control & accounting information systems 2 8 EC

Belastingrecht 2 8 EC

Financiering 8 EC

Adviesvaardigheden 8 EC

Praktijkprogramma 20 EC

Afstudeerfase

Keuzeprogramma HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie 24 EC

 • Accountancy
 • Business intelligence
 • Controlling

Praktijkprogramma 16 EC

Eindscriptie 20 EC

Fase 1

In fase 1 krijg je een introductie in de belangrijkste onderwerpen van bedrijfsadministratie. Heb je al een MBA-diploma van de Nederlandse Associatie voor Examinering en ben je toelaatbaar tot deze HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie? Dan wordt een groot deel van deze eerste fase vrijgesteld. Je gaat aan de slag met de volgende modules en onderwerpen:

MBA Bedrijfsadministratie

(10 bijeenkomsten)

 • Inrichten van de boekhouding
 • Uitgangspunten van financiële administratie
 • Budgettering en administratie
 • Projectadministratie en resultaatberekening per project
 • Journaliseren van financiële feiten
 • Examentraining

MBA Belastingwetgeving

(10 bijeenkomsten)

 • Inkomsten- en loonbelasting
 • Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr)
 • Omzetbelasting
 • Examentraining

MBA Financiering

(10 bijeenkomsten)

 • Investeringsselectie
 • Vermogensbehoefte bepalen
 • Analyse van de jaarrekening: kengetallen
 • Interne en externe verslaggeving
 • Opstellen van een balans
 • Examentraining

MBA Kostencalculatie

(10 bijeenkomsten)

 • Kostensoorten en kostenverbijzonderingsmethoden
 • Kostenbudgettering en -bewaking
 • Kostprijs- en capaciteitsberekeningen
 • Optimaliseringsvraagstukken: uitbesteden of zelf maken
 • Examentraining

Algemene economie

(6 bijeenkomsten)

 • Macro- en micro-economie
 • Markten en concurrentie
 • Monetaire economie
 • Vermogensmarkten
 • Renterisico en rentebeleid
 • Toezicht bank- en verzekeringswezen
 • Internationale economie en valutamarkten
 • Internationale samenwerking

Statistiek en onderzoek

(6 bijeenkomsten)

 • Basis uitgangspunten statistiek
 • Toepassen van statistiek in de accountancy
 • Schattingen maken en steekproeven
 • Begrijpen van statistische analyse
 • Relevantie big data
 • Data onderzoeken met software
 • Statistiek en manipulatie

  Fase 2

  Jaarrekening

  (10 bijeenkomsten)

  • Interne en externe verslaglegging en leasing
  • Pensioenen, optiebeloningen en financiële instrumenten
  • Onderhanden projecten, overnamen en dienstverlenende bedrijven
  • Werken met ERP-systemen
  • Waardering deelnemingen
  • Geconsolideerde jaarrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Fiscale jaarrekening

  Financial accounting 1

  (10 bijeenkomsten)

  • Functies externe verslaggeving
  • Jaarrekening en effecten op stakeholders
  • Richtlijnen voor financiële verslaggeving (RJ, IASB en IFRS)
  • Waardebegrippen en schattingselementen
  • Beoordelen juistheid en toereikendheid van jaarrekening
  • Verslaggeving beoordelen voor een nv, bv of kleine vennootschap
  • Kapitaalbescherming
  • Examentraining

  SPD Consolidatie

  (8 bijeenkomsten)

  • Geconsolideerde jaarrekening
  • Consolidatie bij derdenbelang
  • Waardering van deelnemingen
  • Downstream sales; Upstream sales
  • Sidestream sales en nadere bijzonderheden over consolidatie
  • Geconsolideerd kasstroomoverzicht
  • Totaalresultaat rechtspersoon, filialen en herhaling onderlinge transacties
  • Examentraining

  Recht

  (8 bijeenkomsten)

  • Verbintenissenrecht
  • Bijzondere overeenkomsten
  • Goederenrecht en inleiding burgerlijk procesrecht
  • Personen- en familierecht en erfrecht
  • Ondernemingsvormen
  • Faillissementsrecht, bestuursrecht en Europees recht
  • Sociaal zekerheidsrecht

  Strategie, leiderschap en organisatie 1

  (6 bijeenkomsten)

  • Missie en strategie
  • Strategie en organisatie
  • Beoordelen doel en strategie vanuit finance
  • Bedrijfsrisico’s analyseren vanuit strategische formuleringen
  • Handeling bestuur beoordelen aan ondernemingsbelang
  • Financiële rapportage vanuit bedrijfsmissie

  Internal control & accounting information systems 1

  (8 bijeenkomsten)

  • Risicomanagement en -beheersing
  • Informatiebehoeften van een organisatie
  • Beoordeling van betrouwbare en relevante informatie
  • Signaleren gevolgen van veranderingen binnen de IT
  • IT-controls ontwerpen
  • Geschiktheid van diverse rapportagetools
  • Basisbeginselen AO/IB
  • Typologieën
  • Waardekringloop

   Fase 3

   Management accounting & control 2

   (8 bijeenkomsten)

   • Managementrapportage
   • Financiële en niet-financiële informatie
   • Analyse economische prestatiemaatstaven
   • Beoordelen performancesysteem personeel
   • Typen budgetten
   • Realisatie budgetdoelen
   • Managementaccounting in relatie tot organisatiestrategie
   • Examentraining

   Internal control & accounting information systems 2

   (6 bijeenkomsten)

   • Moderne data-analysetechnieken
   • Business process management
   • Analysetechnieken en informatiesystemen
   • Interne beheersing en corporate governance
   • Rapportage en ‘in control statement’
   • Ethiek binnen beheersingsomgeving
   • Examentraining

   Belastingrecht 2

   (8 bijeenkomsten)

   • Inkomsten- en vennootschapsbelasting
   • Loonheffingen
   • Formeel belastingrecht
   • Kritisch checken van fiscale aangiften
   • Dividendbelasting
   • Erf- en schenkbelasting
   • Fiscale strategie bestuderen

   Financiering

   (6 bijeenkomsten)

   • Ontwerpen van een financieringsvoorstel
   • Werkkapitaalbeheer
   • Financiële positie en strategie beoordelen
   • Financiële instrumenten en markten
   • Beheersing financiële risico’s
   • Treasurymanagement
   • Structuur corporate governance
   • Behavioural finance

   Adviesvaardigheden

   (4 bijeenkomsten)

   • Adviesrollen en adviesrelaties
   • Kwaliteiten van een adviseur
   • Fases in het adviesproces
   • Gespreks- en luistervaardigheden
   • Herkennen van en omgaan met weerstand
   • Eigen adviesstijl
   • Beïnvloedingsstrategie
   • Draagvlak en borging van adviezen
   • Motiverende gespreksvoering

    Afstudeerfase

    Keuzeprogramma HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie

    • Accountancy
    • Business intelligence
    • Controlling

     Afstuderen

     De afstudeerfase bestaat uit 2 delen. Tijdens je hele Bacheloropleiding werk je aan onderdelen die je in je portfolio samenbrengt. Daarnaast werk je aan een afstudeeropdracht in de vorm van een praktisch toepasbaar advies.

     Examens

     De examens zijn een combinatie van digitale examens, schriftelijke examens, moduleopdrachten en een praktijkportfolio. Je legt enkele examens af bij de Nederlandse Associatie voor Examinering. Bij een voldoende afronding van deze Associatie-onderdelen ontvang je het officiële diploma Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) van de Nederlandse Associatie voor Examinering.

     Getuigschrift

     Deze opleiding wordt verzorgd door Hogeschool Markus Verbeek Praehep. Je behaalt met deze opleiding een erkend diploma. Je ontvangt namelijk het officiële Bachelorgetuigschrift ‘HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie’. Daarnaast mag je de graad BSc (Bachelor of Science) voeren. Het programma is officieel geaccrediteerd door de NVAO. Dit garandeert je dat de opleiding voldoet aan alle kwaliteitseisen, perfect aansluit bij de arbeidsmarkt en internationaal erkend is. Hogeschool Markus Verbeek Praehep is bevoegd om graden te verlenen in het kader van de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek). Zie Erkenningen voor meer opleidingsinformatie.

     Planning
     Planning
     Planning
     Planning
     Planning

     Inschrijven

     Je kunt je op verschillende manieren inschrijven voor deze opleiding:

     • Ineens voor de gehele opleiding (voordeligste variant)
     • Door inschrijving via deelopleidingen. Zo is de opleiding Praktijkopleiding Assistent-Controller gelijk aan de Propedeutische fase
     • Per module, meer informatie tref je aan op www.mvp.nl

     Duur van de opleiding

     De nominale duur van de opleiding is 4 jaar. Gemiddeld wordt er 5 jaar over gedaan.

     Kostenspecificatie
     Kostenspecificatie
     Kostenspecificatie
     Kostenspecificatie
     Kostenspecificatie

     Kosten

     Dossiervorming € 200,-

     Lesgeld € 15.900,-

     Studiemateriaal € 3.250,-

     Examenkosten

     € 203,- per MBA-module

     € 195,- per intern examen

     € 260,- per mondeling examen

     Afstuderen € 1.250,-

     Praktijkprogramma € 1.980,-

     Reprorechten € 15,-

     Arrangementskosten: zie onderstaande toelichting.

     Bovenstaande bedragen zijn op basis van betaling ineens waarbij 8% korting inbegrepen is. Je kunt deze opleiding ook in 5, 20 of 60 termijnen betalen. Deze laatste optie is enkel van toepassing voor particulieren.

     Extra voordeel

     Je kunt je ook voor afzonderlijke modules inschrijven. Neem je echter deze opleiding in zijn geheel af? Dan ben je 15-20% voordeliger uit.

     Factuurmoment klassikale opleiding: facturatie vindt plaats drie weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.

     Locatie- en arrangementskosten

     Markus Verbeek Praehep regelt voor je een arrangement, bestaande uit onbeperkt koffie, thee en ijswater. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Staat er een verwijzing naar locatie- en arrangementskosten? Dan brengen we naast arrangementskosten ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- (excl. btw) per avond.

     Reprorechten en hand-outs

     Voor alle opleidingen brengen wij de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Het betreft hier een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw).

     Btw

     Kies je voor wettelijk erkend onderwijs, MBO-niveau 2, 3 of 4, HBO Associate degree, HBO Bachelor of volledige Master, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn belast met 21 % btw.

     Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er bovenop de prijs exclusief btw 10% opslag. Dat betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaal je de opleiding zelf? Dat geldt de opslag van 10% niet.

     Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn belast met 9% btw. De btw op arrangementskosten is niet verrekenbaar.

     Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

     Modulair studeren
     Modulair studeren
     Modulair studeren
     Modulair studeren
     Modulair studeren

     Contact met MVP

     Heb je vragen?

     Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

     035 - 5 280 811
     06 - 82346819

     Ma t/m Do: 08.00 - 18.00 uur / Vr: 08.00 - 17.00 uur