Schakelprogramma naar Post HBO AA MKB na HBO Bedrijfseconomie (F&C) LOOBE

Schakelprogramma richting officiële AA-titel
Schakelprogramma

Duur

24 maanden

Erkenning

NVAO-geaccrediteerd

Eerstvolgende startmoment

April 2022

Contact met MVP

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

035 - 5 280 811
06 - 82346819

Ma t/m Vr: 08.30 - 17.00 uur
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Wil jij AA-accountant worden en heb je al een Bacheloropleiding Bedrijfseconomie / Finance & Control afgerond? Dan kun je de AA-titel behalen via het Schakelprogramma naar Post HBO AA Accountancy - MKB. Deze opleiding voldoet aan de eindtermen van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) en is door deze belangrijke instantie officieel aangewezen als opleiding die aan alle gestelde eisen voldoet. Docenten uit de accountantspraktijk dagen je op een inspirerende en praktijkgerichte wijze uit om je te ontwikkelen tot een accountancyprofessional. Het schakelprogramma duurt afhankelijk van de door jou gevolgde vooropleiding 1 tot 1,5 jaar.

Vrijstellingen

Aan het einde van de opleiding moet je aan alle eindtermen van de CEA hebben voldaan. Dat betekent dat er ten aanzien van het standaard schakelprogramma een voorbehoud moet worden gemaakt: als je te veel in je vooropleiding hebt gemist kan jouw schakelprogramma langer zijn dan in het standaard schakelprogramma is aangegeven. Omgekeerd is het ook denkbaar dat je onderdelen van het standaard schakelprogramma al eerder gevolgd hebt. Als je dat door middel van studiegidsen en/of literatuurlijsten kunt aantonen, wordt vrijstelling verleend voor onderdelen van het standaard schakelprogramma. Meen je op basis van het gevolgde programma van je vooropleiding in aanmerking te kunnen komen voor vrijstellingen, dan kun je een vrijstellingsonderzoek laten uitvoeren.

Voor wie?

Je ambieert een carrière als accountant. Wil je de vervolgopleiding voor Accountant-Administratieconsulent volgen en ben je in het bezit van een Bachelorgetuigschrift dat niet direct toegang geeft tot de opleiding Post HBO Accountancy? Dan is het volgen van dit schakelprogramma noodzakelijk.

Standaard schakelprogramma

Voor studenten met een Bacheloropleiding Bedrijfseconomie / Finance & Control is er een standaard schakelprogramma opgesteld. In beginsel is dit het programma dat je met deze vooropleiding volgt. In het standaard schakelprogramma volg je de volgende modules:

  • Financial accounting 1
  • Financial accounting MKB
  • Internal control & accounting information systems 2
  • Audit beginselen
  • Auditing: kern van het accountantsberoep
  • Belastingrecht 2

Daarnaast moet je een of meerdere opdrachten maken op het gebied van recht. Of je een of meerdere opdrachten moet maken en op welke onderwerpen die opdrachten betrekking hebben, is afhankelijk van wat je in de BE-opleiding / opleiding Finance & Control aan recht hebt gehad. Een opdracht rond je af met het schrijven van een essay waarbij je de theorie toepast op een case uit jouw eigen beroepspraktijk. Je doet de opdracht of opdrachten op basis van zelfstudie en je hebt maximaal tweemaal individueel contact met je docent over de opdracht die je met een essay afrondt.

De opdrachten kunnen betrekking hebben op:

  • Bestuursrecht
  • Privaatrecht
  • Sociaal recht
  • Familierecht

Sommige studenten komen op basis van hun Bacheloropleiding studiepunten tekort voor het vakgebied management accounting. In dat geval kan het zijn dat je daarvoor ook een aparte opdracht moet maken. Tot slot moet je een microlearning afronden voor het vakgebied financiering. De microlearning heeft vooral betrekking op financiële producten, zoals renteswaps, vreemde valuta en vreemd kapitaal op de geld- en kapitaalmarkt. De opdrachten en de microlearning maak je wanneer dat jou het beste uitkomt. Je kunt dit flexibel inplannen. Je kunt het schakelprogramma in 1 tot 1,5 jaar afronden.

Aanpak

Het doel van de opleiding is om je vanuit een bedrijfseconomische achtergrond op praktische, efficiënte en effectieve manier te laten instromen in de opleiding Post HBO AA Accountancy - MKB.

Door het uitvoeren van praktijkgerichte opdrachten word je op een aansprekende wijze opgeleid. Je docenten beschikken over ruime ervaring in de beroepspraktijk en dagen je uit continu de koppeling te maken met je eigen beroepspraktijk. Dat is erg leerzaam en uitdagend. De opleiding omvat een uitgebreide kenniscomponent. Daarnaast ga je in de inspirerende bijeenkomsten geregeld in kleine groepen aan de slag met opdrachten en cases. Waar mogelijk koppel je deze opdrachten direct aan je beroepspraktijk. De gehele studie, de planning en de organisatie zijn ingericht op het studeren naast een baan. De modulaire aanpak met aparte examens maakt het dan ook mogelijk om zeer flexibel te studeren en de opleiding te combineren met een baan.

In dit programma word je uitgebreid voorbereid op je examens. Als accountant is het cruciaal om de benodigde papieren in huis te hebben. Examens behalen is voor jou daarom van groot belang. In de bijeenkomsten van Markus Verbeek Praehep hebben oefenvragen ter voorbereiding op het examen een belangrijke rol.

Toelatingsvoorwaarden

In principe is iedereen met een Bachelorgetuigschrift toelaatbaar tot de Post HBO AA Accountancy - MKB. Of je te maken hebt met deficiënties (tekortkomingen) is afhankelijk van je vooropleiding. De landelijke regelgeving met betrekking tot accountancyopleidingen is best complex en er zijn nogal wat keuzemogelijkheden. Daarom bezoeken wij iedere geïnteresseerde persoonlijk op de werkplek om de mogelijkheden te bespreken. We stellen vast welke situatie bij jou en bij je kantoor past. Voor kandidaten die sowieso willen starten is dit direct het intakegesprek. Ben je er nog niet helemaal uit? Dan blijft het bij een vrijblijvend adviesgesprek. Wij vinden het belangrijk om bij te dragen aan een goede ontwikkeling van de accountancybranche en dat jij de keuze maakt die bij jou past.

Vervolgmogelijkheden

De CEA heeft strikte eisen vastgesteld voor de accountantsopleiding. Dit programma voldoet aan die eisen. Na het volgen van dit schakelprogramma voldoe je aan de voorwaarden om te kunnen instromen in de Post HBO-fase van de opleiding tot AA-accountant.

Dit schakelprogramma is gebaseerd op de informatie die Markus Verbeek Praehep van diverse hogescholen heeft ontvangen. Indien de daadwerkelijke inhoud van je vooropleiding hiervan afwijkt, is het mogelijk dat er aanvullende deficiënties moeten worden weggewerkt.

Klassikaal, e-learning of virtual classroom

Je kunt dit programma klassikaal volgen op een locatie naar keuze. Omdat je binnen een groep veel van elkaar leert, bieden we je een alternatieve locatie aan wanneer er voor jouw voorkeurslocatie onvoldoende aanmeldingen zijn.

Behoefte aan meer flexibiliteit? Met de lesvariant e-learning studeer je in je eigen tijd en in je eigen tempo op afstand. Je wordt online begeleid door een ervaren docent.

Voor de unieke combinatie van beide lesvarianten kies je voor virtual classroom. Hierbij volg je de lessen op vaste tijdstippen, met een docent én digitaal. Voor meer informatie over onze opleidingsvarianten, zie de pagina Opleidingsvarianten op onze website.

Contact met MVP

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

035 - 5 280 811
06 - 82346819

Ma t/m Vr: 08.30 - 17.00 uur