Nieuwe klant

Aan het begin van de zomer staat er in mijn agenda een afspraak met een nieuwe klant, en als ik met hem de bespreking in ga blijkt hij te zijn doorverwezen naar mij.

Als ik vervolgens vraag waarmee ik hem van dienst kan zijn, vertelt hij mij zeer emotioneel dat de Belastingdienst bij een controle heeft vastgesteld dat het brutowinstpercentage van zijn onderneming substantieel afwijkt van wat in de branche gebruikelijk is. Hij vraagt of ik hem zou kunnen bijstaan bij het komende slotgesprek met de controleurs van de Belastingdienst.

Alvorens ik hierover uitsluitsel kan geven, dien ik natuurlijk wel kennis te dragen van de feiten. Het blijkt dat het om een klein restaurant gaat waar bij belanghebbende alles doet: van inkoop voorbereiden tot bereiden en uitserveren aan tafel.

Al jaren is hij klant van een gerenommeerd accountantskantoor, die hem er nimmer op heeft geattendeerd dat de brutowinst wel zeer laag was. Met de uitkomsten van de controle schaart het accountantskantoor zich aan de zijde van de controleurs en meent dat er substantiële omzetcorrecties moeten plaatsvinden, omdat het winstpercentage aan de zeer lage kant is.

Dit antwoord is natuurlijk buitengewoon onbevredigend, mede gezien het feit dat jaarlijks de jaarrekening werd doorgesproken en hier nimmer iets over is vermeld.

Na analyse van de stukken wordt de opdracht aanvaard en wordt het plan van aanpak besproken.

Hierbij vermeld ik dat het alleen voor verse producten natuurlijk een reden kan zijn om het lage brutowinstpercentage te verklaren, maar dat dit voor de producten voor het hoge tarief (alcoholhoudende dranken) wel veel moeilijker zo niet onmogelijk is vanwege het feit dat ongeopende verpakkingen niet bederven, puur en alleen door het tijdsverloop.

Na dit te hebben doorgesproken is de klant aan de slag gegaan met het uitwerken van een nacalculatie van feesten en partijen, waarbij hij uitwerkt wat hij hierop verdiende en wat het reguliere restaurant opbracht.

Op grond van deze becijfering kwam naar voren dat de brutowinst op de omzet laag tarief (restaurantomzet) daadwerkelijk zo laag was en er dus niet goed was gecalculeerd.

Moraal van het verhaal: tijdens de slotbespreking was de controleur van mening dat de correctie deels diende te vervallen en dat mits onderbouwd de branchegegevens niet maatgevend zijn.

En dat was een grote opluchting voor deze ondernemer.

Karel Leget

Leget & Co Belastingadviseurs

Contact met MVP

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

035 - 5 280 811
06 - 82346819

Ma t/m Vr: 08.30 - 17.00 uur