Haastige spoed is zelden goed

Terwijl ik deze column schrijf, de eerste voor PRECIES, zijn de verkiezingen net achter de rug. De onderhandelaars van diverse beoogde regeringspartijen buigen zich over complexe onderwerpen. Het vinden van een balans tussen hetgeen aan de kiezer is beloofd en hetgeen uiteindelijk in een regeerakkoord terechtkomt, zal niet eenvoudig zijn. Een proces dat tijd kost en waarvoor geldt: haastige spoed is zelden goed.

En vraag je je nu af wat dit te maken heeft met het docent zijn bij Markus Verbeek Praehep? Ik leg het uit.

In de periode naar aanloop van de verkiezingen doceerde ik diverse vakken. Een daarvan was het vak BA Schenk-, erf- en overdrachtsbelasting uit de opleiding tot Register Belastingadviseur. Met name de erfbelasting, belasting die erfgenamen betalen over hetgeen zij van een overledene erven, heeft weinig maatschappelijk draagvlak. Mensen ervaren het als onrechtvaardig dat zij hun hele leven over inkomen én vermogen belasting betalen en dat dan óók nog bij overlijden het vermogen wordt afgeroomd. Zo nu en dan komt de oproep aan politici om deze heffing af te schaffen. Tegenstanders wijzen erop dat de schenk- en erfbelasting de schatkist 'slechts' een slordige 1,8 miljard euro per jaar oplevert.

Als docent probeer ik de verbinding te maken tussen de lesstof enerzijds en de praktijk anderzijds. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als fiscaal jurist, dus aan voorbeelden geen gebrek. Eén van de eenvoudigste manieren om erfbelasting te vermijden is door bij leven geld te schenken en gebruik te maken van vrijstellingen. Bijvoorbeeld de vrijstelling voor de aanschaf, de verbetering of het onderhoud van een eigen woning. Ouders (ik concentreer me even op de ouder-kindrelatie, maar het kan ook in andere verhoudingen) kunnen vanaf 2017 hiervoor éénmalig € 100.000,- belastingvrij schenken. Is het vermogen van de ouders zodanig dat dit bij overlijden tegen 20% is belast, dan is nu al € 20.000,- belasting bespaard. Per kind!

Een ander voorbeeld is het aanpassen of opheffen van huwelijksvoorwaarden. Als één van beide partners én vermogend én ernstig ziek is, kan het zinvol zijn eventuele huwelijksvoorwaarden op te heffen. De 'arme' partner verkrijgt nu de helft van het vermogen (er ontstaat immers een gemeenschap van goederen) en deze verkrijging wordt niet belast. Ook vrij eenvoudig te realiseren.

Vaak heeft erfbelasting het beeld taaie en saaie kost te zijn, maar bovenstaande voorbeelden bewijzen het tegendeel. Door op tijd in gesprek te gaan met je klant en door goed te plannen kan een flinke belastingbesparing worden bewerkstelligd. Dat probeer ik mijn klanten, en dus ook mijn leerlingen, duidelijk te maken. En bovenal geldt ook hier: haastige spoed is zelden goed!

Door Willem Faassen, fiscaal jurist bij Bloemsma + Faassen Accountants | Belastingadviseurs

 

Contact met MVP

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

035 - 5 280 811
06 - 82346819

Ma t/m Vr: 08.30 - 17.00 uur