De nieuwe opleidingsstructuur voor accountants

In december 2015 zijn de nieuwe eindtermen voor het accountancyonderwijs in Nederland definitief geworden. De Adviescommissie Herziening Eindtermen CEA en de commissie Onderwijsfusie NBA hebben hun gezamenlijke visie uitgewerkt in de nota Vakbekwaamheid Verzekerd 'Ontwerp voor een nieuw opleidingsmodel voor accountants'. Markus Verbeek Praehep is als prominent VAAC-lid, net als andere stakeholders, nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het nieuwe model. Het uiteindelijke resultaat is een model dat goed aansluit bij de situatie in de praktijk, waarbij de vakbekwaamheid inderdaad verzekerd blijft.

De opleiding tot accountant

Common body of knowledge en oriëntaties

De nieuwe eindtermen van de CEA worden door de opleiders verdeeld over twee fases:

1.Common body of knowledge

Een student start met de 'common body of knowledge'. In de regel zal deze voor het grootste deel ondergebracht zijn in een HBO Bachelor Accountancy of in de Bachelorfase van een Masteropleiding. Dit vergemakkelijkt de doorstroom naar de oriëntatiefase, omdat de CEA hier vooropleidingseisen aan heeft gesteld (Master of Bachelor). De opleiders zijn echter vrij om de eindtermen te verdelen over de twee genoemde fases.

Daarna moet de student gaan kiezen voor een oriëntatie. Essentieel daarbij is de vraag of hij zich wil specialiseren in de controlepraktijk en een opleiding wil volgen waarmee hij bevoegd raakt om wettelijke controles van jaarrekeningen te mogen uitvoeren. In dat geval kiest hij voor de oriëntatie Assurance en wordt hij AA- of RA-accountant met aantekening. Als de student kiest voor de samenstel- en adviespraktijk, kan hij uit twee andere oriëntaties kiezen: de oriëntatie Accountancy MKB of Finance (AA- of RA-accountant zonder aantekening).

Beide groepen accountants blijven overigens bevoegd om de overige assurance-opdrachten, zoals bijzondere onderzoeken, uit te voeren.

2.Oriëntatiefase

  • Oriëntatie Accountancy MKB of oriëntatie Accountancy Finance

Om te kunnen starten met een van deze oriëntaties, dient de kandidaat te beschikken over een Bachelorgetuigschrift. Dit kan een HBO Bachelor of een wetenschappelijke Bachelor zijn. De precieze richting is daarbij niet relevant. Men moet echter wel voldaan hebben aan de eindtermen van de common body of knowledge. Het ligt dan ook voor de hand dat iemand die wil instromen met een getuigschrift HBO Bachelor Verpleegkunde behoorlijk wat deficiënties heeft weg te werken in een schakelprogramma. Bij een getuigschrift HBO Bachelor Bedrijfseconomie zal het schakelprogramma van geringere omvang zijn.

Iemand die in het bezit is van een HBO Bachelorgetuigschrift en slaagt voor de praktijk- en theorieopleiding in de oriëntatie Accountancy MKB of oriëntatie Accountancy Finance, kan zich registeren als AA-accountant zonder aantekening.

Iemand die in het bezit is van een WO Bachelorgetuigschrift en slaagt voor de praktijk- en theorieopleiding in de oriëntatie Accountancy MKB of oriëntatie Accountancy Finance, kan zich registeren als RA-accountant zonder aantekening.

- Oriëntatie Assurance

Kandidaten die kiezen voor de oriëntatie Assurance, dienen te beschikken over een Mastergetuigschrift. Dat mag een getuigschrift zijn van een HBO Master of van een wetenschappelijke Masteropleiding. Ook hierbij is het niet relevant welke Masteropleiding u heeft gedaan, zolang u op de eindstreep maar aan alle eindtermen van de CEA voldoet.

Iemand die in het bezit is van een HBO Mastergetuigschrift en slaagt voor de praktijk- en theorieopleiding in de oriëntatie Assurance, kan zich registeren als AA-accountant met aantekening.

Iemand die in het bezit is van een WO Mastergetuigschrift en slaagt voor de praktijk- en theorieopleiding in de oriëntatie Assurance, kan zich registeren als RA-accountant met aantekening.

Belangrijkste veranderingen en consequenties samengevat

De wijzigingen hebben niet alleen consequenties voor het register en de bevoegdheden van accountants, maar ook voor nieuwe studenten en studerenden. Een kleine opsomming:

- Het accountantsregister wordt ingedeeld in vier groepen van accountants (AA, RA met en zonder aantekening).

- De theorie- en de praktijkopleiding worden daar waar mogelijk geïntegreerd.

- De eindtermen zijn vastgesteld en er is meer vrijheid voor de opleiders om deze in te delen.

- Overstappen naar nieuwe stijl kan vrijwel zonder deficiënties tot 1 september 2017 indien aan alle vooropleidingseisen wordt voldaan.

- Studenten van de Theoretische opleiding post HBO AA oude stijl die hun controlebevoegdheid wensen te behalen, kunnen dit nog doen tot 1 september 2019.

- Afronding van de Praktijkopleiding tot AA oude stijl kan nog tot 1 september 2021 zonder de aanvullende Mastereis.

De inhoud

Het is prettig om te kunnen constateren dat er nu een mogelijkheid is gecreëerd om accountants op te leiden die niet meer in de problemen komen bij de praktijkopleiding, omdat ze niet aan de eis van het aantal controle-uren voldoen. Assurance blijft echter de kern van het beroep. Dat betekent dat er hier in alle oriëntaties aandacht aan zal worden besteed. Na een actualiseringsslag zijn nog veel herkenbare onderdelen in de opleiding opgenomen (zie schema).

Open eindjes

De opzet van de opleidingen nieuwe stijl is bekend. Markus Verbeek Praehep zal dan ook alle oriëntaties inclusief de Bacheloropleiding nieuwe stijl gaan aanbieden. Via de Master Finance & Control zal ook instroom in de oriëntatie Assurance mogelijk worden.

De overlegorganen van de verschillende hogescholen overleggen deze maanden met elkaar om afspraken te maken over de wijze waarop de examinering gaat plaatsvinden. Duidelijk is daarbij dat er één landelijk slotexamen komt.

Daarnaast zijn we in afwachting van de wijze waarop de Raad voor de Praktijkopleiding van de NBA de praktijkopleiding wenst vorm te geven. De kaders zijn bekend, de nadere invulling dient nog plaats te vinden.

Voorlichtingsbijeenkomsten en individueel advies

Het stelsel van nieuwe regels en structuren is tamelijk gecompliceerd voor wie hier niet in thuis is. Daarom zal Markus Verbeek Praehep op verschillende plaatsen in het land voorlichtingsbijeenkomsten organiseren voor studenten die bezig zijn met een accountancyopleiding en degenen die een accountancyopleiding overwegen. Centraal daarbij staan de vragen:

- Wat betekenen deze veranderingen voor nieuwe en huidige studenten?

- Wat betekenen deze veranderingen voor de student als individu?

Een algemene presentatie van de deskundigen zal duidelijk maken wat de mogelijkheden zijn, en u kunt tijdens een interactieve sessie vragen stellen.

Omdat niet alle studenten in dezelfde situatie zitten, zijn er deskundigen aanwezig die voor elke student kunnen vaststellen wat de wijzigingen in de structuur betekenen en hierover kunnen adviseren. Markus Verbeek Praehep organiseert voorlichtingsbijeenkomsten voor studenten die bezig zijn met een accountancyopleiding en degenen die een accountancyopleiding overwegen. Klik hier voor actuele data en locaties van de voorlichtingsbijeenkomsten.

Door: Frank Bakker

Contact met MVP

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

035 - 5 280 811
06 - 82346819

Ma t/m Vr: 08.30 - 17.00 uur