31 oktober 2013: Fiscaal voordeel voor dure arbeidsongeschiktheidsverzekering

Door: Bart van der Vorm
Uit diverse onderzoeken blijkt dat veel ondernemers zich niet verzekeren voor inkomensverlies bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Tijdens mijn adviesgesprekken met ondernemers geeft men vaak aan dat deze verzekering te duur is. Maar als ondernemer moet je wel bewust zijn van de risico’s en de consequenties als u onverhoopt onverzekerd arbeidsongeschikt wordt. De pijn van een dure arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) kan namelijk worden verzacht.

Premie AOV fiscaal aftrekbaar

De premie AOV die ieder jaar wordt betaald, is fiscaal aftrekbaar in de inkomstenbelasting in box 1 onder de ‘uitgaven voor inkomensvoorzieningen’. Men is niet altijd bekend met deze aftrekpost. Uiteraard is het van belang dat er voldoende inkomen is om de premie effectief in aftrek te kunnen brengen.
 
Voorbeeld: Stel je hebt een inkomen in box 1 van € 50.000 en overweegt een AOV af te sluiten met een premie van € 4.800 per jaar. Deze wordt in box 1 belast tegen een tarief van stel 40% (van overig inkomen, aftrekposten en heffingskorting wordt afgezien).
 

 

Geen AOV

Wel AOV

Inkomen

€ 50.000

€ 50.000

Af: aftrek premie AOV

             --

€   4.800

Belastbaar inkomen

€ 50.000

€ 45.200

 

 

 

Verschuldigde belasting

€ 20.000

€ 18.080

 

 

 

Fiscaal voordeel aftrek premie AOV

 

€   1.920

 
Uit het voorbeeld blijkt dat de bruto jaarpremie van € 4.800 via de aftrekpost uiteindelijk leidt tot een netto jaarpremie van € 2.880. Oftewel een bruto maandpremie van € 400 wordt na fiscale aftrek een netto maandpremie van € 240. Het is daarom raadzaam om bij de afweging ook een bruto-nettovergelijking te maken.
 
Een belangrijke voorwaarde voor de aftrek is dat uitkeringen zijn verzekerd en niet een bedrag ineens. In tegenstelling tot de aftrek van een lijfrentepremie is de aftrek van de premie AOV niet aan een maximum gebonden. Bij de aftrek is het wel van belang dat aftrek enkel kan plaatsvinden bij degene op wie zijn naam de verzekering is afgesloten. De aftrek kan dus niet worden toegerekend aan de fiscale partner. Op het moment dat u een uitkering uit de verzekering krijgt, is deze belast en valt onder de loonheffing. De verzekeringsmaatschappij houdt deze loonheffing in.

Premie afhankelijk van diverse factoren

De premie is afhankelijk van vele variabelen, zoals de hoogte van de uitkering, de wachttijd, indexering en de einddatum. Aanpassing van de variabelen kan grote invloed hebben op de premie. Daarnaast is bij de beoordeling bijvoorbeeld ook het inkomen van uw partner van belang. De tarieven en voorwaarden van verzekeraars laten grote verschillen zien. Laat u daarom goed adviseren en vraag bij verschillende verzekeraars een offerte aan. Zo kunt u tot een optimale keuze komen.

AOV binnen handbereik

Door bij de afweging om wel of niet een AOV af te sluiten ook rekening te houden met de fiscale aftrekpost, kan de premie netto een stuk acceptabeler worden. Een belangrijke verzekering kan dan eerder binnen handbereik komen!

Contact met MVP

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

035 - 5 280 811
06 - 82346819

Ma t/m Vr: 08.30 - 17.00 uur