Alle webinars

Webinars voor financieel professionals

Bekijk het webinar: “De accountant van 2030” hieronder terug!

Gastsprekers

  • Frank Bakker, directeur van Markus Verbeek Praehep en voorzitter van de VAAC, de Vereniging van Aangewezen Accountancyscholen.
  • John Weerdenburg, medeoprichter van Auxilium en praktisch adviseur voor MKB Accountants.
  • Sandra Lutchman, strategisch adviseur Inclusie, Equity & Diversiteit - Partner bij Colourful People – Commissaris. 
 

Kijk het webinar terug

We zijn ons allemaal bewust van de arbeidsmarktproblematiek: hoe zorgen we voor nieuwe instroom? Want ook de instroom van accountancystudenten is laag en slechts de helft studeert af. Hoe voorkomen we voortijdige uitstroom? En hoe bevorderen we doorstroom? Relevante vragen waar we graag allemaal antwoord op willen hebben. We zien namelijk ook dat de nieuwe generatie accountants verandert. Wat is de impact daarvan? En hoe verhoudt dit zich tot diversiteit en inclusie? Wij gingen met drie experts uit de praktijk in gesprek. Hoe vind je de juiste persoon voor de baan en hoe zorg je ervoor dat onderwijs aansluit bij de behoefte van de doelgroep? 

We geven tips wat kantoren kunnen doen om mensen binnen te krijgen en te houden. Door uit te leggen wat de behoefte van deze nieuwe generatie is. Hoe kunnen kantoren dat faciliteren? Zit dat in de arbeidsvoorwaarden, flexibiliteit of in het hybride werken? Natuurlijk vergeten we ook de algemene ontwikkelingen niet zoals ontwikkelingen in de ICT en duurzaamheid. Dit alles bespraken we op 20 maart! Bekijk het webinar hieronder terug:

Over de sprekers

Frank Bakker is directeur van Markus Verbeek Praehep en voorzitter van de VAAC, de Vereniging van Aangewezen Accountancyscholen. Frank is al bijna veertig jaar actief in het onderwijs voor werkenden en volwassenen en neemt deel aan het project “Stip op de Horizon” van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA). Vanaf 2002 is hij intensief betrokken bij de accountancyopleidingen. “De route naar de AA- of RA-titel is wellicht de meest complexe die we in opleidingsland kennen”, aldus Frank. “Daarnaast opereren de kantoren in een omgeving die constant aan veranderingen onderhevig is. Dan gaat het niet alleen om verandering van wet- en regelgeving. Steeds vaker worden onderwerpen toegevoegd vanwege de actuele ontwikkelingen in die omgeving. Daarbij moeten we denken aan digitalisering, privacy, data science, RPA, ESG-regelgeving, toepassingen op het gebied van artificial intelligence zoals ChatGPT, gedrag en ethiek en het werken aan adviesvaardigheden en soft skills. Het is natuurlijk volledig terecht dat hier aandacht voor is. Er is steeds meer van belang, maar nooit is het eenvoudig om te bedenken wat er dan uit de opleiding kan. Dat is best een uitdaging waarmee iedereen in de keten worstelt.” 

John Weerdenburg, medeoprichter van Auxilium Adviesgroep, een echte MKB-accountant, adviseert accountantskantoren bij het reilen en zeilen van hun praktijk. Dit varieert van vaktechnische vraagstukken, ondersteuning bij collegiale toetsingen, tot klankbord voor MBK-accountants. John schijft vaktechnische artikelen en heeft een vaste column op accountant.nl.

Mr. Sandra Lutchman is een ervaren consultant op het gebied van leiderschap, inclusie en diversiteit, communitybouwer, strategisch adviseur inclusie en diversiteit van de NBA, commissaris en associate partner bij een executive search bureau. Ze was onder andere directeur van twee sociale ondernemingen en daarvoor werkte ze onder andere bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bij de Europese Commissie in Brussel en bij de Bestuursdienst van de gemeente Amsterdam. Sandra heeft ruim twintig jaar toezichthoudende ervaring in de NGO-, de maatschappelijke en de private sector en in het onderwijs. Ze is momenteel lid van de Raad van Toezicht van de Haagse Hogeschool, Lid van de Raad van Commissarissen van woningcorporatie Intermaris en lid van de Raad van Commissarissen van Shell Nederland.