Toekomstvisie: examen doen waar en wanneer het jou uitkomt

Sinds dit studiejaar is het voor bepaalde modules van Markus Verbeek Praehep mogelijk om digitaal examen te doen. Benieuwd of dit ook voor jou geldt? En wat hiervan de voordelen zijn voor jou? Lees dan gauw verder.

Markus Verbeek Praehep staat al jaren bekend als flexibele opleider. Je kunt 's avonds, doordeweeks overdag, in het weekend of via e-Learning lessen volgen, er zijn verschillende startmomenten per jaar en dankzij de verschillende leslocaties verspreid over het hele land, hoef je nooit ver te reizen. Daarnaast kun je je voor losse modules inschrijven als je geen volledige opleiding wilt volgen. Sinds dit studiejaar is het voor een aantal modules ook mogelijk om flexibel - digitaal - examen te doen. Wij vroegen er alles over aan Ferdy van Straalen, die als projectmanager betrokken was bij het project digitale examinering.

Logische stap

De overgang naar digitaal examineren is een logische stap voor Markus Verbeek Praehep, stelt Ferdy. "We waren er op de achtergrond al een aantal jaren mee bezig, maar pas sinds dit jaar is het balletje echt gaan rollen met de introductie van de toetsitembank. Dit is een enorme database met examenvragen. De ontwikkelaar ontwikkelt minimaal vijf unieke vragen per leerdoel. Een opleidingsmanager voorziet deze van feedback en daarna worden ze nog gecontroleerd door een examendeskundige voor ze in de database worden geplaatst." Om de database te vullen, moeten de betrokkenen momenteel vijf keer zo veel vragen ontwikkelen als gebruikelijk is. "Dit brengt een enorme piekbelasting met zich mee, maar op de lange termijn is het minder arbeidsintensief", aldus Ferdy.

Voordelen voor de student

Volgens Ferdy brengt de digitalisering van de examens veel voordelen met zich mee voor de student. "Iemand uit Maastricht hoeft niet meer op een vaste zaterdag naar de Jaarbeurs in Utrecht om examen te doen, maar kan ervoor kiezen om zijn examen op bijvoorbeeld een maandagavond om 21.00 uur in Maastricht te maken". Ook voor herkansers is flexibel examen doen een uitkomst. "Doordat digitale examens veel sneller worden nagekeken (het streven is om de uitslag van meerkeuze-examens binnen 48 uur op e-Connect te plaatsen), kan een student die een digitaal examen heeft gemaakt in theorie dezelfde week nog herkansen", volgens Ferdy. "Mits er plek is op het gewenste tijdstip en de gewenste locatie. Hij hoeft dus niet meer een halfjaar te wachten voor zijn volgende poging. Dan is de lesstof alweer weggezakt en dat is natuurlijk zonde. Kans dat een herkanser een vraag twee keer krijgt, is er niet. De vragen komen uit een gigantische database en het systeem houdt bij welke vragen de student al gehad heeft."

Verbetering van de kwaliteit van de examens

Digitale examinering komt ook de kwaliteit van de examens ten goede, meent Ferdy. Hij vertelt: "We kunnen beter meten wat de kwaliteit is van de examenvragen en op basis van rapportages verdere verbeterslagen maken. Zo kunnen we vragen die vaak fout worden beantwoord aan een nadere analyse onderwerpen en vervolgens aanpassen of verwijderen." Ook kan Markus Verbeek Praehep bij digitale examens beter inspringen op klachten over vragen. Ferdy: "Als er een klacht komt over een vraag, wordt deze vraag 'bevroren' en kijkt er eerst een toetsdeskundige naar voor hij, eventueel in gewijzigde vorm, weer ingezet wordt. Op die manier kunnen we klachten zo veel mogelijk voorkomen."

Fraudepreventie

Fraude is bij elke examenvorm een risico en dat is bij digitale examens niet anders. Om fraude bij de digitale examens te voorkomen, werkt Markus Verbeek Praehep samen met Lamark, een onafhankelijke partij met testcenters door het hele land. Ferdy: "De studenten leggen hun examen in deze testcenters af, onder toezicht van een gekwalificeerde surveillant. Deze surveillant controleert van tevoren ook het identiteitsbewijs en of de student geen materialen bij zich heeft die niet toegestaan zijn bij het examen. Als er ook maar íets niet klopt, wordt de student niet toegelaten tot het examen."

Doe jij ook digitaal examen?

Op dit moment worden de volgende modules digitaal geëxamineerd:

Aangifte loonheffingen

Auditing

Auditing beginselen

Bedrijfseconomie

Corporate Governance MKB

Deficiëntiemodule NV COS 4410

Externe verslaggeving

Finance & riskmanagement voor creditmanagers

Financial accounting

Financiering: strategische advisering finance

Fiscale advisering accountancy MKB

Fiscale jaarrekening

Formeel belastingrecht

IB - geen winst en loonbelasting

IB - winst en vennootschapsbelasting

Inleiding Belastingrecht

Inleiding recht

Internal control & accounting information systems 1

Internal control & AIS

Internal control & AIS: IT finance

Internal control & AIS: IT MKB

Jaarrekening

Juridische Aspecten van Creditmanagement

Loonheffingen en aangiften

Omzetbelasting en belastingen van rechtsverkeer

Schakelmodule BE


De verwachting is dat het in de toekomst voor meer modules mogelijk wordt om digitaal examen te doen.

Quote: "Iemand uit Maastricht kan nu op maandagavond om 21.00 uur in Maastricht zijn examen maken."

Contact met MVP

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

035 - 5 280 811
06 - 82346819

Ma t/m Vr: 08.30 - 17.00 uur