Nieuwe Herleidingsregels voor het berekenen van de loonheffing

De Belastingdienst heeft nieuwe herleidingsregels gepubliceerd, of eigenlijk de oude herleidingsregels verduidelijkt. Als de salarisadministrateur de loonheffing moet berekenen, gebruikt hij de witte tabel voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking en de groene tabel voor loon uit vroegere dienstbetrekking.
De witte en groene tabellen zijn in de volgende situaties niet zomaar toe te passen als:

de werknemer alleen loonbelasting betaalt;

de werknemer alleen premie volksverzekeringen betaalt;

de werknemer geen premie voor een of meer volksverzekeringen betaalt.

Omdat voor elke groep weer andere percentages voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen gelden, heeft de Belastingdienst zogenaamde herleidingsregels opgesteld.
De loonadministrateur kan met deze herleidingsregels, en met behulp van de tabellen, de volgende bedragen handmatig berekenen:

loonbelasting/premie volksverzekeringen over het periodieke loon;

loonbelasting/premie volksverzekering over bijzondere beloningen;

arbeidskorting;

maximum premiebedrag voor de volksverzekeringen.


Voor zowel werknemers die jonger zijn dan de AOW-gerechtigde leeftijd als ook werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt hebben, zijn er de volgende categorieën:

werknemers die alleen premie volksverzekeringen moeten betalen;

werknemers die alleen loonbelasting moeten betalen;

werknemers die loonbelasting moeten betalen en premies voor de AOW en de Anw;

werknemers die loonbelasting moeten betalen en premie voor de AWBZ;

werknemers die geen loonbelasting hoeven te betalen, maar wel premies voor de AOW en de Anw;

werknemers die geen loonbelasting hoeven te betalen, maar wel premie voor de AWBZ.


Voor werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren in 1946 of later, gelden andere rekenregels dan voor werknemers die zijn geboren in 1945 of eerder.

De herleidingsregels zijn bij de Belastingdienst te downloaden, net als de nieuwe herleidingsregels.

door Nicoliene van der Maas BECAUSE BV

Deze informatie wordt u aangeboden door BECAUSE BV. BECAUSE biedt oplossingen voor Salaris-, Personeelsadministratieve & P&O-vraagstukken. We werken in projecten, op detacherings- of permanente basis bij bedrijven, overheidsinstanties, zorginstellingen, kinderopvang- en welzijnsorganisaties. Onze werkwijze wordt gekenmerkt door "meer voor minder"; meer kwaliteit, flexibiliteit en productiviteit voor minder kosten. Indien u meer informatie wenst, kunt u de vraag via www.becausehrm.nl, ‘Contact’ en ‘stel een vraag …’ naar ons mailen.

Contact met MVP

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

035 - 5 280 811
06 - 82346819

Ma t/m Vr: 08.30 - 17.00 uur