Heeft uw ZZP’er de juiste VAR?

Sinds de Belastingdienst verschillende VAR-verklaringen afgeeft, is het zaak om deze goed te controleren. Er bestaan tegenwoordig namelijk vier soorten:

loon uit dienstbetrekking (VAR-loon);

resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-row);

winst uit onderneming (VAR-wuo);

inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap (VAR-dga).

Loon uit dienstbetrekking (VAR-loon)

Deze is duidelijk: de bezitter van deze VAR wordt door de Belastingdienst gezien als iemand die loon uit dienstbetrekking ontvangt. Als werkgever moet je altijd loonheffingen inhouden.

Resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-row)

Dit is de lastigste. De Belastingdienst kan de werkzaamheden niet duidelijk categoriseren en de salarisadministrateur zal altijd moeten toetsen of er een (fictieve) dienstbetrekking aanwezig is. In dat geval moeten er loonheffingen worden ingehouden. Bij twijfel kan de opdrachtgever een uitspraak bij de Belastingdienst opvragen.

Winst uit onderneming (VAR-wuo)

Een ZZP’er met een VAR-wuo is verplicht facturen te versturen en moet aangifte inkomstenbelasting doen. Met een VAR-wuo ben je niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap (VAR-dga)

Wanneer ben je een DGA? Als je, al dan niet samen met je echtgenoot, ten minste de helft van de aandelen bezit en niet ontslagen of geschorst kunt worden.
Als directeur groot aandeelhouder (DGA) ben je niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

De werkgever/opdrachtnemer doet er verstandig aan, om altijd een VAR te vragen als de werknemer/opdrachtnemer geen arbeidsovereenkomst krijgt. Op basis van de VAR wordt dan beoordeeld of er al dan niet sprake is van een dienstbetrekking en of er loonheffingen afgedragen moeten worden. Een kopie van deze VAR moet altijd in het dossier bewaard worden, een VAR-loon bij salarisadministratie.

Wat zijn de risico’s bij een verkeerde beoordeling van een VAR?

Als de opdrachtgever oordeelt, dat de VAR aangeeft, dat er geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking zal hij geen loonheffingen inhouden/afdragen. Bij een controle door de Belastingdienst kan blijken, dat er wel sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. In dat geval zal er een naheffing voor de loonheffing en premies werknemersverzekering plaatsvinden, tevens kan er een boete worden opgelegd. Hieruit blijkt hoe belangrijk het is om een VAR goed te beoordelen.

Deze informatie wordt u aangeboden door BECAUSE BV. BECAUSE biedt oplossingen voor Salaris-, Personeelsadministratieve & P&O-vraagstukken. We werken in projecten, op detacherings- of permanente basis bij bedrijven, overheidsinstanties, zorginstellingen, kinderopvang- en welzijnsorganisaties. Onze werkwijze wordt gekenmerkt door "meer voor minder"; meer kwaliteit, flexibiliteit en productiviteit voor minder kosten. Indien u meer informatie wenst, kunt u de vraag via www.becausehrm.nl, ‘Contact’ en ‘stel een vraag …’ naar ons mailen. 

Contact met MVP

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

035 - 5 280 811
06 - 82346819

Ma t/m Vr: 08.30 - 17.00 uur