De invloed van de digitale transformatie op IT finance professionals

Hoe zit het met jouw kennis als IT finance professional

Nieuwe digitale toepassingen vinden de laatste jaren steeds meer hun weg in het Nederlandse bedrijfsleven. Ook de hoeveelheid beschikbare data groeit explosief. Hierdoor zijn de taken van financieel professionals gewijzigd van routinetaken naar adviesrollen en analytics. De financial van nu dient dan ook te beschikken over een stevige dosis IT-kennis. Een visie ontwikkelen op het raakvlak van IT en finance is belangrijk geworden. Daarnaast worden veel financieel professionals betrokken bij het initiëren en implementeren van digitale toepassingen. IT finance professionals zijn daarom harder nodig dan ooit.

Hieronder bespreek ik een aantal belangrijke technologische thema’s die afhankelijk van de branche en de grootte van de organisatie mogelijk een rol spelen bij deze digitale transformatie.
 

1. Business intelligence (BI)

Business intelligence (BI) is een hulpmiddel bij het nemen en onderbouwen van beslissingen. Het kan worden omschreven als het proces van gegevens omzetten in informatie. Met Business Intelligence-software, zoals Qlik, Tableau, Power BI en SAS, kunnen onder andere gegevens verzameld en geanalyseerd worden. 

Belangrijke begrippen bij Business Intelligence zijn:

  • datamanagement;
  • het importeren, bewerken, verrijken en exporteren van data;
  • datadriven monitoring (het ontwikkelen van een dashboard). 

Het gestructureerd verzamelen, opslaan, analyseren en rapporteren van data is inmiddels essentieel geworden om concurrerend te blijven.
 

2. Process mining (PM)

Iedere organisatie maakt gebruik van software bij de uitvoering van processen. Deze software legt onder andere logboek data (log data) vast. Deze data bevat informatie over wanneer welke handeling heeft plaatsgevonden en welk personeelslid de handeling heeft uitgevoerd. ‘Process mining software’ kan deze data inlezen.

Op basis van procesdata is het mogelijk om via process mining de belangrijkste processen te identificeren. Met process mining wordt op betrouwbare wijze het werkelijke verloop van een bedrijfsproces inzichtelijk gemaakt. Door algoritmen toe te passen op procesdata, kun je precies zien welke impact het proces heeft op de organisatie. Met process mining kan vanuit data de reden van proces variaties en -afwijkingen geanalyseerd en in beeld gebracht worden. Zo haalt het de knelpunten uit bedrijfsprocessen.
 

3. Robotic process automation (RPA)

Robotic process automation is een ander aandachtsgebied waar IT en Finance samenkomen. Robotic process automation (RPA) is een snel groeiende technologie om handmatige taken te laten uitvoeren door software robots (‘virtuele medewerkers’). Dat is vooral waardevol voor de zakelijke en financiële dienstverlening, vanwege het overwegend routinematige en repeterende karakter van de processen.

Met RPA-software worden de muis- en toetsenbord handelingen van medewerkers binnen bestaande applicaties en systemen gesimuleerd. RPA haalt hierbij ‘de robot uit de mens’. Dit gebeurt niet zozeer om banen te laten verdwijnen, maar door routinematige en repeterende taken over te laten aan RPA, kunnen werknemers zich volledig richten op het toevoegen van waarde voor de klant en de organisatie.
 

4. Machine learning (ML) en artificial intelligence (AI)

Artificial intelligence (AI) is de intelligentie waarmee machines, software en apparaten zelfstandig problemen oplossen. Ze volgen algoritmes, herkennen patronen en leren van hun fouten. Dit noemen we machine learning (ML).

Machine learning en artificial intelligence zijn overal zichtbaar. Voorbeelden zijn virtuele assistenten zoals Siri, aankoop voorspellingen en de smart-producten voor dagelijks gebruik (beveiligingssystemen, zelfrijdende auto’s, drones). Voorbeelden van toepassingen in finance zijn onder andere: kredietrisico inschatten, fraude opsporen en verzekeringsrisico inschatten. Machine learning en AI op een strategische manier implementeren en inzetten binnen een bedrijf kan meerwaarde hebben voor een organisatie.
 

5. Internet of things

Internet of things (IoT) is een breed scala aan slimme apparaten, machines en systemen die data verzamelen via sensoren. Deze data wordt verstuurd naar de gebruiker die op basis van deze informatie handelingen kan verrichten. Mits goed beveiligd, kan IoT een kans zijn om kosten te besparen en nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. 
 

6. De financieel professional als poortwachter

Digitale transformatie kent echter ook een keerzijde: vooral databeveiliging, cybersecurity en het voldoen aan de wettelijke (privacy-)eisen (AVG/GDPR). Ook moet er aandacht besteed worden aan fouten in algoritmes bij machine learning & AI.

Onze toenemende afhankelijkheid van technologie maakt de organisatie kwetsbaar voor nieuwe dreigingen. Een IT finance professional moet als poortwachter inzicht in de risico’s, regelgeving en ethische zijde van de digitale transformatie hebben.
 

Andere technologische ontwikkelingen

De, in dit artikel, genoemde IT-thema’s zijn slechts enkele voorbeelden van alle technologische ontwikkelingen, die binnen de financiële sector gaande zijn. Dit artikel zou veel te lang worden, wanneer ik hierin zou proberen alle IT-ontwikkelingen in finance te benoemen. Daarom bespreek ik binnenkort in een apart artikel ook IT-thema’s als Blockchain, FinTech, TaxTech, PayTech, InsureTech en AccountTech.

John SmitsJohn Smits
Docent IT voor Financials bij Markus Verbeek Praehep

 

 

Meer weten over de invloed van de digitale transformatie op financieel professionals?

Relevante publicaties: Relevante opleidingen:
Contact met MVP

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

035 - 5 280 811
06 - 82346819

Ma t/m Vr: 08.30 - 17.00 uur