11 maart 2013: Slagen is een koud kunstje!

Door: Jolanda Mastebroek.
Ik ben docent Praktijkdiploma Boekhouden bij Markus Verbeek Praehep. Tijdens de eerste les doen we altijd even een voorstelrondje en vraag ik aan de cursisten of zij willen vertellen wat hun motivatie is waarom zij deze cursus willen volgen.

Vaak heeft iedereen zo zijn eigen beweegredenen:

Het moet van de werkgever.

Mijn moeder vond het een goed idee.

Ik wil carrière maken en zonder diploma lukt dat niet.

Er dreigt ontslag en dus ga ik maar een diploma halen.

Ben de partner van een zzp‘er en wil zelf de boekhouding doen om kosten van de accountant te besparen.

Ik vind cijfertjes leuk.

Ik wil rijk worden.

Om een opleiding tot een goed eind te brengen, heb je een goede motivatie nodig. Ook aanleg is bepalend maar misschien in veel mindere mate dan wij denken. Motivatie: daar staat of valt het mee!! Maar wat is dat nu, een goede motivatie…?

Volgens Wikipedia

Motivatie is datgene wat een individu tot bepaald gedrag drijft. Motivatie heeft invloed op de initiatie, richting, intensiteit en volharding van het menselijk gedrag. Motivatie ontstaat uit een samenspel tussen de biologische (aangeboren) en cultuurafhankelijke (aangeleerde) eigenschappen van een individu en de omgeving van dat individu.
De motivatie van een persoon wordt sterk beïnvloed door de verwachtingen die hij heeft over zijn eigen effectiviteit, de moeilijkheidsgraad van een handeling en de mogelijke uitkomst(en) van zijn handelen. Een persoon zal logischerwijs minder gemotiveerd zijn tot een handeling waarvan hij verwacht dat deze nooit zal slagen of tot niets goeds zal leiden.

Volharding

Volharding, dat wil zeggen doorzettingsvermogen. Dit is voor een deel biologisch bepaald. Sommige mensen hebben van nature een groot doorzettingsvermogen, anderen een stuk minder. Als je gemotiveerd bent, is het makkelijker te volharden.
De omgeving kan hier ook van invloed zijn. Als je omgeving je aanmoedigt om een cursus tot een goed eind te brengen, kan dit positief werken. Als iedereen in je omgeving negatief is, zal dit doorgaans negatief werken. Bij sommige mensen werkt juist een omgeving die negatief is positief. Zij hebben de houding van: “Ik zal ze even een poepie laten ruiken”. “Ik zal ze laten zien dat ik het wel kan”. De omgeving is dus een zeer belangrijke factor waar iedereen weer anders op reageert…..De mens zit gecompliceerd in elkaar!!

Verwachtingen

De verwachting van eigen kunnen (zelfvertrouwen) is ook zeer belangrijk. Als je iets niet goed kunt, ben je minder gemotiveerd. Vaak denken cursisten dat ze iets niet goed kunnen, maar als zij zich erin vastbijten, blijkt dat men het vaak wel kan. Dan is er veel gewonnen!!
Ik heb hier ontzettend veel voorbeelden van. Het gaat voornamelijk om de cursus Basiskennis Boekhouden (onderdeel van Praktijkdiploma Boekhouden). De eerste cursus waarmee je begint als je iets op boekhoudkundig gebied wilt gaan doen. Er komen veel cursisten binnen die graag iets willen leren maar totaal geen zelfvertrouwen hebben. Het is vaak jaren geleden dat ze in de schoolbanken hebben gezeten en ze zijn niet zeker of het allemaal gaat lukken. Naarmate de cursus vordert, zie je over het algemeen het zelfvertrouwen toenemen. De lol neemt hierdoor toe en de motivatie uiteraard ook.

Taak van de docent

Een van de taken van de docent is ook de cursisten motiveren. Hun altijd het idee te geven dat het voor iedereen haalbaar is. Een positieve sfeer in de klas is cruciaal. Dit motiveert om het (tijdrovende) huiswerk toch maar weer te maken. Alle andere cursisten maken het ook! Je kunt toch niet achterblijven! Een smoes om het huiswerk deze keer (weer) niet te hebben gemaakt is snel gevonden. Dat weten de overige cursisten ook. Je valt door de mand!!!

Ik denk dat de enige goede motivatie, de motivatie is die vanuit jezelf komt. Of je beweegreden nu is, rijk worden, carrière maken, of cijfertjes leuk vinden. Het is allemaal goed, zolang deze drive maar uit jezelf komt. Focus op wat JIJ wilt bereiken. De omgeving kan mee- en tegenwerken. Laat je hierdoor alleen in positieve zin beïnvloeden. Zodra je iets echt wilt en leuk vindt, dan kun je alles. Ik wil besluiten met een oneliner die maar al te waar is:

       “Waar een wil is, is een weg”.

Contact met MVP

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

035 - 5 280 811
06 - 82346819

Ma t/m Vr: 08.30 - 17.00 uur