1 december 2013: Naar een lerende economie

Door: Bert Nijland
"Nederland heeft een periode van meer dan een halve eeuw van gestage economische groei achter zich." en "De huidige generatie heeft twee keer zo veel te besteden als de vorige."
Deze zinnen staan in het onlangs verschenen rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Zinnen waar ik blij van word in deze tijd van chagrijn.
Echter, in de volgende alinea gaat het alweer mis: "Het spreekt allerminst vanzelf dat deze situatie aanhoudt", en dan volgen de usual suspects: lagelonenlanden die zich ontwikkelen tot een kenniseconomie en de bij onze samenleving verdergaande vergrijzing.

Versterken verdienvermogen

De oplossing die de WRR aandraagt, zit in het versterken van ons verdienvermogen. Daarmee wordt bedoeld dat de infrastructuur, de instituties en het menselijk kapitaal; zodanig worden uitgerust dat ze goed kunnen inspelen op wisselende omstandigheden.
Nu ga ik natuurlijk niet het hele rapport doornemen maar verwijs ik u graag naar de publicatie van het rapport. Eén onderwerp pak ik er wel uit: Uitrusten van het menselijk kapitaal door het bevorderen van kenniscirculatie.

Responsiviteit

Responsiviteit is volgens de WRR de sleutel bij het organiseren van ons verdienvermogen. Dit is de vaardigheid om snel en adequaat in te spelen op nieuwe omstandigheden. Innovaties die zich ergens in de samenleving voordoen vertalen naar andere sectoren. Hiervoor is het volgens de Raad noodzakelijk dat de bevolking blijft leren. Kennis moet daarbij effectief worden gedeeld tussen burgers, onderzoeksinstellingen en bedrijven. Vandaar kenniscirculatie.

Werkend leren

Wie op zijn tweeëntwintigste gaat werken en op 67-jarige leeftijd zou stoppen, heeft op 56-jarige leeftijd nog een kwart van zijn werkende leven voor zich. Aan de andere kant laat elk jaar zo'n 20 tot 30% van de werkgevers geen enkel personeelslid scholing volgen. Niet verwonderlijk dat Nederland internationaal slecht scoort als het gaat om levenslang leren. Met het intrekken van de fiscale faciliteiten (WVA) zal dit er niet beter op worden.

Leercultuur

De Raad benoemt in zijn rapport een aantal redenen waarom levenslang leren niet echt van de grond komt. Zo ontbreekt het in ons land aan een leercultuur. Maar belangrijker nog is het ontbreken van goede financieringsvormen. Hoe geven we iedereen kansen om zich te ontwikkelen? Hoe geven we daarna de ruimte om goed les te geven, goed te studeren en originele oplossingen te bedenken voor de echte noden van vandaag en morgen?

In mijn volgende blog meer over oplossingen.

Ter overdenking

Hoe belangrijk is nu het ontwikkelen van een leercultuur? Neem dan dit in overweging: China produceert inmiddels acht miljoen afgestudeerden per jaar. Zij komen terecht op dezelfde globale arbeidsmarkt waarop ook onze Nederlandse afgestudeerden zich moeten zien te bewijzen. Deze aantallen maken het begrijpelijk dat er twijfel is of ook de toekomstige generatie straks twee keer zo veel te besteden heeft als de huidige.
Volledige rapport: Naar een lerende economie

Contact met MVP

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

035 - 5 280 811
06 - 82346819

Ma t/m Vr: 08.30 - 17.00 uur