Toelichting MBO opleidingen

Kwalitatieve en erkende opleidingen

Voor MBO-opleidingen werkt Markus Verbeek Praehep samen met MBO College van NCOI. Je rondt deze opleidingen af met een officieel erkend MBO-diploma, waarmee je je waarde op de arbeidsmarkt sterk vergroot. Naast erkende MBO-opleidingen kun je ook kiezen voor een deelprogramma op MBO-niveau. Met het afronden van zo’n programma heb je niet alleen een zeer gewaardeerd instituutsdiploma op zak, maar kun je ook altijd doorstromen naar een van de erkende MBO-opleidingen van NCOI. Zo bieden wij antwoord op elke opleidingsvraag.
 

Aanpak voor volwassenen

De MBO-opleidingen zijn speciaal ontwikkeld voor volwassenen die graag een erkend MBO-diploma willen behalen. Of je nu aan een carrièreswitch denkt, wilt herintreden of al in een bepaalde branche werkt, het past allemaal bij de aanpak van NCOI. Je krijgt intensieve en persoonlijke begeleiding van praktijkgerichte docenten, zowel tijdens de klassikale bijeenkomsten als via de online leeromgeving. Daarom is deze unieke MBO-aanpak zo succesvol en populair.
 

Erkende opleidingen

NCOI heeft officieel toestemming van het ministerie van OCW om MBO-opleidingen te verzorgen. Hierdoor kan NCOI officieel erkende MBO-diploma’s verstrekken. Dit betekent dat de diploma’s van de MBO-opleidingen bij wet gelijkgesteld zijn aan die van reguliere onderwijsinstellingen. Onze opleidingen voldoen dan ook aan strikte kwaliteitseisen.
 

Flexibel studeren

Je kunt de MBO-opleidingen door heel Nederland volgen, zowel ’s avonds, overdag of op zaterdag. Bij elke opleiding staat aangegeven waar de opleiding wordt verzorgd en wanneer je kunt starten. De meeste MBO-programma’s worden ook via e-learning of in een virtual classroom aangeboden.
 

Deelopleidingen en doorstromen

Wij bieden naast volledige, erkende MBO-opleidingen ook heel interessante deelprogramma's aan. Deze deelprogramma's maken deel uit van een volledige opleiding en voldoen dus aan dezelfde kwaliteitscriteria als de volledige opleidingen. Een belangrijk voordeel van deelprogramma's is dat je precies die onderwerpen kunt kiezen die jou aanspreken. Je kunt na het deelprogramma besluiten dat je je wilt inschrijven voor de volledige, erkende opleiding. Je krijgt dan mogelijk bij inschrijving vrijstelling voor de gelijknamige onderdelen die je hebt behaald. Met deze vrijstellingen studeer je vervolgens versneld verder naar een erkend MBO-diploma.
 

Erkend MBO: intake en begeleiding

Voorafgaand aan de opleiding vindt er een telefonische intake plaats. Daarin wordt uitgebreid met je doorgenomen hoe de opleiding aansluit op jouw wensen en mogelijkheden. Tijdens de opleiding heb je een professionele studiebegeleider. Deze begeleider heeft regelmatig contact met je en is tijdens de gehele opleiding beschikbaar voor je vragen. Naast deze persoonlijke begeleiding bieden we klassikale bijeenkomsten. In deze bijeenkomsten krijg je uitleg over de opbouw van je opleiding, de voorbereiding van de bijeenkomsten en examens, het maken van een planning, het schrijven van een verslag en andere zaken waar je tegenaan loopt. Zo helpen we je met zorgvuldige en persoonlijke begeleiding naar het erkende MBO-diploma.
 

Erkend MBO: afstuderen

In de laatste fase van de opleiding werk je naar het praktijkexamen toe. Je maakt een aantal praktijkopdrachten en legt deze vast in een digitaal portfolio. Als je hebt deelgenomen aan de BeroepsPraktijkVorming (BPV) en de taal- en rekenexamens en de modules hebt afgerond met een voldoende kun je nu opgaan voor een assessment. Dit is een praktijkexamen waarin je laat zien dat je de vaardigheden beheerst. Als je een voldoende behaalt, ontvang je het officieel erkende MBO-diploma.
 

Stage

Leren doe je in de praktijk. Dit is het uitgangspunt voor alle MBO-programma’s. En dit geldt zeker voor de erkende opleidingen op niveau 2, 3 en 4. Daarom loop je stage. Stage binnen het MBO heet BeroepsPraktijkVorming (BPV). Heb je op dit moment een baan die past bij jouw opleiding? Werk je 2 dagen per week (16 uur) en is het bedrijf waar je werkt een erkend leerbedrijf voor deze opleiding? Dan heb je gegarandeerd al een stageplek en kun je meteen tijdens je opleiding stage lopen: jouw werkplek geldt dan als stageplek.

Heb je op dit moment geen baan die past bij deze opleiding? Dan loop je stage bij een bedrijf dat je zelf zoekt of je via het Stage Instituut wordt aangereikt. Dit instituut koppelt vraag en aanbod aan elkaar en helpt je bij het zoeken in het stageoverzicht. In dit overzicht plaatsen bedrijven hun vacatures en kijken zij welke studenten zich hebben ingeschreven. Het Stage Instituut bemiddelt, adviseert en onderhoudt de contacten met de bedrijven en instellingen. Voor meer informatie kijk op www.stageinstituut.nl. Het aantal uren dat je stage loopt, is afhankelijk van welke opleiding je doorloopt en wordt met je doorgenomen in de intake. Tijdens de stage maak je diverse praktijkopdrachten. De begeleiding op je stageplek krijg je van je leermeester. Natuurlijk is een stage ook een goede manier om bij een toekomstige werkgever aan de slag te gaan.
 

Taal- en rekenvaardigheden

Inde volledige, erkende MBO-opleidingen is deelname aan taal- en rekenvaardigheidsexamens een verplicht onderdeel. Afhankelijk van de opleiding die je volgt, maak je daarnaast ook examens Engels en/of Duits. Wij bereiden je goed voor op de toetsen. Je maakt oefeningen om te zien wat je huidige niveau is. Als jouw niveau nog niet helemaal voldoet, is voldoende oefenmateriaal opgenomen om je vaardigheden op peil te brengen. Voor de taal- en rekenexamens worden examenkosten in rekening gebracht. Uitgebreide informatie over de examens en de wijze waarop je je kunt voorbereiden ontvang je bij de start van je opleiding.
 

Afronding van modules en keuzedelen

Alleberoepsgerichte modules worden met een examen afgerond. In de meeste gevallen is dit een praktijkgerichte opdracht. In sommige gevallen rond je de module af met een digitaal examen, een mondeling examen of een praktijkexamen. De resultaten van deze examens worden met een cijfer op je resultatenlijst vermeld. Informatie over de examenvorm ontvang je bij aanvang van je opleiding. Tijdens de opleiding volg je ook een keuzegedeelte. Dat is een gedeelte van de MBO-opleiding waar je zelf de keuze maakt in een richting die je verdieping in je vak biedt, of juist meer ingaat op verbreding. Je maakt je keuze afhankelijk van jouw interesses en ook op basis van de mogelijkheden die er zijn. De omvang van het keuzegedeelte hangt af van het niveau waarop je de MBO-opleiding volgt. Zo is het keuzegedeelte bij MBO-niveau 2 minder groot dan bij MBO-niveau 4. Je wordt tijdens de intake geïnformeerd wat deze keuze voor jou inhoudt.
 

Toelatingsprocedure en dossiervorming

Voor de erkende MBO-opleidingen gelden de volgende toelatingsvoorwaarden. Voor de opleidingen op niveau 2 geldt dat je beschikt over een diploma lager beroepsonderwijs, VMBO basis of MBO entreeopleiding. Voor de opleidingen op niveau 3 en 4 geldt dat je met een MBO-diploma op niveau 2, een MAVO-, HAVO- of VWO-diploma kunt instromen. Ook kun je deelnemen aan een opleiding op niveau 3 en 4 met een VMBO-diploma (K, G, T) of een VBO-diploma met minimaal 3 vakken op C-niveau, waaronder Nederlands, en minimaal 3 vakken op B-niveau. Maar ook een overgangsbewijs naar het vierde studiejaar van HAVO of VWO is voldoende om aan deze opleidingen te kunnen deelnemen. Als je niet voldoet aan de formele toelatingseisen, dan kun je door middel van een uitgebreid intakegesprek en een toelatingstoets mogelijk alsnog worden toegelaten. In het intakegesprek staan je motivatie, je werkervaring en opleidingsachtergrond centraal. Als je je afvraagt of je aan de formele instroomeisen voldoet, neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs.
 

Erkenning van Verworven Competenties (EVC)

Op basis van EVC wordt je werkervaring erkend in de vorm van een Ervaringscertificaat. Het is dan namelijk mogelijk dat je bepaalde onderdelen van de opleiding niet hoeft te volgen.
 

Vrijstellingsaanvraag

Je kunt in aanmerking komen voor vrijstelling op basis van gevolgde opleidingen. Je dient bij je aanmelding alle relevante certificaten/diploma’s te uploaden. Je verzoek wordt dan direct beoordeeld. Markus Verbeek Praehep rekent voor de behandeling van vrijstellingsverzoeken € 75,-. Als je besluit om je in te schrijven of je hebt je al ingeschreven voor de opleiding, dan is deze vrijstellingsaanvraag kosteloos.

Wij hebben elke maand een digitale open avond!
Wil jij alles weten over onze opleidingen? Meld je dan aan voor één van onze digitale open avonden. Wij vertellen over klassikaal studeren, e-Learning en de virtual classroom. Daarnaast krijg je informatie over onze manier van lesgeven en kun je direct vragen stellen.