Toelichting HBO Bacheloropleidingen

Hogeschool Markus Verbeek Praehep is al meer dan 125 jaar de grootste opleider voor financieel professionals. We hebben de meest uitgebreide keuze uit erkende HBO-opleidingen op financieel en fiscaal vakgebied. Markus Verbeek Praehep biedt op HBO-niveau verschillende mogelijkheden:

  • HBO-programma’s
  • HBO Associate-degreeopleidingen (Ad)
  • HBO Bacheloropleidingen

Markus Verbeek Praehep is bevoegd om graden voor Ad, Bachelor en Master te verstrekken en is daarmee gelijk aan iedere andere hogeschool. Het enige verschil is dat Markus Verbeek Praehep als private hogeschool geen financiering ontvangt van de overheid. Daarmee heeft Markus Verbeek Praehep wel meer flexibiliteit. Zo biedt Markus Verbeek Praehep opleidingen en korte deelprogramma’s op locaties in heel Nederland, e-learning en virtual classroom, alleen gericht op werkenden. Je behaalt voor de opleidingen officiële diploma’s (getuigschriften) net als op een reguliere bekostigde hogeschool.
 

HBO deelprogramma

Behalve volledige, erkende HBO Bacheloropleidingen biedt Hogeschool Markus Verbeek Praehep ook zeer interessante deelprogramma’s aan op HBO-niveau. Deze programma’s maken deel uit van een volledige opleiding en voldoen dus aan dezelfde kwaliteitscriteria als deze opleidingen. Een belangrijk voordeel van een deelprogramma is dat je precies kunt kiezen voor de onderwerpen die je aanspreken. Als je je inschrijft voor een erkende HBO Bacheloropleiding kom je na afronding van het deelprogramma in aanmerking voor vrijstelling voor gelijknamige modules/gelijke onderdelen, als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.
 

Propedeusegetuigschrift

Volg je een deelprogramma dat gelijk is aan fase 1 van de HBO Bacheloropleiding? Dan kun je ervoor kiezen om het Propedeusegetuigschrift te behalen. Door het volgen van een praktijkprogramma kom je in aanmerking voor je Propedeusegetuigschrift van de desbetreffende Bacheloropleiding. Als je alle onderdelen met goed gevolg afrondt en je voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen, dan ontvang je een officieel  ropedeusegetuigschrift.
 

HBO Associate degree

Naast HBO Bachelor biedt Hogeschool Markus Verbeek Praehep een aantal 2-jarige opleidingen HBO Associate degree. Dit zijn wettelijk erkende opleidingen met een omvang van 120 EC. Veelal kennen de Ad-opleidingen een combinatie van fase 1 en fase 2 van de HBO Bacheloropleiding als samenhangend geheel. Vanuit daar is het mogelijk om weer door te studeren en de ontbrekende onderdelen nog te volgen voor je complete HBO Bachelor.
 

Opbouw HBO Bachelor

De meeste HBO Bacheloropleidingen kennen een opbouw in 3 fases en een afstudeerfase die samen 240 EC (studiepunten) omvatten. Bij de HBO Bachelor Accountancy en de HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie volg je in de laatste fase ook modules naast het afstuderen. 1 EC is gelijk aan 28 studiebelastingsuren. De Propedeusefase kan ook los doorlopen worden. Dat is beslist uniek. Na fase 1 ga je direct van start met de kern van het vakgebied. Je behaalt na fase 1 je Propedeuse. Door de flexibele opbouw kun je deze programma's ook los of in een aantal gevallen modulair doorlopen. De overige fases zijn verdiepend. Je sluit je HBO Bacheloropleiding af met een afstudeerfase. Je kunt er ook voor kiezen om de inhoudelijke Associate degree (Ad) te volgen, waarmee je direct fase 1 en 2 afsluit. Vanuit daar kun je op een makkelijke manier weer verder naar een HBO Bachelor.
 

Doorlooptijd totale HBO Bacheloropleiding

De nominale doorlooptijd van een HBO Bacheloropleiding is 4 tot 5 jaar. De modulaire opbouw van onze opleidingen heeft het belangrijke voordeel dat je je opleiding probleemloos tijdelijk kunt onderbreken, voor bijvoorbeeld een verhuizing, de geboorte van een kind of een nieuwe baan.
 

Flexibel studeren

Je kunt de HBO Bacheloropleidingen op locaties door heel Nederland volgen. Je kunt dit ‘s avonds, overdag en op zaterdag doen. Je kunt de opleidingen ook volgen via e-learning en in de virtual classroom. De modulaire opbouw van de opleiding geeft je flexibiliteit. Het heeft als voordeel dat je zonder problemen je opleiding kunt versnellen of kunt onderbreken. Met deze flexibele aanpak en ruime studiemogelijkheden is Hogeschool Markus Verbeek Praehep beslist uniek in Nederland. Voor een deel van onze HBO Bacheloropleidingen bieden wij de mogelijkheid om deze in een kortere tijd te doorlopen. Hiervoor bieden wij 2 varianten:

  1. HBO Bacheloropleidingen Versneld. Deze opleidingen zijn speciaal ontwikkeld voor geïnteresseerden die al een VWO-, HBO Bachelor- of Masterdiploma hebben behaald en in korte tijd een (extra) Bachelorgraad willen behalen. De versnelde Bacheloropleiding bestaat uit een verkort studieprogramma van de reguliere HBO Bachelor en omvat overwegend vakspecifieke modules. Met deze unieke opleiding behaal je binnen 3 jaar een officieel HBO Bachelorgetuigschrift.
  2. HBO op maat. Deze opleidingen zijn opgezet op basis van leeruitkomsten. Dit betekent dat je werkt aan concrete resultaten die je bereikt door het volgen van modules of via je werk. Het biedt je extra flexibiliteit. Je kunt in deze flexibele opleiding grotendeels zelf bepalen waar, wanneer en hoe je leert. Je hebt hiermee zelf de regie over je eigen studie, waardoor je een goede balans vindt tussen werk, studie en privé. Deze opleiding is volledig gebaseerd op wat je als afgestudeerde moet kennen, kunnen en begrijpen. De leeruitkomsten zijn afgeleid uit de dagelijkse praktijk en zullen daarmee voor jou herkenbaar zijn binnen je eigen organisatie. Na inschrijving krijg je een intake-assessment. Hierin wordt gekeken of je in aanmerking komt voor vrijstellingen en of je bepaalde leeruitkomsten op je werkplek kunt aantonen. Samen met je persoonlijke studiecoach bepaal je vervolgens welke leeractiviteiten je inzet. Op basis van je persoonlijke situatie wordt zo een leerroute vastgelegd die het beste aansluit op je behoefte.
 

Toelatingsprocedure en de 21+ regeling

Om tot HBO Associate degree of HBO Bachelor te worden toegelaten beschik je over een diploma HAVO, VWO of MBO (niveau 4). Beschik je niet over een van deze diploma’s, maar ben je wel 21 jaar of ouder? Dan kun je deelnemen aan de zogenoemde 21+ regeling. Bij de intake wordt onderzocht of je voor deze regeling in aanmerking komt. Deze intake ontvang je bij je inschrijving. Kom je in aanmerking voor de 21+ regeling? Dan maak je een korte toets en word je uitgenodigd voor een gesprek met een van onze opleidingsadviseurs. Tijdens dit gesprek wordt onderzocht of je een reële kans maakt de HBO Bacheloropleiding met goed gevolg af te ronden. In het gesprek gaan we ook in op jouw werkervaring en motivatie. Zo doen we er alles aan om je goed voor te bereiden op wat een HBO Bacheloropleiding van je vraagt. In bepaalde gevallen kan het verstandig zijn om eerst een korte en voorbereidende opleiding te volgen, zodat je uitstekend voorbereid aan een volledige HBO Bacheloropleiding begint. Ook dat wordt onderzocht bij de intake. Onze opleidingsadviseurs adviseren je hier graag over.
 

Praktijkgerichte aanpak voor iedereen

Je kunt bij Hogeschool Markus Verbeek Praehep altijd van start met een HBO Bacheloropleiding. Als je een werkomgeving hebt die aansluit op de opleiding, kun je de opdrachten goed maken binnen je werkomgeving. Als je geen (passende) baan hebt, loop je aanvullend stage. Je kunt deze stage aan het einde van de studie plannen, waarbij je dit combineert met het afstuderen. Als je eerder stage wilt lopen, is dat ook mogelijk. Met een passende baan in het werkveld is een stage niet meer nodig.
 

Vrijstellingsaanvraag

Op basis van gelijkwaardige opleidingen kun je vrijstelling aanvragen. Je hebt dan al eerder aangetoond dat je de relevante onderwerpen op HBO-niveau beheerst. Bij je aanmelding wordt dit direct geïnventariseerd. Je dient daarbij in alle gevallen diploma’s te kunnen overhandigen. Markus Verbeek Praehep rekent voor de behandeling van vrijstellingsverzoeken € 75,-. Als je besluit om je in te schrijven of je hebt je al ingeschreven voor de opleiding, dan is deze vrijstellingsaanvraag kosteloos.
 

Erkenning van Verworven Competenties (EVC)

Als je door werkervaring kennis en vaardigheden op HBO-niveau hebt ontwikkeld, maar dat niet kunt aantonen met diploma’s of certificaten, dan kun je nog steeds in aanmerking komen voor vrijstelling. In dat geval is het zinvol voorafgaand aan de HBO Bacheloropleiding deel te nemen aan een EVC-procedure. Het is namelijk mogelijk dat je, op basis van je werkervaring en vooropleiding, bepaalde onderdelen van de opleiding van je keuze niet hoeft te volgen. In een EVC-procedure worden de kennis en ervaring die je in je werkpraktijk hebt opgedaan erkend in de vorm van een Ervaringscertificaat. Aansluitend vindt mogelijk vrijstelling plaats. Soms is de HBO Bacheloropleiding om goede redenen zo opgebouwd dat niet alles wat in een EVC-procedure wordt erkend direct leidt tot vrijstelling. Dat hangt af van de richting die je kiest. Uiteraard wordt dit zorgvuldig met jou afgestemd.

Wij hebben elke maand een digitale open avond!
Wil jij alles weten over onze opleidingen? Meld je dan aan voor één van onze digitale open avonden. Wij vertellen over klassikaal studeren, e-Learning en de virtual classroom. Daarnaast krijg je informatie over onze manier van lesgeven en kun je direct vragen stellen.