Brochure aanvragen

  • Direct in uw mailbox
  • Alle informatie overzichtelijk in één document
  • Eenvoudig te delen of te printen
Vul hier je persoonlijke gegevens in. Velden met een * zijn verplicht.
 
Persoonlijke gegevens
Adresgegevens
Contactgegevens

Kwaliteit en tevredenheid

Markus Verbeek Praehep heeft de kernwaarden kwaliteit en betrouwbaarheid hoog in het vaandel staan. Als solide en vertrouwde opleider beschikt Markus Verbeek Praehep over alle mogelijk denkbare erkenningen op het gebied van opleiden en kwaliteit. Bovendien is Markus Verbeek Praehep voor diverse branche­organisaties in het geval van financiële­ opleidingen­ een belangrijke partner. Bij Markus Verbeek Praehep volg je gegarandeerd een kwalitatief hoogstaande financiële opleiding. Onze studies leiden op tot erkende diploma’s die je ondersteunen bij de verdere groei van jouw loopbaan. Of het nu gaat om een opleiding op MBO-, Associate-degree-, HBO Bachelor-, Post HBO- of Masterniveau, je legt hiermee een solide basis voor de toekomst.

NVAO-geaccrediteerd

De NVAO is de officiële accreditatieorganisatie die in opdracht van het ministerie van OCW de kwaliteitstoetsing in het erkende hoger onderwijs uitvoert. Accreditatie geeft aan dat de kwaliteit van de opleiding positief is beoordeeld. Markus Verbeek Praehep kiest er heel bewust voor alle opleidingen hoger onderwijs onder toezicht te plaatsen van de NVAO en ze daarmee aan te laten sluiten bij deze strikte kwaliteitseisen.

Commissie Eindtermen Accountantsopleidingen (CEA)

De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) vindt haar grondslag in de artikelen 49 tot en met 54 van de Wet op het accountantsberoep (Wab). Zij stelt de eindtermen en beroepsprofielen vast voor het accountantsonderwijs en verzorgt de aanwijzing van opleidingen. Markus Verbeek Praehep beschikt als toonaangevend opleider voor de accountancy over deze aanwijzing.

Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)

Deze beroepsorganisatie is een bij wet ingestelde organisatie die onder andere belast is met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van register­accountants en accountant-administratieconsulenten. Markus Verbeek ­Praehep functioneert sinds oktober 2011 als stagebureau voor de praktijkopleiding ­Accountant-Administratieconsulent van de NBA.

Nederlandse Associatie voor Examinering

Deze exameninstantie neemt jaarlijks 50.000 examens af, waaronder examens vanuit de opleidingen en cursussen van Markus Verbeek Praehep. Diploma’s die behaald zijn bij de Associatie worden in het bedrijfsleven hoog gewaardeerd.
Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA)
Het NIRPA behartigt de belangen van vakopleidingen en organisaties, beroepsbeoefenaren en natuurlijke personen die activiteiten ontplooien op het gebied van Payroll Accounting. Daarnaast beheert zij een tweetal registers: Register Payroll Professional (RPP) en Register Salarisadministrateur (RSa). Kandidaten van de payrollopleidingen van Markus Verbeek Praehep kunnen zich inschrijven voor deze registers indien zij voldoen aan de voorwaarden en mogen in dat geval de bijbehorende titel voeren.

Vereniging van Aangewezen Accountancyscholen (VAAC)

De VAAC is een samenwerkingsverband, waarin zich alle door de overheid ­erkende niet-bekostigde opleiders verenigd hebben, die een door de NVAO geaccrediteerde opleiding HBO Accountancy en/of een door de CEA aangewezen theoretisch deel van de Post HBO-opleiding tot Accountant-Administratieconsulent (AA) aanbieden.

Het Nederlands Genootschap van Opleiders (NGO)

Het Nederlands Genootschap van Opleiders voor Comptabele en Economische Examens (NGO) is een samenwerkingsverband waarin alle door de overheid erkende hogescholen, die de geaccrediteerde opleiding HBO SPD Bedrijfsadministratie aanbieden, zich verenigd hebben. Gezamenlijk bepalen zij het curriculum van het programma HBO SPD. Als prominent lid van deze stichting is Markus Verbeek Praehep nauw betrokken bij de ontwikkelingen. Het Examenbureau NGO SPD Bedrijfsadministratie (ENS) verzorgt de samenstelling van de examens voor de SPD-opleiders die zijn vertegenwoordigd in het NGO.

Cedeo-erkenning

Markus Verbeek Praehep heeft Cedeo-erkenning. Cedeo is een gerenommeerde, onafhankelijke instantie, die klanttevredenheidsonderzoek doet onder studenten van opleidingen. Om deze in de opleidingsbranche hooggewaardeerde erkenning te krijgen dient ruim 80% van de studenten zeer tevreden te zijn over de opleiding.

ISO 9001

Markus Verbeek Praehep is ISO-gecertificeerd. Dat wil zeggen dat alle processen aan kwaliteits­standaarden voldoen en uitstekend onder controle zijn. Als student kun je ervan uitgaan dat Markus Verbeek Praehep een betrouwbare opleider is, die waarmaakt wat hij belooft. Iedere 2 jaar vindt een nieuwe certificering plaats.

NRTO

Markus Verbeek Praehep is aangesloten bij NRTO. NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidings­bureaus in ­Nederland. NRTO is een gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media. NRTO is lid van VNO-NCW.

Het Pia Potgieser-van de Boogaard studiefonds

Het Pia Potgieser-van de Boogaard Studiefonds heeft als doelstelling studenten van Markus Verbeek Praehep te steunen, te belonen en te stimuleren. Het Studiefonds kan studenten financieel ondersteunen als hierin niet op een andere wijze kan worden voorzien. Het Pia Potgieser-van de Boogaard Studiefonds sponsort ook de Markus Verbeek 

Praehep-scriptieprijs voor HBO-studenten. Tevens biedt het Studiefonds alle ­geslaagden van de HBO- en Post HBO-opleidingen een unieke ­diploma-uitreiking aan, die tweemaal per jaar wordt gehouden. Onder de geslaagden worden geldprijzen verloot. Voor meer informatie kun je een e-mail sturen naar info@mvp.nl.

Open dag

Wil je meer weten over de werkwijze van Markus Verbeek Praehep of wil je persoonlijk studieadvies? Meld je dan aan voor een van onze open dagen in Utrecht of Amsterdam en kom in gesprek met een van onze opleidingsadviseurs.