Docenten

MVP-docenten zijn vrijwel altijd freelancers en werkzaam binnen de betreffende (vak)praktijk. Deze docenten zijn vakbekwaam en hebben nauwe contacten met het beroepenveld.
De jaarlijkse Nationale Studentenenquête onder hogescholen onderschrijft dit; Markus Verbeek Praehep staat in de top 3 als het gaat om de beoordeling van de kwaliteit van docenten. De docent is gedurende de lesmomenten een belangrijke link tussen theorie en praktijk. Door voorbeelden uit de praktijk te koppelen aan de theorie, wordt de praktische waarde en toepassing ervan zichtbaar.

Met kandidaat-docenten wordt een zorgvuldige sollicitatieprocedure doorlopen. De juiste combinatie van vakkennis, relevante werkervaring en didactische kwaliteiten heeft in dit proces de hoogste prioriteit. Voor wie eenmaal als docent werkzaam is bij MVP, is deskundigheidsbevordering een belangrijk aandachtspunt. Meerdere keren per jaar worden docentendagen georganiseerd waar de docent vakgenoten kan ontmoeten. Er worden op deze dagen lezingen, vakgroepbijeenkomsten en workshops georganiseerd waar actuele onderwerpen, trends en nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied of op het gebied van didactiek worden gepresenteerd.

Open avonden

Wil je meer weten over de werkwijze van Markus Verbeek Praehep of wil je persoonlijk studieadvies? Meld je dan aan voor een van onze open avonden in Hilversum en kom in gesprek met een van onze opleidingsadviseurs.