Automatisering als kans voor de accountancy

Het accountantsberoep is volop in beweging. Daarbij speelt de digitalisering een grote rol: veel taken uit het traditionele accountancyvak zijn of worden geautomatiseerd. Dat roept uiteraard vragen op. Is er met al die automatisering straks nog wel werk in de accountancy? En hoe zorg je ervoor dat het vak interessant blijft voor een nieuwe groep professionals? We spraken erover met Pieter de Kok RA. Volgens hem vormt de automatisering binnen het accountancyvak geen bedreiging, maar juist een kans. Hij vertelt je graag waarom.

Nieuwe mogelijkheden

“Ik begrijp de zorgen over de automatisering in de accountancy wel. Maar tegelijkertijd moeten we ook beseffen dat automatisering juist ondersteunend is aan ons beroep. Dankzij de nieuwe tools en technieken die er zijn, kunnen wij ons werk veel efficiënter uitvoeren. En dat geeft ruimte om nieuwe dingen te doen. Er ontstaat een nieuw speelveld met nieuwe kansen om ons beroep op een andere en betere manier in te vullen. Kijk bijvoorbeeld naar algoritmes. Het gebruik van deze technologie brengt veel vraagstukken met zich mee, zoals het doorgronden en uitleggen van het algoritme, ermee werken en cliënten daarin meenemen. Daarom is en blijft er ongelooflijk veel vraag naar slimme, nieuwe talenten die deze technieken omarmen. 

Nieuwe generatie accountants

Om een nieuwe generatie accountants aan te trekken, moeten we – bijvoorbeeld met events en webinars – uitstralen hoe mooi ons vak is. Dat betekent niet dat we moeten roepen dat alles rozengeur en maneschijn is. Het is nu eenmaal een beroep waar hard gewerkt moet worden, waar veel dynamiek is en waar veel pieken zijn qua werkbelasting. Maar het is ook een beroep met mooie kansen. Door een nieuwe setting te creëren waarin we rekening kunnen houden met de ontwikkeling van deze nieuwe generatie, kunnen wij hen aan ons binden. 

Zij-instroom

Er zijn gelukkig ook steeds meer mensen buiten het typische accountantsvak die denken: Hé, dat is best wel een bijzonder vak waarin veel dingen gebeuren. Er liggen dan ook mooie kansen wanneer we kijken naar hoe we het vak nog aantrekkelijker maken voor zij-instroom. Want als we andere mensen in het beroep durven te betrekken, dan neemt die zorg over het gebrek aan mensen natuurlijk snel af. Een belangrijke ontwikkeling daarin is dat we nu veel meer kijken naar de totale vaardigheden die iemand bezit, in plaats van alleen naar het vraagstuk accountancy.

Neem bijvoorbeeld het vraagstuk communicatie. Dankzij de automatisering is er heel veel informatie beschikbaar. Maar dat wil nog niet zeggen dat je klant ook iets met die informatie kan. Daarom heb je mensen nodig die de data goed kunnen duiden en de informatie kunnen overbrengen. Daarbij is communicatie het sleutelwoord. We moeten steeds meer naar de complete skillset kijken en de jaarrekening zien als iets dat later nog aangeleerd kan worden. Dat was vroeger ondenkbaar, maar nu zie ik het steeds meer gebeuren en dat is een goede ontwikkeling.”

Meer weten over de ontwikkelingen in accountancy?

Pieter de Kok RA was ook te gast in ons webinar De Accountant van 2025. Hierin sprak hij samen met Fou-Khan Tsang RA over de ontwikkelingen in het accountantsberoep op de middellange termijn. Heb je het webinar gemist? Dan kun je het nu gratis terugkijken. Bekijk het webinar hier.

Contact met MVP

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

035 - 5 280 811
06 - 82346819

Ma t/m Vr: 08.30 - 17.00 uur