‘We zorgen dat de vijver wordt gevuld’

De animo om accountant te worden is bij jongeren niet zo groot. Zo was het vroeger en zo is het nog steeds. Jammer, want het gaat hier om een vak dat veel mogelijkheden biedt en alleen maar interessanter wordt. Reden genoeg voor de NBA om hierop actie te ondernemen. Via een speciale website (www.accountantworden.nl), een magazine, onderwijsbeurzen, gastlessen en social media wordt flink campagne gevoerd om scholieren en studenten te interesseren. Het inzetten van ambassadeurs speelt hierbij een belangrijke rol. Onze consultant Belinda Kerkhove in gesprek met Judith Lieverse, senior communicatieadviseur van NBA. "We willen vooral een verhaal vertellen."

In het NBA-kantoor op de Amsterdamse Zuidas staan op deze vrijdag de champagneglazen keurig in het gelid. Volgens goede gewoonte wordt het weer een feestelijke middag. Een nieuwe groep studenten verzamelt zich straks om, na het praatje van de directeur, hun felbegeerde diploma uitgereikt te krijgen en hun eed af te leggen. Dan is hun lange, pittige opleiding achter de rug, zijn hun inspanningen beloond, zijn ze officieel RA- of AA-accountant. En openen zich kansen op een boeiende loopbaan.

NBA: 600 diploma's per jaar

Per jaar reikt de NBA 600 diploma's uit. Dat zouden er meer kunnen zijn als jongeren zouden inzien hoe interessant en aantrekkelijk het accountantsvak is. Maar het spreekt niet voldoende tot de verbeelding. Nog steeds niet. Het beeld van de oude, grijze muis die in een stoffig kantoor van negen tot vijf met cijfers bezig is, is even hardnekkig als misplaatst. De negatieve geluiden over de financiële wereld werken daarbij ook niet mee. Maar om dat allemaal maar zo te laten. Nee, daarvoor is het accountantsvak té boeiend. Kortom: nieuwe aanwas van deze beroepsgroep is keihard nodig.

Kijkje in verschillende keukens

"Jongeren kiezen niet voor een baan als accountant", stelt Judith Lieverse. "Ze rollen erin. Als NBA voeren we daarom campagne om ze te informeren en over de drempel te helpen. We richten ons daarbij op scholieren, HBO- en WO-studenten. Maar ook op accountantstudenten. Deze groep willen we in hun keuze bevestigen. Want accountant is een mooi vak. Een gevarieerde baan, waarmee je jezelf bovendien kunt onderscheiden omdat je een titel kunt behalen. Je kunt als accountant alle kanten op - ook naar het buitenland. En meer dan voorheen fungeer je als sparringpartner voor je klant, en je krijgt een kijkje in verschillende keukens."

Rode draad is het vertellen van verhalen

De NBA zet hoog in om het accountantsvak onder de aandacht te brengen. Op de speciale website https://www.accountantworden.nl/ staat alle informatie over dit vakgebied, een keer per studiejaar komt een inspirerend magazine uit en ook de social media - voornamelijk Facebook en LinkedIn - worden benut. Rode draad in deze middelen is het vertellen van verhalen. Daar zoekt de NBA het nadrukkelijk in.

Pool met 45 ambassadeurs

Judith: "We hebben een pool met 45 ambassadeurs. Stuk voor stuk accountants die vanuit hun eigen praktijkervaring vertellen hoe boeiend hun vak is. Zij staan op onderwijsbeurzen en geven gastlessen. Die ambassadeurs zijn heel belangrijk, al zouden het er eigenlijk meer moeten zijn, want de NBA heeft 21.000 leden. Maar de gastlessen slaan aan. Het aantal aanvragen stijgt en de ambassadeurs - een aantal van hen is inmiddels een dag in de week docent - worden vaak teruggevraagd. Na afloop houden we altijd een enquête. Negen van de tien studenten vullen in dat ze een ander beeld van de accountant hebben gekregen."

Contact zoeken met accountantskantoren

Niet alleen in de klassen pakken de acties van NBA goed uit. Het gebeurt ook tijdens de onderwijsbeurzen. Judith kan het uit eigen ondervinding beamen, want ze is vaak van de partij om zich met de jeugdige bezoekers en hun ouders te onderhouden. "Jongeren komen met gerichte vragen over het accountantsvak of zijn zich aan het oriënteren, ouders zeggen: Mijn kind wil accountant worden of staan erbij terwijl hun zoon of dochter vragen stelt. En als ik dan vertel waarom het accountantsvak zo mooi is, zie ik vaak het kwartje vallen. Dat zie ik aan hun ogen. Ik raad ze ook aan contact te zoeken met accountantskantoren, een dagje mee te lopen, met accountants te praten. Zo brengen we de instroom van nieuwe, jonge accountants op gang. We zorgen dat de vijver wordt gevuld."

De vraag naar accountants (RA/AA) blijft hoog en steeg in 2017 aanzienlijk ten opzichte van 2016: +31%. De vraag naar assistent-accountants groeide in 2017 met 26%. De vraag naar deze zeer gewilde professionals is nog steeds verreweg het grootst. De vraag naar ervaren accountants laat met 48% groei in 2017 de grootste stijging zien.

Hoe lang moet je studeren? Wat doet een accountant eigenlijk? Ben je alleen met cijfers bezig? Wie op dergelijke vragen een antwoord wil hebben, kan bij de NBA een gratis gastles aanvragen. Een accountant komt dan langs om vanuit zijn eigen praktijkervaring alle informatie te geven. Aanvraag doen? Ga naar https://www.accountantindeklas.nl.

 

Contact met MVP

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

035 - 5 280 811
06 - 82346819

Ma t/m Vr: 08.30 - 17.00 uur