De onderwijsvisie van Markus Verbeek Praehep

Bij Markus Verbeek Praehep onderzoeken we voortdurend hoe we kunnen bijdragen aan een optimale ontwikkeling van onze studenten. Zo zijn we momenteel bezig met de Memotrainer, een digitale tool waarmee studenten op ieder gewenst moment oefenvragen kunnen maken ter voorbereiding op het examen. Dit is een lerend systeem dat zich aanpast aan de kennis van de student. Begin 2017 is de Memotrainer beschikbaar voor de eerste modules. In dit artikel lees je meer over onze onderwijsvisie en welke tools wij, naast de Memotrainer, nog meer inzetten om deze visie te vertalen naar de praktijk.

Ons onderwijsconcept

Markus Verbeek Praehep richt zich met zijn financiële opleidingen op werkenden. We hebben daarbij een specifiek doel voor ogen met ons onderwijsconcept: Leren heeft als doel om tot werkelijk betere prestaties te komen. We stemmen de inhoud van onze modules dan ook constant af met het werkveld. Zo kan iedere student vanuit zijn eigen praktijk optimaal gebruikmaken van het onderwijs dat wij bieden en zich zo goed mogelijk ontwikkelen in zijn werkomgeving. Daarnaast zijn wij op dit moment bezig met de ontwikkeling van een nieuw platform waar de student dagelijks kort zijn kennis kan toetsen.

Leren is een (inter)actief proces

Leren is een actief proces, waarbij iedere student het geleerde uit de bijeenkomst zelf koppelt aan zijn werkomgeving. Daarbij speelt het contact met medestudenten een belangrijke rol, want door samen te praten over de praktijk, komen er soms oplossingen boven tafel waar in het bedrijf nog niet over was nagedacht. Markus Verbeek Praehep gelooft niet in vaststaande kennis. Volgens ons wordt kennis geconstrueerd door de lerende, samen met de anderen. Wij willen nieuwe kennis en vaardigheden dan ook zo aanbieden, dat de studenten deze direct kunnen verbinden aan wat zij al weten. Voor de student is het belangrijk dat de lessen aansluiten bij de praktijk en dat de docent zowel kennisoverdrager als inspirator is. Waar we een aantal jaar geleden dachten dat het volledig op afstand studeren de toekomst zou zijn, zien we nu dat juist de balans tussen klassikaal en op afstand studeren de grootste meerwaarde creëert.

Tijd- en plaatsonafhankelijk leren

Het onderwijs is constant in beweging. Waar we vroeger op de basisschool geluk hadden als er een computer aanwezig was voor het schrijven van ons werkstuk, zijn de tablets en laptops niet meer weg te denken uit het onderwijs van onze kinderen. Leren krijgt een andere dimensie door gebruik te maken van verschillende studiematerialen en deze op verschillende devices beschikbaar te maken. 'Blended learning' doet zijn intrede in het onderwijs. Dit is een vorm van onderwijs waarbij de focus in de les vooral ligt op het uitwisselen van ervaringen en het inoefenen van vaardigheden. Een platform zoals e-Connect biedt de studenten daarnaast de mogelijkheid om de benodigde informatie vanuit huis te benaderen, maar ook kunnen zij via e-Connect met hun studiegenoten en docent in gesprek gaan buiten de lessen om. Ook de eerder genoemde Memotrainer maakt tijd- en plaatsonafhankelijk leren mogelijk.

Toenemend belang beroepshouding en vakspecifieke vaardigheden

In alle modules staan de leerdoelen centraal. Waar er voorheen voornamelijk werd getoetst op de kennis van de studenten, zien we dat de beroepshouding en de vakspecifieke vaardigheden van steeds groter belang zijn voor zowel de student als het werkveld. Het is vanzelfsprekend dat deze verschillende leerdoelen niet op dezelfde manier getoetst kunnen worden en ook de opdrachten die worden gemaakt tijdens de lessen hangen samen met het type leerdoel. Zo staan in de schriftelijke examens vooral kennis en vaardigheden centraal en zijn de moduleopdrachten ontworpen om de doelen gericht op vaardigheden en houding te toetsen. Daarnaast maken de studenten een portfolio gedurende de opleiding. Het portfolio is bedoeld om dat actieve leerproces zichtbaar te maken. Door middel van het portfolio kan iedere student laten zien wat hij in de praktijk doet en welke invloed de nieuwe kennis heeft op zijn eigen handelen.

Bovenop de actualiteit

We houden voortdurend in de gaten of onze modules nog voldoende aansluiten bij het werkveld en studeerbaar zijn voor onze studenten. De markt verandert en wij zien het als onze taak om onze studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op deze ontwikkelingen. Zo is afgelopen mei de beroepseed voor accountants ingevoerd, waarmee het belang van ethisch handelen binnen het beroepenveld wordt benadrukt. Door deze ontwikkeling hebben wij ook de module Gedrag, Ethiek en Besluitvorming opgenomen, waarbij de focus ligt op de professionele beroepshouding van de student. Dankzij de ontwikkelaars uit het werkveld, de docenten, maar ook zeker door de feedback van onze studenten, krijgen wij de kans om onze opleidingen optimaal te ontwikkelen.

Het contact met onze studenten en docenten is dus van essentieel belang om kwalitatief onderwijs te kunnen bieden met een hoogwaardig getuigschrift als waardering. We kijken verder naar wat onze studenten nodig hebben in de praktijk, maar maken ook keuzes in de innovaties die we doorvoeren in ons onderwijs. Ook wij als opleider zijn dagelijks kennis aan het construeren om onze studenten zo het allerbeste te kunnen bieden.

Gerelateerde opleidingen:

Ook in seizoen 2016/2017 kun je weer bij Markus Verbeek Praehep terecht voor zowel een losse module als een volledige opleiding. Kijk voor ons volledige aanbod en de startdata op mvp.nl.

Als je voor een van de onderstaande opleidingen kiest, maak je begin 2017 als een van de eersten kennis met de Memotrainer!

  1. Praktijkdiploma Boekhouden(PDB®)
  2. MBA Financiering
  3. MBA Kostencalculatie
  4. MBA Bedrijfsadministratie
  5. MBA Belastingwetgeving

Heb je advies nodig of heb je vragen?
Neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs via 035 - 5 280 811.

Contact met MVP

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

035 - 5 280 811
06 - 82346819

Ma t/m Vr: 08.30 - 17.00 uur