‘De NIRPA-certificering wordt steeds meer de standaard in de markt’

Als Marcel van der Sluis een lekkage in zijn badkamer wil laten verhelpen, belt hij een erkend loodgietersbedrijf. Dan is voor hem vanzelfsprekend. Zo zou het ook moeten gaan bij het inhuren van een payroll-professional. Staat die geregistreerd bij het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA)? Dan is dat het bewijs dat hij up-to-date blijft met zijn vakkennis. Dit is cruciaal voor een goede salarisverwerking, waarop veel wet- en regelgeving van toepassing is. Van der Sluis is directeur-bestuurder van het NIRPA, dat zich al vijftien jaar inzet voor de erkenning en kwaliteitsborging van payroll-professionals. Wat is de stand van zaken?

Geen slingers, geen confetti, geen toeters. Zo gaat dat niet bij het NIRPA. Toch is er rond de vijftiende verjaardag zeker reden voor blijdschap. Het aantal registraties groeit elk jaar met 10% en daardoor staat de teller nu op pakweg 1.800 vakgenoten - onder wie payroll-professionals van de gemeente Amsterdam en de nationale politie. Daar kun je mee aankomen. Ook het jaarlijkse congres brengt steeds meer belangstellenden op de been. Tien jaar geleden begonnen met tachtig man in een zaaltje, dinsdag 10 september waren alle 525 stoelen in het Utrechtse MediaPlaza bezet.

Salarisadministrateurs achter in de rij

De payroll-professional is bezig met een opmars. Goed nieuws, want aan waardering heeft het enige tijd ontbroken. Juist daarom is het NIRPA ontstaan. Frank Bakker, directeur Markus Verbeek Praehep en voormalig lid van de raad van toezicht van het NIRPA: "Vijftien jaar geleden ging er veel geld naar scholing voor diverse beroepsgroepen. Maar de salarisverwerkers stonden bij het uitdelen van de budgetten achter in de rij. Het vakgebied ontwikkelde zich, maar er was niet meer dan de PDL-opleiding. Als opvolger is er de VPS gekomen, een level hoger. Met een paar partijen hebben we de krachten gebundeld en de Academy voor Payroll Professionals opgericht. De opleiding VPS is een groot succes. Kort daarna is vanuit het samenwerkingsverband het NIRPA ontstaan. Een club met body om de salarisadministrateurs te ondersteunen."

Onafhankelijk en geen winstoogmerk

Job van Vliet was de eerste bestuurder en Marcel van der Sluis is zijn opvolger. Eerst als bestuurder, later als bestuurder-directeur. Sinds zes jaar trekt hij de kar om de doelen van het NIRPA te realiseren. Van der Sluis: "Enerzijds staan we voor de erkenning en herkenning van het vakgebied payroll, anderzijds voor kwaliteitsborging door registratie. Door je te registreren toon je aan over vakkennis te beschikken. Het NIRPA is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. De registratie gaat op basis van vrijwilligheid. Daarin zijn we onderscheidend."

Een schat aan informatie blijft liggen

Het NIRPA liep in het begin tegen wat scepsis op en nog steeds wordt de salarisadministrateur niet op waarde geschat. Volgens Van der Sluis maken bedrijven te weinig gebruik van de kennis van de salarisprofessional. Die weet echt niet alleen hoe je cijfers verwerkt. Voor de verwerking van de salarissen heeft hij te maken met pensioenen, sociale premies, cao's, loonbeslagen, autolease, grensoverschrijdende payroll, ziekteverzuim en nog zoveel meer. Hij weet wat er binnen een organisatie speelt. Door daaraan voorbij te gaan blijft een schat aan informatie liggen. Maar nu is de doorsnee salarisadministrateur ook niet het type dat zich naar voren dringt om zijn mening te geven. Liever blijft hij op de achtergrond en concentreert hij zich op zijn werk.

Meegaan in digitalisering

Toch is de salarisadministrateur gedwongen uit zijn veilige vesting te komen. De digitalisering slaat immers toe en stil blijven zitten is geen optie. Van der Sluis: "Het vak verandert. Het traditionele inklopwerk is door de salarissoftware overgenomen. De werkzaamheden verschuiven steeds meer van uitvoerend naar initiërende, zoals adviseren en procescontroles, waarbij communiceren een cruciale vaardigheid is. De payroll-professionals moeten daarin meegaan, of ze willen of niet. Als NIRPA stimuleren we de doorontwikkeling. Niet voor niets was 'een leven lang leren' het thema van ons jaarlijkse congres. Al begrijpen we ook wel dat niet iedereen is gebakken voor de rol die ze nu moeten vervullen. Maar daarom is doorontwikkelen binnen het vakgebied juist zo belangrijk."

Geen budget voor ontwikkeling

Marcel van der Sluis ziet een kentering. Bij steeds meer bedrijven groeit het besef dat salarisverwerkers hun PDL moeten behalen en daarna hun VPS. Frank Bakker onderschrijft dat: "Je moet je constant blijven ontwikkelen. In de onderwijsprogramma's zie je nu dat er veel meer aandacht uitgaat naar communicatie en advisering. Dat heeft te maken met de huidige maatschappij. Daarom is het van belang dat salarisprofessionals een opleidingsbudget krijgen. Helaas gebeurt dat te weinig."

Geen uitstervend beroep

Dat wordt bevestigd in het jaarlijkse trendonderzoek van het NIRPA. Van der Sluis: "In 2019 heeft 13% (rapportage Trendonderzoek 2019) van de respondenten aangegeven dat er voor hen geen opleidingsbudget beschikbaar is. Het is zorgelijk dat organisaties en werkgevers hier geen budget voor vrijmaken. Salarissen zijn vaak de grootste financiële stroom binnen een organisatie. De salarisverwerking raakt elke werknemer en moet goed worden uitgevoerd. Dus is het logisch dat je de salarismedewerkers in staat stelt hun kennis bij te houden met trainingen en opleidingen. Dit specialistische vakgebied moet meer erkenning krijgen. Er wordt geroepen dat de salarisadministrateur een uitstervend beroep is. Dat geloof ik niet. Teams zullen in de toekomst weliswaar kleiner worden, maar ik verwacht dat het algemene opleidingsniveau omhoog gaat. Mensen blijven nodig. Er is zelfs heel veel vraag naar payroll-professionals."

Het zelfbewustzijn groeit

Van der Sluis ziet dat steeds meer salarisprofessionals het belang van ontwikkeling inzien én verwacht dat werkgevers daarin gaan investeren door een opleidingsbudget ter beschikking te stellen. En er is hoop. Niet alleen staat een jongere garde op die voor het vak kiest, payroll-professionals laten zich ook meer horen, het zelfbewustzijn als beroepsgroep groeit. En ze willen zich bij het NIRPA registreren. Steeds vaker stellen nieuw aangenomen medewerkers als voorwaarde dat hun werkgever daar budget voor vrijmaakt. Van der Sluis: "De NIRPA-certificering wordt steeds meer de standaard in de markt. Dit heeft voor afnemers van salarisdiensten een toegevoegde waarde, en dat biedt de salarisadministrateur meer carrièrekansen. We zijn goed op weg als NIRPA en hebben al veel bereikt. Het meest trots ben ik op het feit dat steeds meer payroll-professionals trots zijn op hun beroep en dat ze meer uit hun schulp kruipen, meer laten zien hoeveel kennis ze in huis hebben. Dat is goed voor de payroll-professionals en goed voor het vakgebied payroll."

Contact met MVP

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

035 - 5 280 811
06 - 82346819

Ma t/m Vr: 08.30 - 17.00 uur