CFO: van financieel directeur naar informatie-architect

De wereld wordt steeds complexer en trends en ontwikkelingen volgen elkaar in een rap tempo op. Om hier slagvaardig op te kunnen reageren, moeten bedrijven in staat zijn om snel complexe analyses en 'what if-scenario's' te maken. Volgens Han Stoop, CFO van NCOI Groep, zou bijvoorbeeld iedere bedrijfstak of bedrijf zich moeten voorbereiden op een verstorende toetreder in de markt.

"Een nieuw bedrijf met een andere kijk op de markt kan de comfortabele positie van veel organisaties op scherp zetten. Denk bijvoorbeeld aan Bunq, een nieuwkomer in de bancaire sector die bankieren vanuit een compleet ander uitgangspunt benadert, namelijk IT en social media. Deze onverwachte concurrentie kan ervoor zorgen dat bestaande spelers buiten spel worden gezet. Dit soort ontwikkelingen stellen hogere eisen aan de slagvaardigheid van bedrijven. Waar het gaat om het analyseren van ontwikkelingen, het maken van 'what if-scenario's' en financiële planningen in het algemeen komen er gelukkig ook moderne IT-tools op de markt. Deze tools kunnen de CFO hierbij ondersteunen, maar veranderen de rol van de CFO ook drastisch."

De kracht van moderne oplossingen

Tot voor kort werden bij veel bedrijven logge rapportagesystemen gebruikt die slechts met tussenkomst van gespecialiseerde consultants managementinformatie produceerden. Talloze bedrijven hebben enorm veel geïnvesteerd in het creëren van business warehouse-omgevingen, die op ingenieuze wijze werden gekoppeld aan verschillende bronsystemen. Al snel werden dit soort omgevingen een black box met een grote afhankelijkheid van externe specialisten. De data was niet eenvoudig toegankelijk voor de gehele organisatie en de CFO of Group Controller bevond zich als het ware in de rol van bewaker.

In de laatste jaren zijn er nieuwe tools op de markt verschenen die de macht over data terugleggen bij de eindgebruiker van de data. Deze krachtige visualisatietools worden als een paraplu over enorme hoeveelheden data heen gelegd en blinken uit in analyse- en rapportagekracht. Het mooie hiervan is dat er nauwelijks specialistische kennis voor nodig is. Naast deze nieuwe generatie visualisatietools zijn er ook tools die nog een stapje verder gaan en meer gericht zijn op de toekomstige performance van een bedrijf. Deze zogenaamde Enterprise Performance Management (EPM) tools hebben ook een sterke ontwikkeling doorgemaakt.

"Een EPM-platform is onmisbaar in de hedendaagse complexe wereld waarin trends en ontwikkelingen elkaar rap opvolgen."

De gedachte achter Enterprise Performance Management is het samenbrengen van mensen, processen en technologie waardoor u uw business kunt verbeteren. Een EPM-platform is onmisbaar in de hedendaagse complexe wereld. Dit komt vooral door de nauwkeurigheid, de snelheid en relatief lage kosten die het met zich meebrengt. EPM-systemen helpen om de prestaties van een bedrijf tot op zekere hoogte voorspelbaar te maken. Het kan een einde maken aan fouten die het gevolg zijn van handmatige processen. De EPM-technologie automatiseert repetitieve processen en ondersteunt het besluitvormingsproces met analyses die een nauwkeurig beeld geven van een organisatie. Het geeft medewerkers de middelen die ze nodig hebben om hun werk optimaal uit te voeren.

De moderne EPM-tools zijn een enorme stap vooruit waar het gaat om forecasting, planning en budgettering en spelen een steeds belangrijker rol in het verstevigen van de positie van een organisatie. Voor de inrichting van dit soort tools zijn geen IT-specialisten meer nodig. "Het gaat niet langer om het programmeren van oplossingen, maar veelal om het configureren van bestaande apps die door de leverancier zelf of door partners worden ontwikkeld. Ingewikkelde IT-processen en projecten maken plaats voor cloud-toepassingen waarmee een bedrijf binnen 6 weken met eigen mensen een EPM-oplossing heeft staan", aldus Han.

CFO anno 2015

Door de komst van deze tools is de rol van de CFO de laatste jaren drastisch veranderd. Han vertelt hierover: "De rol van de CFO wordt steeds meer generiek en hij of zij moet adequaat kunnen inspelen op steeds sneller veranderende marktomstandigheden. Naast inzicht in de cijfers, vraagt dat om een grondige kennis van het businessmodel van zowel het eigen bedrijf als dat van de klant. De toenemende complexiteit moet 'gevangen' worden in krachtige analyse- en EPM-tools. De CFO heeft een belangrijke rol in het vertalen van alle beschikbare data en gaat zich ook bemoeien de Information Management-architectuur binnen een bedrijf. In de huidige complexe en dynamische wereld met big data en krachtige IT-tools wordt de CFO steeds meer een informatie-architect."

Han Stoop is Chief Financial Officer (CFO) bij NCOI Groep. Hij heeft 17 jaar bij Wolters Kluwer gewerkt in diverse financiële posities, waaronder als CFO van Wolters Kluwer Professional Training, Wolters Kluwer Education en Ten Hagen & Stam. Voordat hij bij NCOI aan de slag ging, is hij nog bijna 4 jaar CFO geweest bij Swets Information Services, een grote internationale tussenpersoon op het gebied van wetenschappelijke informatie.

Contact met MVP

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

035 - 5 280 811
06 - 82346819

Ma t/m Vr: 08.30 - 17.00 uur