Regeling NOW3 van kracht

Het kabinet heeft opnieuw de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) verlengd. Met de NOW-regeling voorziet de overheid ondernemingen van een loonkostensubsidie waarmee beoogd wordt de werkgelegenheid in stand te houden. De laatste verlenging van de regeling (NOW3) is bedoeld om de loonkostensubsidie in stapjes af te bouwen. Deze verlenging biedt ondernemers de tijd om hun bedrijfsvoering aan de passen aan de nieuwe omstandigheden.
 

Voorwaarden

Ten opzichte van de eerdere steunmaatregelen zijn de voorwaarden enigszins aangepast. Zo wordt er niet langer gekort op de subsidie wanneer er om bedrijfseconomische redenen sprake is van ontslag. Daarnaast heeft de werkgever een inspanningsverplichting om in geval van ontslag een medewerker van werk naar werk te begeleiden. Een verbod op het uitkeren van bonussen, dividend en het inkopen van eigen aandelen blijft van kracht.
 
Van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021 geldt dat er sprake moet zijn van een minimaal omzetverlies van 20%. Vanaf 1 januari 2021 geldt een minimaal omzetverlies van 30%. De NOW3-regeling loopt vooralsnog tot 1 juli 2021. De regeling is opgesplitst in 3 onderdelen:

  • 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020: de maximale vergoeding bedraagt 80% van de loonsom en de loonsom mag met maximaal 10% dalen;
  • 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021: de maximale vergoeding bedraagt 70% van de loonsom en de loonsom mag met maximaal 15% dalen;
  • 1 april 2021 tot 1 juli 2021: de maximale vergoeding bedraagt 60% van de loonsom en de loonsom mag in die periode met maximaal 20% dalen.

Ondernemers mogen op de loonsom 40% van het sociale zekerheidsloon meetellen. Daardoor wordt ook een deel van de andere kosten vergoed, zoals de opbouw van vakantiegeld, pensioenopbouw en werkgeverspremies.

Vanaf 1 april 2021 wordt de tegemoetkoming gemaximeerd op eenmaal het maximumloon (€ 4845,- per maand). Dat was € 9691,- per maand. Daarboven vindt geen compensatie plaats.
 

Wat kun jij als MKB BA of MKB BC hierin betekenen?

Als MKB Belastingconsulent of MKB Belastingadviseur van de SRFA kun je je werkgevers en/of klanten goed ondersteunen bij het toepassen van de NOW-regelingen. Bijvoorbeeld door na te gaan wat als voorschot van de rijksoverheid ontvangen kan worden en door bij te dragen aan de financiële en fiscale afrekeningen.
 

Over de SRFA

De Stichting Register Fiscaal & Financieel Advies (SRFA) is een onafhankelijke stichting, waar gedegen opgeleide fiscalisten en financieel professionals zich kunnen laten registreren. Bijvoorbeeld in het Register MKB Belastingconsulent (MKB BC) of MKB Belastingadviseur (MKB BA). Met deze registratie laat je zien de vereiste kennis in huis te hebben en de ontwikkelingen in je vakgebied continu bij te houden. Wil je meer weten over de SRFA en de verschillende registers? Kijk dan op www.srfa.nl.

Bron: SRFA.nl

Contact met MVP

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

035 - 5 280 811
06 - 82346819

Ma t/m Vr: 08.30 - 17.00 uur