Onderzoek: veel interesse in Associate Degree (AD)

De werkgevers verwachten dat kennis, denkniveau en salaris van aD’ers meer in de buurt komen van de HBO Bachelor. Ook de AD’ers zelf verwachten dat het salaris stijgt. Het rapport stelt dat veel mensen die niet van plan waren zich te binden aan een opleiding HBO Bachelor met een duur van minstens vier jaar, zullen kiezen voor het kortere AD-programma.
Veel werkgevers denken dat AD’ers na het behalen van de Associate Degree meestal een hoger functieniveau zullen krijgen. Al zijn daar in de meeste gevallen geen concrete afspraken over gemaakt. Dit blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van het Ministerie van OCW is gehouden. In het rapport met de titel "Monitor Associate degree" van het onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek blijkt ook dat werkgevers van de AD’ers niet denken. 

Markus Verbeek Praehep heeft drie nieuwe Associate Degree-programma’s

MVP verzorgt diverse opleidingen op HBO-niveau met als resultaat een vakdiploma of een Bachelor-graad. Binnen de bestaande geaccrediteerde opleidingen worden met ingang van 2013 drie nieuwe Associate Degree (Ad)-programma’s aangeboden. Een AD-programma kent 120 European Credits, duurt minimaal twee jaar en wordt afgesloten met een erkend HBO-diploma (graad Associate Degree). Het AD-traject is een eerste volwaardige stap in het HBO, als men niet (direct) vier jaren wil studeren.
MVP biedt de volgende AD-programma’s aan:

Ad Accountancy als onderdeel van HBO Accountancy

Ad Financieel Management als onderdeel van HBO SPD Bedrijfsadministratie

Ad Payroll Services als onderdeel van HBO Management Payroll Services

Accreditatie en internationaal erkend

Een AD-programma is onderdeel van een geaccrediteerde opleiding. AD’ers en Bachelors zitten in dezelfde opleiding, met dezelfde toelatingseisen en wettelijke regelingen. Als de AD-graad is behaald, kan worden doorgestudeerd om zonder tijdverlies met twee extra studiejaren de Bachelor-graad te behalen.

Het AD-programma kent een eigen waarde voor de arbeidsmarkt omdat bij de toekenning door de NVAO en OCW wordt gekeken naar het onderscheid van het programma met MBO-4 en HBO Bachelor.

De AD-graad is in ieder geval aantrekkelijk voor:

studenten die nu het HBO niet aandurven en een AD overzichtelijk vinden;

werkenden die vroeger een diploma MBO, HAVO of gelijkwaardig hebben gehaald en nu via werkervaring een hogere functie bekleden en deze willen onderbouwen met een AD-diploma;

studenten in een propedeuse die merken dat een HBO Bachelor te hoog gegrepen is en op basis van hun studieresultaten beter de AD kunnen doen.

Heeft u al een relevante vakopleiding gevolgd bij MVP?

Voor het vaststellen van de inhoud van deze programma’s is aansluiting gezocht bij de wensen en eisen van de arbeidsmarkt en is gekeken naar het huidige opleidingsaanbod. Zo is het mogelijk om met een diploma van een vakopleiding en het behalen van een aantal aanvullende modules een diploma Associate Degree, een erkende HBO-graad, aan te vragen. Als u de opleiding Vakdiploma Financiële Administratie of Vakdiploma Bedrijfsadministratie & Accountancy heeft afgerond, moeten nog enkele (drie of vier) aanvullende modules worden behaald én moet de afstudeerfase worden doorlopen voor de AD Accountancy of de AD Financieel Management.
Is het diploma Vakopleiding Administratie & Payroll behaald? Met certificaten voor drie aanvullende modules en de afstudeerfase kunt u de (internationaal) erkende AD Payroll Services aanvragen.
De afstudeerfase van de AD-programma’s bestaat uit drie op de praktijk afgestemde (beroeps)opdrachten, persoonlijke ontwikkelingsopdrachten en een reflectie op de professionele ontwikkeling.

Ook als u een Bacheloropleiding volgt, kunt u met wat extra inspanning een AD-graad behalen.

Contact met MVP

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

035 - 5 280 811
06 - 82346819

Ma t/m Vr: 08.30 - 17.00 uur