MVP-opleidingen HBO MPS en HBO Accountancy geaccrediteerd door NVAO

De opleidingen HBO Management Payroll Services en HBO Accountancy zijn afgelopen zomer geaccrediteerd door de NVAO. Dit wil zeggen dat MVP Bachelorgetuigschriften af mag blijven geven aan de studenten die deze opleidingen succesvol doorlopen. MVP investeert veel in de kwaliteit van de opleidingen die aangeboden worden, deze accreditatie is daarvan een bevestiging.
Uit de beoordeling van de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) blijkt dat vooral de docenten en de kwaliteitszorg van MVP als 'goed' beoordeeld worden. Vakbekwame, ervaren docenten spelen een grote rol in het streven van MVP op kwalitatief hoogstaande opleidingen aan te bieden.

De NVAO is een objectieve organisatie voor de kwalitatieve beoordeling van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Zij verleent het accreditatiekeurmerk aan bestaande hogeronderwijsopleidingen na toetsing van de externe beoordeling die in opdracht van de hogeronderwijsinstellingen is uitgevoerd. De toetsing richt zich op 16 facetten verdeeld over zes onderwerpen (beoogde eindkwalificaties, programma, personeel, voorzieningen, kwaliteitszorg, toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties).

Bij een positieve beoordeling krijgt de opleiding het keurmerk van de NVAO toegekend.

De eerste stappen in het accreditatieproces van HBO SPD Bedrijfsadministratie zijn op een positieve manier doorlopen. De verwachting is dat de accreditatie van deze opleiding in de loop van dit studiejaar wordt afgerond.

Meer informatie over de accreditatie is te vinden op: www.nvao.net
Contact met MVP

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

035 - 5 280 811
06 - 82346819

Ma t/m Vr: 08.30 - 17.00 uur