Achter de schermen: Marcel Koestering over de werkveldcommissie

Wanneer je een opleiding volgt bij Markus Verbeek Praehep, kom je vooral in aanraking met onze docenten, opleidingsadviseurs en studiebegeleiders. Maar achter de schermen zijn er nog veel meer professionals druk bezig om ervoor te zorgen dat jij optimaal wordt opgeleid tot de financial van nu en de toekomst. Neem bijvoorbeeld onze werkveldcommissie. Zij zijn onze ogen en oren als het gaat om of de opleiding wel voldoende aansluit op de praktijk. Marcel Koestering is AA-accountant én lid van de werkveldcommissie. Wij spraken hem over de rol van de werkveldcommissie en ontwikkelingen in het accountancyvak.
 

Breed georiënteerd

“Ik ben al zo’n 30 jaar AA-accountant. Dat ben ik nog echt via de zware weg geworden. Het begon met PD, MBA, SPD I, SPD II en uiteindelijk groeide ik door tot AA-accountant. Dat heb ik allemaal bij Markus Verbeek Praehep gedaan. Inmiddels werk ik als ZZP-accountant. Daarnaast heb ik een onderwijsachtergrond. Zo zat ik bij De Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (NOvAA) in de commissie onderwijs. Ook heb ik zelf lesgegeven en heb ik 10 jaar in de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) gezeten. Daarnaast ben ik 15 jaar examinator geweest en examineer ik nu nog voor examens nieuwe stijl.

Ik ben dus breed georiënteerd, net zoals de AA dat is. Door al die verschillende achtergronden weet ik best veel van mijn vakgebied. Ik zie en hoor het allemaal en volg de ontwikkelingen met veel interesse. En ondertussen sta ik ook gewoon ‘met twee poten in de modder’, midden in het mkb. Zo ben ik uiteindelijk ook in de werkveldcommissie beland.
 

Belang van de werkveldcommissie

Als je een beroepsopleiding aanbiedt, dan is het van belang dat je contact houdt met het beroep en de beroepsgroep. Dat is de rol van de werkveldcommissie. Mensen uit de praktijk zien heel goed wat de behoefte van de studenten is. Natuurlijk is het belangrijk dat de opleiding aan de CEA-eindtermen voldoet, maar het zijn juist die dingen eromheen, zoals adviesvaardigheden, soft skills en compliance, die steeds belangrijker worden voor de accountant.

Kijk bijvoorbeeld naar de toenemende rol van big data en fintech in het accountancyvak. Tegenwoordig kunnen klanten de hele dag online in een dashboard zien waar ze aan toe zijn. Die zitten niet meer tot maart te wachten op de jaarrekening. Daarmee kan je je dan ook echt niet meer profileren als accountant. De standaardproducten als aangiftes en jaarrekeningen worden inmiddels voor 80-90% door de techniek samengesteld. De jaarrekening is nu veel meer het beginpunt van een goed gesprek. En dat gesprek moet kort over het verleden gaan en daarna moet je al snel naar de toekomst kijken.
 

Meer dan alleen eindtermen

Als opleider is het dan ook belangrijk om meer aan te bieden dan puur datgene waarmee de student aan de eindtermen voldoet. Want door meer aan te bieden, weet de student dat hij of zij met deze opleiding een betere accountant kan worden. Alert zijn op de toenemende adviesbehoefte staat bijvoorbeeld niet direct in de CEA-eindtermen, maar het getuigt wel van goed vakmanschap.”

Contact met MVP

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

035 - 5 280 811
06 - 82346819

Ma t/m Vr: 08.30 - 17.00 uur