Toelichting MBO opleidingen

Het MBO College van NCOI verzorgt een breed aanbod van praktijk­gerichte en erkende ­opleidingen op verschillende MBO-niveaus. Daarnaast kun je bij het MBO College van NCOI terecht voor korte MBO-opleidingen, die precies passen bij jouw eigen opleidingsvraag. Het mooie van de NCOI-aanpak is dat je met het afronden van zo’n opleiding niet alleen een zeer gewaardeerd diploma op zak heeft, maar dat je met dat diploma ook altijd kunt doorstromen naar één van de erkende MBO-opleidingen van NCOI. Zo biedt het MBO College van NCOI antwoord­ op elke opleidingsvraag.

Aanpak

De opleidingen van NCOI zijn speciaal ontwikkeld voor volwassenen die graag een erkend MBO-diploma willen behalen. Of je nu aan een carrièreswitch denkt, wilt herintreden, of al in een bepaalde branche werkt maar nu ook een officieel diploma wilt behalen, het past allemaal bij de aanpak van NCOI. Je krijgt intensieve en persoonlijke begeleiding van praktijkgerichte docenten, zowel tijdens de klassikale bijeenkomsten als via de online leeromgeving. Daarom is NCOI zo succesvol en populair met haar unieke MBO-aanpak.

Stage (beroepspraktijkvorming) en het Stage Instituut

Leren doe je in de praktijk. Dit is het uitgangspunt voor alle MBO-programma’s van NCOI. ­Dit geldt zeker voor de erkende opleidingen op ­niveau 2, 3 en 4. In die opleidingen is het dan ook verplicht om stage te lopen.

Heb je op dit moment een baan die past bij jouw opleiding? Werk je 3 dagen per week (24 uur) en is het bedrijf waarbij je werkt een erkend leerbedrijf voor deze opleiding? Dan kom je in aanmerking voor de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). Jouw huidige werkplek geldt dan als stageplek. Heb je op dit moment geen baan die past bij deze opleiding? Dan kom je in aanmerking voor de Beroepsopleidende Leerweg (deeltijd BOL). Je loopt dan stage bij een bedrijf dat je zelf zoekt.

Net als een student van een regulier ROC moet jij tijdens deze opleiding van het MBO College van NCOI stage lopen. Voor onze opleidingen op niveau 2 is dit 528 uur, voor niveau 3 is dit 704 uur en voor opleidingen op niveau 4 is dit 1.408 uur in totaal.

Het Stage Instituut kan studenten van het MBO College van NCOI helpen bij het vinden van een stageplek. Op onze website worden vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld: studenten ­kunnen zich inschrijven of actief zoeken in het stage-overzicht, bedrijven kunnen hun vacatures plaatsen of kijken welke studenten zich hebben ingeschreven. Wij bemiddelen, adviseren en onderhouden de contacten met de bedrijven en instellingen. Kijk op www.stageinstituut.nl voor meer informatie.

Tijdens jouw stage maak je diverse praktijk­opdrachten die je uitwerkt in uw BPV-boek. Je krijgt hierbij begeleiding vanuit NCOI. De begeleiding op jouw stageplek krijg je van je leermeester. Natuurlijk is een stage ook een fantastische manier om bij een toekomstige werkgever aan de slag te gaan.

Begeleidingsprogramma

NCOI biedt een begeleidingsprogramma in de vorm van extra bijeenkomsten. In deze bijeenkomsten kun je terecht met al jouw vragen. Daarnaast krijg je uitleg over de opbouw van uw opleiding, de voorbereiding van de bijeenkomsten en examens, het maken van een planning, het schrijven van een verslag en andere zaken waar je tegenaan loopt. Ook bespreken we de studievoortgang met je en adviseren we jou hoe om te gaan met de combinatie werk en privé. Zo helpen we je met zorgvuldige en persoonlijke begeleiding naar het erkende MBO-diploma.

Deelopleidingen en doorstromen

NCOI biedt behalve volledige, erkende MBO-opleidingen ook heel interessante deelopleidingen aan. Deze deelopleidingen maken deel uit van een volledige opleiding en voldoen dus aan dezelfde kwaliteitscriteria als de volledige opleidingen. Een belangrijk voordeel van deel­opleidingen is dat je precies die onderwerpen kunt kiezen die jou aanspreken. Zo bieden deze korte deelopleidingen een ideale opstap naar een volledig, erkend diploma.

Als je overweegt om na afronding van het deelprogramma van jouw keuze alsnog de volledige, erkende opleiding af te ronden, dan kun je er al bij inschrijving voor het deelprogramma voor kiezen om tijdens jouw opleiding aan de slag te gaan met opdrachten in de praktijk. Deze leg je vast in uw BPV-boek. Om deze opdrachten te kunnen maken is een stageplek een voorwaarde. Zo ben je verzekerd van een soepele doorstroom naar de erkende vervolgopleiding. Bovendien word je extra begeleid bij het naar de praktijk vertalen van wat je leert. Dat maakt het leren nog leuker en interessanter. Wil je gebruikmaken van deze optie, om het leren nog praktischer te maken en optimaal te kunnen aansluiten bij een erkende vervolgopleiding, geef dit dan aan bij inschrijving.

Flexibel studeren

Je kunt de MBO-opleidingen van NCOI door heel Nederland volgen. ’s Avonds, overdag of op zaterdag. Bij iedere opleiding staat aangegeven waar de opleiding wordt verzorgd en wanneer je kunt starten. Ook via e-Learning (zie Studeren op afstand) kunt je de MBO-programma’s grotendeels volgen. Door deze flexibele aanpak en ruime studie­mogelijkheden is NCOI uniek in Nederland.

Taal- en rekenvaardigheden

In de volledige, erkende MBO-opleidingen is de toetsing van taal- en rekenvaardigheden een verplicht onderdeel. Je maakt tijdens jouw opleiding diverse examens op het gebied van taal en rekenen om een vereist niveau aan te tonen. Dit zijn examens Nederlands en rekenen. Afhankelijk van de opleiding die je volgt, maak je daarnaast ook examens Engels en/of Duits. Dit zijn schriftelijke, mondelinge, luister- en/of cito-examens.

Je kunt oefenexamens maken om te zien of je aan het vereiste niveau voldoet. Als dat niet het geval is, kun je ervoor kiezen om zelfstandig te oefenen aan de hand van websites en boeken, of kun je (tegen betaling) een servicemodule volgen om jouw vaardigheden te oefenen. Voor de examens worden examenkosten in rekening gebracht. Uitgebreide informatie over de examens en de wijze waarop je je kunt voorbereiden ontvang je bij de start van jouw opleiding.

Toelatingsprocedure en dossiervorming

De volledige, erkende MBO-opleidingen van NCOI zijn voor iedereen toegankelijk. Voor de opleidingen op niveau 2 gelden geen vooropleidingseisen. Voor de opleidingen op ­niveau 3 en 4 geldt dat je met een MBO-diploma op niveau 2, een MAVO-, HAVO- of VWO-diploma kunt instromen. Ook kun je deelnemen aan een opleiding op niveau 3 en 4 met een VMBO-diploma (K, G, T) of een VBO-diploma met minimaal 3 vakken op C-niveau, waaronder Nederlands, en minimaal 3 vakken op B-niveau. Maar ook een overgangsbewijs naar het 4e studie­jaar van HAVO of VWO is voldoende om aan deze opleidingen te kunnen deelnemen. Overigens geldt altijd dat ruime werkervaring binnen een relevant vakgebied een diploma kan compenseren.

Mocht je niet voldoen aan de formele toelatingseisen, dan kun je door middel van een uitgebreid intakegesprek en mogelijk een toelatingstoets alsnog worden toegelaten. In het intakegesprek staan jouw motivatie, jouw werkervaring en opleidingsachtergrond centraal. Mocht je je afvragen of je aan de formele instroomeisen voldoet, neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs.

Afstuderen

Tijdens je opleiding werk je naar het praktijkexamen toe. Je maakt een aantal examen­opdrachten die je vastlegt in een portfolio. Dit portfolio geeft je, samen met een voldoende afronding van alle modules, jouw taal- en rekenexamen en je complete BPV-boek, de mogelijkheid om op te gaan voor een assessment op de werkplek en het eindgesprek. Na het voldoende behalen van alle onderdelen ontvangt je het officieel erkende MBO-diploma.

Derde leerweg

Onze deeltijd BOL-opleidingen bieden wij aan in de vorm van de derde leerweg: een officieel erkende leerweg. De derde leerweg is een variant op leren en stagelopen, maar dan zonder een urennorm. Het programma van de opleidingen wordt optimaal vormgegeven en wordt afgestemd op de praktijk. Het niveau van de derde leerweg is gelijk aan die van een BBL-variant. Jouw diploma heeft dan ook dezelfde waarde als het diploma van een BBL-variant. Door deze derde leerweg kun je kiezen voor een studievorm die perfect bij jou past: bij jouw wensen en bij de manier waarop jij leert.

Erkenning van Verworven Competenties (EVC)

Als je uitgebreide werkervaring heeft, is het zinvol om vóór de start van een opleiding deel te nemen aan een EVC-procedure. Op basis van je werkervaring en vooropleiding is het namelijk mogelijk dat je bepaalde onderdelen van de opleiding niet hoeft te volgen. Op basis van EVC wordt jouw werkervaring erkend in de vorm van een Ervaringscertificaat. Kijk op www.evc-centrum-nederland.nl voor meer informatie.

Vrijstellingsaanvraag

Op basis van gelijkwaardige opleidingen kun je vrijstelling aanvragen. Je hebt dan al eerder aangetoond dat je de relevante onderwerpen op MBO-niveau beheerst. Bij jouw aanmelding wordt dit direct onderzocht. Je dient in alle gevallen certificaten/diploma’s te kunnen overhandigen. In deze situatie is een EVC-analyse niet van toepassing. NCOI rekent voor de behandeling van vrijstellingsverzoeken € 75,-. Als je besluit om je in te schrijven of je hebt je ingeschreven voor de opleiding, dan is deze vrijstellingsaanvraag kosteloos.

Kostenoverzicht

Het MBO College van NCOI biedt je de mogelijkheid om in termijnen te betalen. De MBO-opleidingen­ zijn vrijgesteld van btw. Voor studie­materiaal geldt een btw-tarief van 9%, onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. De kosten van MBO-opleidingen zijn op de pagina zelf opgenomen.

Flexibel studeren

Je kunt de MBO-opleidingen van het MBO College van NCOI door heel Nederland volgen, in de avond, overdag of op zaterdag. Meer informatie hierover vind je op Flexibel Studeren. Ook via thuisstudie (zie Studeren op afstand) kun je de MBO-programma’s volgen. Met deze flexibele aanpak­ en de zeer ruime studie­mogelijkheden is het MBO College­ van NCOI beslist uniek in Nederland.

Fiscale voordelen

Als je deelneemt aan een BBL-opleiding en jouw werkgever de opleiding betaalt, dan kan jouw werkgever in aanmerking komen voor de Subsdieregeling praktijkleren. Dat kan een fiscaal­ voordeel opleveren van maximaal € 2.700,- per jaar dat je met de opleiding bezig bent. Zie voor aanvullende informatie Subsidie en belastingvoordeel.

Digitale voorlichtingsbijeenkomst

Meld je aan voor onze digitale voorlichtingsbijeenkomst en kom alles te weten over ons uitgebreide opleidingsportfolio, studiefaciliteiten, klassikaal studeren en natuurlijk onze virtual classroom.