Toelichting HBO Bacheloropleidingen

Hogeschool Markus Verbeek Praehep is al 125 jaar de grootste opleider voor financieel professionals. We hebben de meest uitgebreide keuze uit erkende financiële HBO-opleidingen. Volledige HBO-opleidingen worden HBO Bacheloropleidingen genoemd. Bachelor is de naam voor een afgestudeerde HBO’er en de term Bachelor is internationaal erkend. Afhankelijk van de door jou gekozen HBO Bacheloropleiding kun je een erkende graad behalen, zoals Bachelor of Science (BSc). Hogeschool Markus Verbeek Praehep is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap officieel erkend op basis van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en mag daarmee de graad van Bachelor verstrekken. De NVAO is de officiële accreditatieorganisatie die de kwaliteitstoetsing in het hoger onderwijs uitvoert in opdracht van het ministerie van OCW. Accreditatie geeft aan dat de kwaliteit van de opleiding positief is beoordeeld.
 

Opbouw HBO Bachelor

De HBO Bacheloropleidingen kennen een opbouw in 3 fases en een afstudeerfase die samen 240 EC (studiepunten) omvatten. 1 EC is gelijk aan 28 studiebelastingsuren. De Propedeusefase kan ook los doorlopen worden. Dat is beslist uniek. Na fase 1 ga je direct van start met de kern van het vakgebied. Je behaalt na fase 1 je Propedeuse. Fase 2 bevat een keuzeprogramma waarin je zelf kiest voor verbreding of verdieping. Door de flexibele opbouw kun je deze programma's ook los doorlopen. Fase 3 is een verdiepend programma, waarin je je op hoger niveau ontwikkelt. Je sluit je HBO Bacheloropleiding af met een afstudeerfase. Je kunt er ook voor kiezen om het inhoudelijk kernprogramma te volgen waarmee je direct fase 1 en 2 afsluit. Vanuit daar kun je op een makkelijke manier weer verder naar een HBO Bachelor.
 

Doorlooptijd totale HBO Bacheloropleiding

De nominale doorlooptijd van een HBO Bacheloropleiding is 4 jaar. De modulaire opbouw van onze opleidingen heeft het belangrijke voordeel dat je je opleiding probleemloos tijdelijk kunt onderbreken, voor bijvoorbeeld een verhuizing, de geboorte van een kind of een nieuwe baan.
 

Flexibel studeren

Je kunt de HBO Bacheloropleidingen op locaties door heel Nederland volgen. Je kunt dit ‘s avonds, overdag en op zaterdag doen. Je kunt de opleidingen ook volgen via e-learning en in de virtual classroom. De modulaire opbouw van de opleiding geeft je flexibiliteit. Het heeft als voordeel dat je zonder problemen je opleiding kunt versnellen of kunt onderbreken. Met deze flexibele aanpak en ruime studiemogelijkheden is Hogeschool Markus Verbeek Praehep beslist uniek in Nederland.
 

HBO Associate degree

Naast HBO Bachelor biedt Hogeschool Markus Verbeek Praehep een aantal 2-jarige HBO Associate degree opleidingen. Dit zijn wettelijk erkende opleidingen met een omvang van 120 EC. Veelal kennen de Ad-opleidingen een combinatie van fase 1 en fase 2 van de HBO Bacheloropleiding als samenhangend geheel. Vanuit daar is het mogelijk om weer door te studeren en de ontbrekende onderdelen nog te volgen voor je complete HBO Bachelor.
 

Toelatingsprocedure en de 21+ regeling

Om tot HBO Associate degree of HBO Bachelor te worden toegelaten beschik je over een diploma HAVO, VWO of MBO (niveau 4). Beschik je niet over een van deze diploma’s, maar ben je wel 21 jaar of ouder? Dan kun je deelnemen aan de zogenoemde 21+ regeling. Bij de intake wordt onderzocht of je voor deze regeling in aanmerking komt. Deze intake ontvang je bij je inschrijving. Kom je in aanmerking voor de 21+ regeling? Dan maak je een korte toets en word je uitgenodigd voor een gesprek met een van onze opleidingsadviseurs. Tijdens dit gesprek wordt onderzocht of je een reële kans maakt de HBO Bacheloropleiding met goed gevolg af te ronden. In het gesprek gaan we ook in op jouw werkervaring en motivatie. Zo doen we er alles aan om je goed voor te bereiden op wat een HBO Bacheloropleiding van je vraagt. In bepaalde gevallen kan het verstandig zijn om eerst een korte en voorbereidende opleiding te volgen, zodat je uitstekend voorbereid aan een volledige HBO Bacheloropleiding begint. Ook dat wordt onderzocht bij de intake. Onze opleidingsadviseurs adviseren je hier graag over.
 

Praktijkgerichte aanpak voor iedereen

Je kunt bij Hogeschool Markus Verbeek Praehep altijd van start met een HBO Bacheloropleiding. Als je een werkomgeving hebt die aansluit op de opleiding, kun je de opdrachten goed maken binnen je werkomgeving. We noemen dat duaal. Als je geen (passende) baan hebt, loop je aanvullend stage. Dat noemen we deeltijd. Je kunt deze stage aan het einde van de studie plannen, waarbij je dit combineert met het afstuderen. Als je eerder stage wilt lopen, is dat ook mogelijk. Met een passende baan in het werkveld is een stage niet meer nodig.
 

Doorstromen

Behalve volledige, erkende HBO Bacheloropleidingen biedt Hogeschool Markus Verbeek Praehep ook zeer interessante deelprogramma’s aan op HBO-niveau. Deze programma’s maken deel uit van een volledige opleiding en voldoen dus aan dezelfde kwaliteitscriteria als deze opleidingen. Een belangrijk voordeel van een deelprogramma is dat je precies kunt kiezen voor de onderwerpen die je aanspreken. Als je je inschrijft voor een erkende HBO Bacheloropleiding kom je na afronding van het deelprogramma in aanmerking voor vrijstelling voor de gelijknamige modules/gelijke onderdelen.
 

Propedeusegetuigschrift

Volg je een deelprogramma dat gelijk is aan fase 1 van de HBO Bacheloropleiding? Dan kun je ervoor kiezen om het Propedeusegetuigschrift te behalen. Als je alle onderdelen met goed gevolg afrondt en je voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen, dan ontvang je een officieel Propedeusegetuigschrift. Als je hiervoor kiest, dan zijn de kosten voor dit programma inclusief Propedeusegetuigschrift € 750,-. Het inschrijfgeld komt hiermee te vervallen.
 

Vrijstellingsaanvraag

Op basis van gelijkwaardige opleidingen kun je vrijstelling aanvragen. Je hebt dan al eerder aangetoond dat je de relevante onderwerpen op HBO-niveau beheerst. Bij je aanmelding wordt dit direct geïnventariseerd. Je dient daarbij in alle gevallen diploma’s te kunnen overhandigen. Markus Verbeek Praehep rekent voor de behandeling van vrijstellingsverzoeken € 75,-. Als je besluit om je in te schrijven of je al hebt ingeschreven voor de opleiding, dan is deze vrijstellingsaanvraag kosteloos.
 

Erkenning van Verworven Competenties (EVC)

Als je door werkervaring kennis en vaardigheden op HBO-niveau hebt ontwikkeld, maar dat niet kunt aantonen met diploma’s of certificaten, dan kun je nog steeds in aanmerking komen voor vrijstelling. In dat geval is het zinvol voorafgaand aan de HBO Bacheloropleiding deel te nemen aan een EVC-procedure. Het is namelijk mogelijk dat je, op basis van je werkervaring en vooropleiding, bepaalde onderdelen van de opleiding van je keuze niet hoeft te volgen. In een EVC-procedure worden de kennis en ervaring die je in jouw werkpraktijk hebt opgedaan erkend in de vorm van een Ervaringscertificaat. Aansluitend vindt mogelijk vrijstelling plaats. Soms is de HBO Bacheloropleiding om goede redenen zo opgebouwd dat niet alles wat in een EVC-procedure wordt erkend direct leidt tot vrijstelling. Dat hangt af van de richting die je kiest. Uiteraard wordt dit zorgvuldig met jou afgestemd.

Bezoek een open avond bij jou in de buurt

Kom alles te weten over ons uitgebreide opleidingsportfolio, klassikaal studeren in tijden van corona en natuurlijk onze virtual classroom. Je vindt ons in Hilversum, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Zwolle. Zo is er altijd een open avond bij jou in de buurt.