Toelichting HBO Bacheloropleidingen

Hogeschool Markus Verbeek Praehep al 120 jaar dé grootste opleider voor financiële professionals. We hebben de meest uitgebreide keuze uit erkende HBO-opleidingen op financieel en fiscaal vakgebied. Volledige HBO-opleidingen worden Bacheloropleidingen genoemd. De term Bachelor is de naam voor een afgestudeerde HBO’er en de term Bachelor is internationaal erkend. Afhankelijk van de door jou gekozen Bacheloropleiding kun je een erkende graad behalen, zoals bijvoorbeeld Bachelor of Science (BSc) of Bachelor of Arts (BA). Alle HBO Bacheloropleidingen van Hogeschool Markus Verbeek Praehep hebben een opleidingsprogramma dat bestaat uit 3 fases en een individuele afstudeerfase, die samen 240 EC (studiepunten) omvatten. 1 EC is gelijk aan 28 studiebelastingsuren.

Doorlooptijd totale Bacheloropleiding

Bacheloropleidingen hebben een wettelijke duur van 4 jaar. Afhankelijk van je werkervaring, je werkplek en hoeveel tijd je besteedt aan de opleiding doe je korter of langer over je opleidingstraject. Beschik je over een passende werkplek, dan schrijf je je in voor een duale variant van je opleiding. Je profiteert dan van de geschiktheid van je eigen werkplek als leeromgeving. Kun je je huidige werkplek niet benutten als leerplek, dan schrijf je je in voor de deeltijdvariant van de opleiding. In dat geval geldt
een nominale doorlooptijd van 6 jaar. De modulaire opbouw van de opleiding geeft de flexibiliteit die past bij jouw situatie. Het heeft als voordeel dat je zonder problemen je opleiding kunt versnellen, of kunt onderbreken voor bijvoorbeeld een verhuizing, de geboorte van een kind of een verandering van baan.

Flexibel studeren

Je kunt de HBO Bacheloropleidingen van Hogeschool Markus Verbeek Praehep op locaties door heel Nederland volgen, ‘s avonds, overdag en op zaterdag.

Je kunt de Bachelorprogramma’s ook volgen via thuisstudie. Met deze flexibele aanpak en ruime studiemogelijkheden is Hogeschool Markus Verbeek Praehep beslist uniek in Nederland.

Toelatingsprocedure en de 21+ regeling

Hogeschool Markus Verbeek Praehep kiest er bewust voor alle HBO Bacheloropleidingen
te laten accrediteren. Dat betekent dat je aan een aantal voorwaarden moet voldoen om toegelaten te worden. Zo moet je over een HAVO-, VWO- of MBO-diploma (niveau 4) beschikken. Beschik je niet over een van deze diploma’s, maar ben je wel 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan de 
zogenaamde 21+ regeling. Bij de intake die je bij je inschrijving ontvangt, wordt onderzocht of je voor deze regeling in aanmerking komt. Als dat het geval is, word je uitgenodigd voor een gesprek met een van onze opleidingsadviseurs. Tijdens dit gesprek maak je een korte toets waarmee onderzocht wordt of je een reële kans maakt de HBO Bacheloropleiding met goed gevolg af te ronden. In het gesprek gaan we ook in op werkervaring en motivatie. Zo doen we er alles aan om je goed voor te bereiden op wat een HBO Bacheloropleiding van je vraagt en ben je ervan verzekerd dat je probleemloos je getuigschrift kunt behalen. Dit is de term die wordt gebruikt voor je erkende diploma.

In bepaalde gevallen kan het verstandig zijn om eerst een korte en voorbereidende opleiding te volgen, zodat je uitstekend voorbereid aan een volledige HBO Bacheloropleiding begint. Ook dat wordt onderzocht bij de intake. Onze studieadviseurs adviseren je hier graag over.

Praktijkgerichte aanpak voor iedereen

Hogeschool Markus Verbeek Praehep is al jaren succesvol met een praktijkgerichte aanpak die bijzonder geschikt is voor werkenden. Je combineert werken en leren op een uiterst efficiënte manier.

Je maakt praktijkopdrachten in je eigen werkomgeving. Een deel hiervan verzamel je in een digitale werkmap: een portfolio. Deze praktijkopdrachten maken het leren leuk en efficiënt. Het is voor deze aanpak van belang dat je werkplek goed aansluit bij de opleiding, zodat je de opdrachten goed kunt maken. Heb je geen passende baan in het werkveld? Dan loop je stage. Dat kan aan het eind van de studie, waarbij je dit combineert met het afstuderen. Als je eerder stage wilt lopen, is dat ook mogelijk. Met een passende baan in het werkveld is een stage niet meer nodig.

Deelopleidingen en doorstromen

Hogeschool Markus Verbeek Praehep biedt behalve volledige, erkende HBO Bacheloropleidingen
ook heel interessante deelopleidingen aan op HBO-niveau. Deze deelopleidingen maken deel uit van een volledige opleiding en voldoen dus aan dezelfde kwaliteitscriteria als de volledige opleidingen. Een belangrijk voordeel van deelopleidingen is dat je precies kunt kiezen voor de onderwerpen die je aanspreken. Zo bieden deze korte deelopleidingen een ideale opstap naar een volledig, erkend diploma. Als je overweegt om na afronding van het deelprogramma van je keuze alsnog de volledige, erkende opleiding af te ronden, dan kun je al bij inschrijving voor het deelprogramma kiezen om deel te nemen aan het praktijkprogramma. Zo ben je verzekerd van een soepele doorstroom naar de
erkende vervolgopleiding. Bovendien word je zo extra begeleid bij de vertaling van wat je leert naar de praktijk. Dat maakt het leren nog leuker en interessanter. Wil je gebruikmaken van deze optie om het leren nog praktischer te maken en optimaal aan te sluiten bij een erkende vervolgopleiding, geef dit dan bij inschrijving aan. Voor dit praktijkprogramma brengen wij kosten in rekening. De kosten
bedragen € 375,-.

Propedeusediploma

Indien je een opleiding volgt die alle modules uit de 1e fase van een volledige, geaccrediteerde Bachelor bevat en deze opleiding combineert met een uniek praktijkprogramma, dan kun je het propedeusediploma behalen. Door het volgen van dit praktijkprogramma volg je feitelijk de HBO Bacheloropleiding. Als je dit praktijkprogramma en de overige onderdelen van fase 1 met goed gevolg afrondt, en je voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen, dan ontvang je een officieel propedeusegetuigschrift. Als je hiervoor kiest, dan zijn de kosten voor dit programma inclusief propedeusegetuigschrift € 750,-. Het inschrijfgeld komt hiermee te vervallen.

Vrijstellingsaanvraag

Op basis van gelijkwaardige opleidingen kun je vrijstelling aanvragen. Je hebt dan al eerder aangetoond dat je de relevante onderwerpen op HBO-niveau beheerst. Bij jouw aanmelding wordt dit direct geïnventariseerd. Je dient daarbij in alle gevallen diploma’s te kunnen overhandigen. Markus Verbeek Praehep ­rekent voor de behandeling van vrijstellingsverzoeken € 75,-.

Erkenning van Verworven Competenties­ (EVC)

Als je door werkervaring kennis en vaardigheden op HBO-niveau heeft ontwikkeld, maar dat niet kunt aantonen met diploma’s of certificaten, dan kun je nog steeds in aanmerking komen voor vrijstelling. In dat geval is het zinvol voorafgaand aan de Bacheloropleiding deel te nemen aan een EVC-procedure. Het is namelijk mogelijk dat je, op basis van jouw werkervaring en vooropleiding, bepaalde onderdelen van de opleiding van jouw keuze niet hoeft te volgen. In een EVC-procedure worden de kennis en ervaring die je in jouw werkpraktijk heeft opgedaan erkend in de vorm van een Ervaringscertificaat. Aansluitend vindt mogelijk vrijstelling plaats. Soms is de HBO Bacheloropleiding om goede redenen zo opgebouwd dat niet alles wat in een EVC-procedure wordt erkend direct leidt tot vrijstelling. Dat hangt af van de richting die je kiest. Uiteraard wordt dit zorgvuldig met jou af­gestemd.

Digitale voorlichtingsbijeenkomst

Meld je aan voor onze digitale voorlichtingsbijeenkomst en kom alles te weten over ons uitgebreide opleidingsportfolio, studiefaciliteiten, klassikaal studeren en natuurlijk onze virtual classroom.