Praktijkopleiding AA - Accountancy MKB (inclusief contactdagen) Jaar 1

Jaar 1 van Praktijkopleiding AA - Accountancy MKB met uitstekende begeleiding - 1 jaar
Praktijkopleiding AA en Stagebureau

Duur

12 maanden

Erkenning

NVAO-geaccrediteerd

Eerstvolgende startmoment

06-08-2020

Contact met MVP

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

035 - 5 280 811
06 - 82346819

Ma t/m Vr: 08.30 - 17.00 uur
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Met dit programma volg je het eerste jaar van de praktijkopleiding. Zo kun je stapsgewijs verder studeren en in je eigen tempo je AA-titel behalen. Na het afronden van de Praktijkopleiding AA - Accountancy MKB zet je de stap om je te kunnen registreren als mkb-accountant (AA) bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De Praktijkopleiding AA - Accountancy MKB is gericht op accountants die met name samenstel- en advieswerkzaamheden verrichten voor het mkb. Het doel van de Praktijkopleiding AA - Accountancy MKB is je te ontwikkelen tot een beginnend beroepsbeoefenaar zoals voorgeschreven door de NBA.

Praktijkopleiding AA - Accountancy MKB

Door wijzigingen van de landelijke eindtermen van de Praktijkopleiding AA - Accountancy MKB door de CEA (Commissie Eindtermen Accountantsopleiding) is er een grote rol weggelegd voor stagebureaus. Als erkend stagebureau heeft Markus Verbeek Praehep de nieuwe eindtermen op een zeer praktijkgerichte manier, die past bij de persoonlijke ontwikkeling van de aankomend AA-accountant, ingevuld. We verzorgen het jaarlijkse trainingsprogramma in kleine groepen. De begeleiding bij de intervisiegroepen, referaatgroepen en contactdagen vindt plaats in groepjes van 5-9 trainees met coaches die het beroep goed kennen. Je wordt door ons extra begeleid in de slotfase van het praktijkprogramma, zodat je het slotexamen met vertrouwen tegemoet gaat.

AA-register

De Praktijkopleiding AA - Accountancy MKB voldoet aan de eindtermen, zoals die door de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) en de Raad voor de Praktijkopleidingen zijn vastgesteld. Inschrijving in het accountantsregister kan plaatsvinden nadat je deze theoretische opleiding en de 3 leerjaren uit de Praktijkopleiding AA - Accountancy MKB hebt afgerond. Na succesvolle afronding van de theoretische opleiding en de praktijkopleiding kun je officieel in het accountantsregister worden opgenomen en mag je de titel AA voeren.

Post HBO AA Accountancy - MKB

Vanwege de toegenomen integratie tussen de theorie- en de praktijkopleiding adviseren we je om deze parallel aan elkaar te volgen.

Voor wie?

Deze praktijkopleiding is een vervolg op de opleiding Post HBO AA - Accountancy MKB en is bedoeld voor werknemers op een accountantskantoor. De opleiding is echter ook toegankelijk voor kandidaten die al als intern accountant werkzaam zijn én alle opdrachten eventueel in samenwerking met een accountantskantoor kunnen afronden.

Aanpak

De opleiding sluit volledig aan bij de actuele exameneisen van de Raad voor de Praktijkopleiding. Je zoekt binnen je kantooromgeving of in bijzondere situaties buiten je werkkring een certificeringsbevoegd accountant (AA of RA) die wil optreden als praktijkbegeleider. Tijdens de opleiding heb je toegang tot een professionele online leeromgeving van de NBA en een digitale leeromgeving van Markus Verbeek Praehep.

Je kunt elke maand starten met dit programma. Na inschrijving bij de NBA en het stagebureau van Markus Verbeek Praehep wordt er een nulmeting gedaan om het vertrekpunt in je persoonlijke ontwikkeling tot beginnend beroepsbeoefenaar te kunnen vaststellen. De groei en ontwikkeling die je als trainee moet laten zien hebben betrekking op 4 componenten: groei in verantwoordelijkheidsniveau, verbreding van de scope van werkzaamheden, toename van de complexiteit van de uit te voeren opdrachten en groei in vaardigheden en bewustwording van de beroepshouding. Indien je alle 3 de fases volgt, groei je uiteindelijk toe naar het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar.

Je volgt 3 trainingsdagen per jaar om je competenties verder te ontwikkelen. De training Persoonlijk Inzicht en Beïnvloedingsvaardigheden is daarbij verplicht. Deze wordt uitgevoerd in samenwerking met onze businesspartner en specialist op dit gebied Boertien Vergouwen Overduin.

In overleg met je werkgever zoek je een praktijkbegeleider en rapporteer je eens per halfjaar over de begeleidingsgesprekken met je praktijkbegeleider en in de jaarrapportage over je voortgang. Daar waar nodig worden planningen bijgesteld.

Vooropleiding

Je bent toelaatbaar met een getuigschrift van de HBO Bacheloropleiding Accountancy of een getuigschrift van de Post Bacheloropleiding tot AA, waarin wordt verwezen naar art. 46 van de Wet op het accountantsberoep. Daarnaast ben je toelaatbaar met een verklaring van de HBO-instelling (waar je de Post Bacheloropleiding tot AA volgt) waaruit blijkt dat je aan de toelatingseisen voor de praktijkopleiding voldoet.

Indien je bij aanvang van de praktijkopleiding je Post Bacheloropleiding tot AA langer dan 6 jaar geleden hebt afgerond, dien je een entreetoets af te leggen.

Belangrijk: op de Praktijkopleiding AA - Accountancy MKB zijn de CEA-eindtermen voor de accountantsopleiding van 2016 van toepassing. Als je de theoretische opleiding hebt afgerond of afrondt onder 'oudere' eindtermen, moet je een deficiëntieprogramma Gedrag, ethiek en besluitvorming (GEB) volgen. Markus Verbeek Praehep biedt deze module aan.

Voorbereiding en studiebelasting

Het doornemen van de theorie en het maken van de thuisopdrachten betekenen een studiebelasting van ongeveer 5-7 uur per studiebijeenkomst.

Vervolgopleiding

 • Praktijkopleiding AA - Accountancy MKB (inclusief contactdagen) Jaar 2
 • Praktijkopleiding AA - Accountancy MKB (inclusief contactdagen) Jaar 3

Praktijkopleiding AA - Accountancy MKB

Deze Praktijkopleiding AA - Accountancy MKB (inclusief contactdagen) Jaar 1 dient te worden uitgevoerd op een door de NBA goedgekeurde praktijkopleidingsplaats. Ook de praktijkbegeleider moet voldoen aan de voorwaarden die de NBA heeft gesteld. Het stagebureau van Markus Verbeek Praehep is erkend door de Raad voor de Praktijkopleiding. Na inschrijving bezoekt het stagebureau je kantoor om tijdens een gesprek te beoordelen of het kantoor en de praktijkbegeleider aan de vereisten voldoen. De praktijkopleiding kent een nominale studieduur van 1 jaar.

De activiteiten die je uitvoert, staan vermeld in het praktijkopleidingsplan. Daarnaast is het een vereiste dat je ook overige assuranceopdrachten kunt maken. Doordat de theoretische opleiding en de praktijkopleiding gedurende 2 jaar parallel kunnen lopen, kun je het praktijkprogramma al na 1 jaar afronden na de afsluiting van het theoretische deel. Je ontvangt bij aanvang van deze praktijkopleiding uiteraard alle specifieke informatie die je nodig hebt.

Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

Examens en diploma

De praktijkopdrachten worden beoordeeld op inhoud en niveau door je praktijkbegeleider en de beoordelaar die wordt aangesteld door het stagebureau.

Programma

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

Persoonlijk Inzicht en Beïnvloedingsvaardigheden (Praktijkopleiding AA MKB)

 • Persoonlijk Inzicht en Beïnvloedingsvaardigheden (Praktijkopleiding AA MKB)
  (6 bijeenkomsten)
  • Zelfinzicht
  • Persoonlijke sterkten en zwakten
  • Kernkwaliteiten
  • Hoe kom je over op anderen?
  • Persoonlijke ontwikkelpunten
  • Inzicht in de ander
  • Empathisch vermogen
  • Motivatie en belangen van de ander
  • Praktijksituaties lezen en begrijpen
  • Inzicht in één oogopslag: wat speelt er?
  • Optreden in een groep
  • Effectieve communicatie
  • Verbale en non-verbale communicatie
  • Jouw persoonlijke houding en optreden
  • Effectieve gesprekstechnieken
  • Sfeer: rust en spanning
  • Weerstand en emoties
  • Beïnvloedingsvaardigheden
  • Invloedstijlen
  • Jouw natuurlijke beïnvloedingsstijl
  • Beïnvloedingsstijlen toepassen in verschillende situaties
  • Je doel bereiken

POP Schrijven voor de Praktijkopleiding AA MKB

 • POP Schrijven voor de Praktijkopleiding AA MKB
  (4 bijeenkomsten)
  • Belang van een goede POP
  • Rol van praktijkbegeleider en beoordelaar
  • Structuur POP
  • Ist en Soll positie
  • Leerdoelen
  • Schrijfstijl
  • CEA-eindtermen
  • Beroepsvaardigheden
  • Kennisontwikkeling
  • Vier componenten van groei

Rapportage Schrijven voor de Praktijkopleiding AA MKB

 • Rapportage Schrijven voor de Praktijkopleiding AA MKB
  (4 bijeenkomsten)
  • Structuur en aandachtspunten halfjaarrapportages en jaarrapportages
  • Rol van praktijkbegeleider en beoordelaar
  • Leerdoelen
  • Dillemma’s
  • Beschrijven uitgevoerde werkzaamheden
  • Streams en toepassing model Korthagen
  • Toelichting 4 componenten van groei
  • Uitspraken Accountantskamer
  • Begeleiding praktijkbegeleider, gemaakte afspraken
  • Schrijfstijl
  • CEA-eindtermen

Contactdagen jaar 1 - Set 1

 • Contactdagen jaar 1 - Set 1
  (4 bijeenkomsten)
  • Inbreng assuranceopdrachten
  • Bespreking voorbereiding op opdrachten (wettelijk kader, regelgeving)
  • Terugkomdag na uitvoering opdrachten
  • Beslispunten en dilemma's van de uitgevoerde opdracht worden plenair gepresenteerd door de trainee en in de groep bediscussieerd

Contactdagen jaar 1 - Set 2

 • Contactdagen jaar 1 - Set 2
  (4 bijeenkomsten)
  • Inbreng assuranceopdrachten
  • Bespreking voorbereiding op opdrachten (wettelijk kader, regelgeving)
  • Terugkomdag na uitvoering opdrachten
  • Bespreking opdrachten met de groep en coach

Intervisiebijeenkomsten - jaar 1

 • Intervisiebijeenkomsten - jaar 1
  (2 bijeenkomsten)
  • Over persoonlijke problemen in de werksituatie bij werkdruk, te weinig aandacht voor de trainee, moeite met het voeren van gesprekken met klanten, de slechte werksfeer, niet de goede klanten toebedeeld krijgen in het kader van de praktijkopleiding.
  Planning
  Planning
  Planning
  Planning
  Planning

  Opleidingsvarianten

  Deze opleiding kun je overdag volgen. Het bijeenkomstenoverzicht wordt ruim op tijd bekendgemaakt.

  Kostenspecificatie
  Kostenspecificatie
  Kostenspecificatie
  Kostenspecificatie
  Kostenspecificatie

  Kosten dag variant, bij betaling in 1 termijn

  Lesgeld
  € 3.795,-
  Studiemateriaal
  € 150,-
  Arrangementen (Food & Beverage)
  € 300,-
  Reprorechten
  € 15,-
  Totaalprijs (exclusief BTW)
  € 4.260,-

  Factuurmoment klassikale opleiding: facturatie vindt plaats drie weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.

  Locatie- en arrangementskosten

  Markus Verbeek Praehep regelt voor je een arrangement, bestaande uit onbeperkt koffie, thee en ijswater. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Staat er een verwijzing naar locatie- en arrangementskosten? Dan brengen we naast arrangementskosten ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- (excl. btw) per avond.

  Reprorechten en hand-outs

  Voor alle opleidingen brengen wij de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Het betreft hier een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw).

  Btw

  Kies je voor wettelijk erkend onderwijs, MBO-niveau 2, 3 of 4, HBO Associate degree, HBO Bachelor of volledige Master, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn belast met 21 % btw.

  Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er bovenop de prijs exclusief btw 10% opslag. Dat betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaal je de opleiding zelf? Dat geldt de opslag van 10% niet.

  Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn belast met 9% btw. De btw op arrangementskosten is niet verrekenbaar.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

  Contact met MVP

  Heb je vragen?

  Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

  035 - 5 280 811
  06 - 82346819

  Ma t/m Vr: 08.30 - 17.00 uur