• Home
  • Transparantie in het Fiscale Toezicht PE

Transparantie in het Fiscale Toezicht PE

Verzorgd door Marcel Snippe (RA) - 0.5 dag
PE NBA cursussen en trainingen

Duur

Erkenning

NVAO-geaccrediteerd

Eerstvolgende startmoment

Contact met MVP

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

035 - 5 280 811
06 - 82346819

Ma t/m Vr: 08.30 - 17.00 uur
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

De Nederlandse Belastingdienst vergaart veel informatie van burgers en bedrijven voor zowel de eigen belastingplicht als die van derden. Vergaande wettelijke bevoegdheden staan de dienst ter beschikking. De door de Belastingdienst gevraagde transparantie staat op gespannen voet met fundamentele rechten en beginselen, zoals het recht op privacy en het recht om te mogen optreden als vertrouwenspersoon. Vanuit je rol als financieel professional weet je dat het niet nakomen van de verplichtingen kan leiden tot ongewenste maatregelen. Denk aan het omkeren van de bewijslast, tuchtrechtelijke sancties, bestuurlijke boetes en zelfs strafrechtelijke veroordelingen. Dat maakt het kennen van de rechten en verplichtingen in het fiscale toezicht voor jou als financieel professional van groot belang. Tijdens deze training breid je jouw kennis van het fiscale toezicht uit. De training wordt verzorgd door Marcel Snippe, registeraccountant en deskundige op het gebied van formeel belastingrecht.

Voor wie?

Deze training is interessant voor financieel en fiscaal professionals die te maken hebben (of krijgen) met situaties waarin medewerking aan de Belastingdienst wordt gevraagd. Tijdens deze training breid je jouw kennis van (de grenzen van) transparantie in het fiscale toezicht uit. Met deze training kun je ook aan je PE-verplichting werken.

Deze training is geschikt voor deelnemers met en zonder PE-verplichting.

Aanpak

Tijdens deze training wordt vanuit de taakopdracht van de Belastingdienst stilgestaan bij de actuele ontwikkelingen rondom het heffen en innen van belastingen. Er wordt aandacht besteed aan de verplichtingen tot actieve en passieve medewerking vanuit de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) en aan andere relevante regelgeving waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Daartegenover worden gezet de rechten met betrekking tot het beperken van de gevraagde transparantie vanuit onder andere het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De training is praktisch en interactief. Je leert hoe je als fiscaal professional op effectieve wijze kunt omgaan met verzoeken van de Belastingdienst tot het verstrekken van informatie. Na het volgen van deze training heb je kennis van, inzicht in en vaardigheden in de rechten en verplichtingen gericht op het kunnen omgaan met een verzoek om medewerking vanuit de Belastingdienst. Daarbij ben je in staat een gedegen analyse te maken van het al dan niet verdedigen van een standpunt omtrent een verzoek tot medewerking.

Professional uit de praktijk

Dr. Marcel Snippe RA AA (1968) studeerde accountancy en information management aan het NIvRA en aan Business Universiteit Nyenrode. Sinds 1992 is hij werkzaam bij de Belastingdienst, eerst in de functie van controlespecialist, later als landelijke vraagbaak voor de praktijk en wetgeving rondom de bevoegdheden van de Belastingdienst op het snijvlak van het formele belastingrecht en de accountancyregelgeving. Marcel Snippe is momenteel werkzaam als projectleider bij de OECD in Parijs met als missie ‘To support the SME; how to get the task right’.

Marcel is in 2019 gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het onderwerp ‘De integratie van fiscale gegevens in het rijksbrede toezicht Onderzoek naar een veilige haven voor de fiscale informatierijkdom.’ Marcel Snippe is sinds 1997 als docent Belastingrecht verbonden aan de Business Universiteit Nyenrode.

Niet alleen vanuit zijn werk- en onderwijservaring, maar ook vanuit zijn rol als scriptiebegeleider, beoordelaar en examinator van trainees en als voormalig lid van de Raad voor de Praktijkopleidingen van de NBA is hij goed ingevoerd in de accountantspraktijk in het mkb. Jarenlang heeft hij verslagen van AA- en RA-trainees beoordeeld en examens afgenomen van AA- en RA-trainees. Marcel Snippe weet zijn kennis en ervaring op het gebied van de belastingen daarmee als geen ander te verbinden met de praktijk van de mkb-accountant. Zijn kennis over het formele belastingrecht is daarmee voor accountants in de samenstel- en in de controlepraktijk interessant en leerzaam.

Permanente Educatie

Permanente educatie (PE) is van essentieel belang. Met deze training van Markus Verbeek Praehep blijft je kennis actueel en kun je, afhankelijk van de eisen van het betreffende register, inbrengen als PE. Bovendien maakt deze training je onmiddellijk succesvoller in de dagelijkse praktijk.

Klassikaal of e-learning

Je kunt dit programma klassikaal volgen op een locatie naar keuze. Omdat je binnen een groep veel van elkaar leert, bieden we je een alternatieve locatie aan wanneer er voor jouw voorkeurslocatie onvoldoende aanmeldingen zijn. Onze leslocaties zijn gevestigd door heel Nederland. Kies je liever voor een lesvariant waarbij je geen lessen hoeft te volgen op vaste tijdstippen? Kies dan voor de lesvariant e-learning. Je studeert in je eigen tijd en in je eigen tempo op afstand, onder online begeleiding van een docent waar je met al je vragen terecht kunt. Voor meer informatie over onze opleidingsvarianten, zie Opleidingsvarianten op onze website.

Contact met MVP

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

035 - 5 280 811
06 - 82346819

Ma t/m Vr: 08.30 - 17.00 uur