Schenk- en Erfwijzer (e-Learning inclusief examenrecht)

Het Nederlandse recht met betrekking tot schenken en erven - 1 maand
HBO

Duur

1 maand

Eerstvolgende startmoment

April 2019

Contact met MVP

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

035 528 0811
06 - 82346819

Ma t/m Do: 08.00 - 18.00 uur / Vr: 08.00 - 17.00 uur
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

In deze zeer actuele opleiding verdiep je je in de werking van het Nederlands recht met betrekking tot schenken en erven en de werking van de belastingen die worden geheven over schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen. Ook leer je meer over de mogelijkheden voor fiscaal ondersteunde vermogensoverheveling. Door de praktijkgerichte insteek van de theorie krijg je alle noodzakelijke handvatten om het geleerde direct toe te passen in je eigen werk.

Voor wie?

De opleiding is ontwikkeld voor medewerkers van financiële instellingen, financieel adviseurs, accountmanagers, particuliere cliënten, financieel planners, cliëntadviseurs en relatiebeheerders.

Vooropleiding

Specifieke voorkennis is niet noodzakelijk.

Aanpak

Doel van de opleiding is dat je kennis en inzicht ontwikkelt in het Nederlandse recht met betrekking tot schenken en erven. Je vergaart je kennis via e-learning. Als eerste wordt het Nederlandse recht met betrekking tot schenken behandeld. Daarbij verdiep je je tevens in de belasting die over schenkingen geheven wordt (schenkbelasting). Daarna wordt het Nederlandse recht met betrekking tot erven behandeld. Daarbij krijg je tevens inzicht in de belasting die over erfrechtelijke verkrijgingen wordt geheven (erfbelasting). Tenslotte worden de mogelijkheden behandeld die bestaan om fiscaal ondersteund vermogen over te hevelen.

Voorbereiding en studiebelasting

Het doornemen van de leerstof en het maken van de diverse opdrachten betekenen een studiebelasting van ongeveer 6 uur per week.

Online leeromgeving

Wij maken altijd gebruik van de meest actuele literatuur. Tijdens de opleiding heb je toegang tot onze zeer moderne online leeromgeving.

Programma
Programma
Programma
Programma
Programma

Programma

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

Schenken

 • Verschillende wijzen van schenken
 • Juridische regels met betrekking tot schenken
 • Bepalingen die schenker aan schenking kan verbinden
 • Fiscale aspecten van schenken
 • Werken met de vrijstellingen en tarieven
 • Schenkingsaspecten bij levensverzekeringen en sociale zekerheid

Erven

 • Verschillende wijzen van erven
 • Huwelijksvermogensrecht, wettelijk erfrecht en testamentair erfrecht
 • Fiscale gevolgen van overlijden (erf- en inkomstenbelasting)
 • Financiële gevolgen overlijden voor nabestaanden

Samenhang schenken en erven

 • Mogelijkheden om tijdens het leven door het overhevelen van vermogen te besparen op de erfbelasting
 • Voor welke cliënt is vermogensoverheveling geschikt of gewenst?
 • Vormen van vermogensoverheveling:
 • Schuldigerkenning en renteloze lening
 • Overdracht van huis, verzekeringsconstructies

Examens en diploma

De opleiding wordt afgerond met een praktijkgerichte opdracht. Bij een voldoende beoordeling van je opdracht ontvang je het diploma ‘Schenk- en Erfwijzer’.

Planning
Planning
Planning
Planning
Planning

Opleidingsvarianten

Je kan deze opleiding volgen in de e-learningvariant. Bij deze variant volg je geen klassikale bijeenkomsten. Het examen is onderdeel van de opleiding. De examenkosten staan separaat vermeld in het kostenoverzicht.

Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie

Kosten e-learning variant, bij betaling in 1 termijn

E-Learning
€ 235,-
Examenkosten
€ 150,-
Totaalprijs (exclusief BTW)
€ 385,-

Contact met MVP

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

035 528 0811
06 - 82346819

Ma t/m Do: 08.00 - 18.00 uur / Vr: 08.00 - 17.00 uur