Sprekers
Sprekers

Arie Koornneef

Arie Koornneef

Arie Koornneef is sinds 2017 directeur van ASN Bank. Aanvankelijk was hij verantwoordelijk voor duurzaamheidsbeleid, duurzame financieringen en marketing en communicatie. En sinds 2018 is hij eindverantwoordelijk. Internationaal maakt de bank impact door als duurzame aanjager het goede voorbeeld te geven op de drie pijlers van haar duurzaamheidsbeleid: klimaat, biodiversiteit en mensenrechten. 

Arie omschrijft zichzelf als een verbinder die graag denkt en doet. Eerder was hij onder werkzaam in de directie SNS, ook onderdeel van de Volksbank. Daarvoor was hij een aantal jaren werkzaam bij NGO’s. Eerst bij Youth for Christ, daarna bij Simavi.

Zijn persoonlijke ambitie is om duurzaam bankieren voor iedereen bereikbaar en aantrekkelijk te maken. Bereikbaar door heldere, begrijpelijke producten te bieden. En aantrekkelijk door te laten zien dat duurzaam bankieren financieel en maatschappelijk rendement oplevert. Want hoe meer klanten zich aan ASN Bank verbinden, hoe meer impact de bank kan maken om te bouwen aan een duurzame en rechtvaardige samenleving.

Terug