Wat is zorgadministratie?

De zorgadministratie vervult bij zorgaanbieders als ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties en verpleeghuizen een steeds belangrijkere rol. Het op tijd uitkeren van de juiste vergoeding door bijvoorbeeld een zorgverzekeraar valt of staat immers met een correcte registratie en een juiste manier van declareren. Dat wordt er alleen maar complexer op door de constant veranderende wet- en regelgeving. Het geeft aan hoe belangrijk de afdeling zorgadministratie is. Maar wat doet deze afdeling nu precies?
 
Zorgaanbieders zijn verplicht om de zorg die ze leveren correct te registreren. Dat geldt voor de contactgegevens van de patiënt of cliënt, het soort behandelingen of onderzoeken, de duur daarvan, de start- en einddatum van het behandeltraject en de diagnose.
 

Registratie begint bij de eerste inschrijving

De digitale registratie begint direct bij de eerste inschrijving van een patiënt of cliënt. Alle relevante persoonlijke gegevens worden opgeslagen in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) of het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). De dossiers worden tijdens het behandeltraject aangevuld met gegevens over de gestelde diagnose en de behandelingen. Dit wordt de Diagnose Behandel Combinatie (DBC) genoemd. De behandelaar of behandelaars komen in het dossier te staan en na afloop van het traject wordt de ontslagdatum vermeld. De informatie wordt gestuurd naar de instantie die de kosten vergoedt, zoals een zorgverzekeraar, zorgkantoor of gemeente. Aan de hand daarvan betaalt deze partij de zorgaanbieder.
 

Actuele wet- en regelgeving

Belangrijk voor de afdeling zorgadministratie is het op de hoogte zijn van de actuele wet- en regelgeving rond de zorg. Er dienen zich voortdurend veranderingen aan waarmee rekening moet worden gehouden. Daarnaast heeft de afdeling te maken met bronregistratie: een deel van de benodigde gegevens moet worden vastgelegd door degene die de patiënt of cliënt inschrijft of de specialist die de behandeling uitvoert. Dat maakt het proces nog wat complexer. Niet zelden wordt een verkeerde registratiecode gebruikt, is het burgerservicenummer (BSN) niet ingevuld, ontbreekt de verwijsbrief of valt een behandeling buiten de start- of einddatum. De zorgadministrateur heeft daarmee ook een controlerende functie.
 

Foutieve declaraties worden niet betaald

Tijdig en correct declareren is van groot belang. Alleen al vanwege de miljarden euro’s die in de zorgsector omgaan. De instanties die zorgkosten vergoeden bestuderen elke declaratie zeer grondig voordat ze tot betaling overgaan. Foutieve of onvolledige declaraties worden niet betaald. Er ontstaan dan achterstanden in het facturatieproces.
 

Opleidingen voor de zorgadministrateur- en manager

Geïnteresseerd in een baan als zorgadministrateur? Of ben je dat al en wil je je werk nog beter en efficiënter doen? Markus Verbeek Praehep heeft in samenwerking met detacheerder Quoratio de opleiding HBO Zorgadministratie ontwikkeld. Je gaat in dit programma praktijkgericht aan de slag met het managen van dossiers. Je verdiept je in de thema's financiering, bekostiging, budgettering en aanbesteding. Daarbij breng je lopende processen in kaart en leer je de kwaliteit van processen beheersen. Zo kun jij de prestaties van jouw zorgorganisatie helpen verbeteren, meten en administratief onderbouwen. Voor (aankomend) managers in de zorg is de opleiding Financieel Management voor Zorg en Welzijn interessant. Met dit programma krijg je inzicht in de financiën in de zorg. Aan bod komen onder meer begrotingen, kosten en opbrengsten in de zorg en financiële rapportages.

Contact met MVP

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

035 - 5 280 811
06 - 82346819

Ma t/m Vr: 08.30 - 17.00 uur