Post-crisis financiële functie

De Round Table helpt studenten een weg te vinden naar een actueel en relevant thema voor verschillende onderdelen van de studie (zoals de eindscriptie) en om contacten aan te boren die hen daarbij kunnen helpen.

Locatie BCN Utrecht Rijnsweerd, Daltonlaan 100, 3584 BJ Utrecht
Datum Donderdag 16 april 2015
Tijd 14:00 – 17:00 uur (inloop vanaf 13:30 uur)

Inhoud

Er is inmiddels veel gezegd en geschreven over de crisis. Nu de tekenen steeds zichtbaarder worden dat de ergste pijn achter ons ligt, is het van groter belang dan ooit om vooruit te kijken en nieuwe kansen te benutten. Welke lessen heeft de crisis ons geleerd en hoe vindt dit zijn weerslag op het functioneren van de financieel manager/controller? Hoe is de rol van de controller veranderd? Welke invloed heeft de financieringsvorm op de beheersing van de organisatie? Welke informatie is met name relevant gebleken en geworden om snel in te kunnen spelen op wisselende omgevingsfactoren? Welke bijdrage levert de wetenschap op basis van empirische onderzoeken aan de invulling van de financiële functie?
Deze onderwerpen komen  aan de orde, in het kader van 'leren uit het verleden en een goede financieel manager/controller kan de toekomst voorspellen (maar helaas nog steeds niet de Lotto)'.

Centrale vraag: Hoe heeft de economische crisis invloed gehad op de invulling van de financiële functie?

Aan deze round table nemen de volgende gastsprekers deel:

Yves de Vries heeft ongeveer 20 jaar gewerkt bij Mexx Lifestyle BV als Director Global Tax, planning, appliance & accounting. Hij is momenteel werkzaam als onafhankelijk adviseur.
Peter Nientied is lector van de opleiding Master Management en Innovation (MMI) en speelt tijdens de round table in op de balans tussen vertrouwen en control. Peter is onder andere verbonden aan Livingstone Partners dat zich richt op innovatieve manieren om organisaties in te richten en te besturen. 
Han Stoop (RC) is sinds januari 2015 CFO bij NCOI Groep en heeft daarvoor gewerkt als CFO bij Swets & Zeitlinger, Infinitas Learning/Wolters Kluwer Education en Wolters Kluwer Professional Training.

Op 16 april worden er parallel twee Round Tables verzorgd voor de domeinen Finance & Control en HRM. Na een kort welkomstwoord wordt de groep opgesplitst en starten de vakinhoudelijke presentaties van de lectoren die vervolgens de Round Tables begeleiden. Om u daarna mogelijkheid te geven om te netwerken, organiseren wij als afsluiting van deze middag een gezamenlijke borrel waarbij wij graag een interessante discussie op gang brengen met invalshoeken vanuit beide domeinen.
 
14:00 uur Welkom door dr. mr. Karin Manuel
14:00 – 16:00 uur Round Tables HRM & Finance & Control (parallel)
16:00 – 17:00 uur Afsluiting door dr. Paul Claes, gezamenlijke borrel 

U kunt u aanmelden door uiterlijk vrijdag 3 april een e-mail te sturen naar onderzoeksinstituut@ncoi.nl of uw voor- en achternaam, emailadres en opleiding hieronder in te vullen.

Er is ruimte voor maximaal 45 Master en Bachelor studenten uit Financiële opleidingen van NCOI en Markus Verbeek Praehep. Als het maximale aantal deelnemers is bereikt, dan ontvangt u hiervan een melding en wordt u op een wachtlijst geplaatst. 
Iedere deelnemer ontvangt vooraf een deelnemerslijst met de namen, e-mailadressen en opleidingen van alle deelnemers. Bij aanmelding gaat u akkoord met het delen van deze gegevens.
Inschrijven is kosteloos maar niet vrijblijvend. In het geval deelnemers zonder tegenbericht niet komen opdagen kan NCOI ervoor kiezen de gemaakte arrangementskosten in rekening te brengen. Bent u verhinderd? Gun uw plek dan aan een ander door u tijdig af te melden!

Contact met MVP

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

035 - 5 280 811
06 - 82346819

Ma t/m Vr: 08.30 - 17.00 uur