Column Ruud Dekker

Op de Accountantsdag heeft de NBA een houtskoolschets gepresenteerd van het accountantsberoep in de toekomst. Wij hebben daarbij gezocht naar algemene zaken die cruciaal zijn voor de toekomstvisie. Uitgaande van trends zoals toenemende complexiteit, steeds snellere veranderingen, maatschappelijk wantrouwen, verhoogde regeldruk en de invloed van Big data en razendsnelle open communicatie, en een toenemende maatschappelijke onzekerheid en instabiliteit is het ons inziens hoog tijd dat de accountant actief hierop inspeelt.

Breed perspectief

De basis blijft gewoon je werk goed doen, om vertrouwen terug te winnen. Zonder dat bestaat de kans dat we van incident naar incident struikelen. Andere zaken die wat mij betreft cruciaal zijn betreffen het proactief omarmen van veranderingen, waarbij data en IT onderdeel van de core business zullen zijn. Ook is communicatie key. Als we niet in staat zijn om goed te communiceren over wat we wel en niet doen en wat onze observaties vanuit een breed perspectief zijn, zowel naar de individuele cliënt als naar de maatschappij, dan zal het lastig blijven.

Volgens mij is het een gegeven dat de jaarrekening minder relevant wordt, of in de toekomst automatisch tot stand komt zonder menselijke tussenkomst. Tegelijkertijd is de maatschappij op zoek naar nieuwe vormen van verantwoording, zoals integrated reporting, en wil daar ook assurance over. Tevens wil men van accountants signalen horen over zaken als toon aan de top en cultuur en gedrag. En men vindt dat de accountant meer vooruit moet kijken dan achteruit en de blik moet verbreden naar risicomanagement, reputatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Helaas hoor ik meer collega's aangeven dat dit (vaktechnisch) niet kan dan collega's die hier wel mogelijkheden zien. Terwijl als wij een maatschappelijk beroep pretenderen te zijn, we dus wel naar deze vragen moeten luisteren en in deze behoefte voorzien.

Rol NBA

Wat kan de NBA hieraan doen? Wij gaan niet de verantwoordelijkheid van de accountant overnemen, wel trachten onze leden te faciliteren. Dat doen we door deze toekomstvisie verder vorm te geven, door actief als spreekbuis richting maatschappij op te treden, maar bijvoorbeeld ook door actief rotte appels uit de mand te halen om het vertrouwen in de beroepsgroep te vergroten.
Kortom: ik zie veel toekomstmogelijkheden voor een mooi en relevant beroep. Ik hoop u ook, maar dan moet u wel in actie komen.
 
Ruud Dekkers, voorzitter Koninklijk NIVRA

Contact met MVP

Heb je vragen?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar

035 - 5 280 811
06 - 82346819

Ma t/m Vr: 08.30 - 17.00 uur